Pedro Moreno: 'El sector de les cures ja tenia una regulació defectuosa. Amb la Covid-19 s'ha evidenciat'

Drets laborals. Com afecta el confinament a les persones cuidadores de la llar i de persones dependents? Com poden les famílies contractadores garantir els drets laborals de les cuidadores?

Com afecta el confinament a les persones cuidadores de la llar i de persones dependents? Com poden les famílies contractadores garantir els drets laborals de les cuidadores?

El 30 de març es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. En aquests dies d’inquietuds, tant entre les persones prestadores de serveis a la llar i a les cures, com entre les contractadores, parlem amb Pedro Moreno Abellán, advocat especialista en assessorament a treballadores de la llar a Anem per feina.

Quina és la primera eina de consulta per a famílies contractadores de serveis de la llar i cures aquests dies?

A Barcelona Cuida es mantenen telemàticament tots els serveis que al llarg del primer any de vida de l’equipament es donaven, tant per a persones treballadores de la llar, com per a cuidadores i per a famílies contractadores d’aquests serveis. Al web hi podeu localitzar els horaris, correus i telèfons. Que la gent truqui i pregunti tots els dubtes que calgui, per això estem.

Amb quin problema es topen, d’entrada, les famílies contractadores?

El primer problema amb què es topen les famílies és el desconeixement pequè prèviament la regulació ja era defectuosa. Ara s’està posant de manifest més que mai. No deixa de ser destacable que en el nou Reial Decret Llei 10/2020 s’hagin afegit les tasques de cures a llar com a ctivitat essencial. Que ho és, el que passa és que respecte a les altres activitats del llistat, les treballadores de la llar no tenen dret a atur, no tenen protecció de riscos laborals, i tenen tràmits difícils de gestionar, perquè és la família i no una empresa la que dona, per exemple, una alta o baixa.

Es podria aplicar un ERTE a una persona cuidadora?

Aplicant la llei sí, no està exclòs aquest règim. Però hi ha molta feina en aquest sector que queda al marge, sobretot, qui no té papers o contracte formalitzat. Les qui tenen el contracte formalitzat tampoc és fàcil que ho gestioni la família. En alguns casos s’està fent un ERTE acordat per ambdues parts, treballadora i família contractant. La contractadora segueix pagant i li han dit a la treballadora que no hi vagi.

Què hi diu la llei?

Fins ara, la normativa del treball de la llar no distingia entre tasques de cures de la llar o cures a persones en el domicili. El que suposa una vergonya absoluta perquè deixava desprotegides a les treballadores en termes laborals i de salut. Una desprotecció que ja preexistia abans de la pandèmia. A partir de l’1 d’abril entrarà en vigència el Reial Decret Llei 10/2020 sobre permís retribuït recuperable, la qual separarà com a activitat essencial l’atenció de persones dependents, que sí que seguiran treballant. Les treballadores de la llar, en canvi, sí que tindran permís retribuït, és a dir, que es quedaran a casa seva però seguiran cobrant.

Si una família contractadora es troba que no pot pagar perquè estan sota un ERTE?

Per ara no s’ha resolt aquesta qüestió.

Quina és la consulta que més us fan ara les famílies contractadores?

La gestió de tràmits ara és el que més preocupa: altes i baixes de la seguretat social, per exemple. Les dependències ara estan físicament tancades i l’administració ofereix possibilitat telemàtica; però no tothom té les competències digitals o recursos tecnològics per fer-ho. Això és un problema. Nosaltres procurem acompanyar-les, però dependrà de l’administració, en últim lloc.

Quan es gestiona la baixa d’una persona treballadora de la llar és ella mateixa qui l’ha de demanar; nosaltres intentem mediar entre la família contractadora i la treballadora.

Les persones treballadores de la llar requereixen el certificat de mobilitat?

Existeix una realitat de persones cuidadores que estan en situació irregular i que ara s’ha posat en evidència. En aquests casos, ara que el Reial Decret determina que la de les persones cuidadores és una activitat essencial, les treballadores poden utilitzar el certificat de mobilitat, però aleshores, incomplirien la llei d’estrangeria. Això suposaria dos delictes: saltar-se el confinament i estar treballant en situació irregular.

Ara mateix, col·lectius com Sindihogar/Sindillar o la recent creada Sindicato de Cuidadoras Sin Papeles poden ajudar, en aquest sentit. El millor és que la família faci una declaració de contracte i que la enviï pel mòbil a la treballadora.

Les treballadores internes poden sortir en confinament?

Evidentment. El descans es manté, de 36 hores continuades a la setmana. Ens trobem en casos però, en que existeixen abusos. No es pot retenir ni obligar a la persona treballadora a quedar-se al domicili de la feina. I si es fan hores extres, evidentment, s’han de pagar.

Quines cures han de tenir les treballadores de la llar i cuidadores d’altres persones?

Tant en sortir com en entrar a la llar cal seguir els protocols d’higiene i cures preventives per evitar contagis. Que la contractadora faciliti els materials des del primer moment.

Comparteix aquest contingut