×

Error message

 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in include() (line 9 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/modules/custom/bcn_social/templates/bcn-social.tpl.php).
 • Notice: Undefined index: node in ciutat_cuidadora_theme_preprocess_page() (line 12 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/themes/custom/ciutat_cuidadora_theme/template.php).
 • Notice: Trying to get property 'type' of non-object in ciutat_cuidadora_theme_preprocess_page() (line 12 of /var/www/apps/app0406/www/ciutatcuidadora/sites/all/themes/custom/ciutat_cuidadora_theme/template.php).

Aprovada la reforma del sistema de cotitzacions que permetrà que les persones treballadores al servei de la llar puguin cobrar atur

Economia de les cures. El Consell de Ministres ha aprovat la reforma del sistema de drets i cotitzacions de les treballadores de la llar

El Reial decret llei aprovat el dimarts 6 de setembre equipara les condicions de les persones treballadores al servei de la llar a les de la resta de treballadors, una reivindicació històrica de les plataformes d'aquest col•lectiu. El text acaba amb la discriminació que patien i assegura una valoració adequada del seu treball.

Les treballadores de la llar deixaran de ser l’únic col·lectiu laboral que no tenia protecció en situació d’atur. Amb la reforma, aquest col·lectiu passarà a tenir la mateixa protecció per desocupació que la resta de treballadors per compte d’altri.

Principals novetats

La principal novetat del decret és que les persones treballadores de la llar tindran dret a la prestació contributiva de desocupació i a totes les prestacions assistencials vigents a l’ordenament jurídic laboral. Serà obligatori cotitzar per desocupació i al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a partir de l’1 d’octubre, i es garanteix la cobertura indemnitzatòria de les treballadores en cas d’insolvència de l’ocupador.

A més, la norma protegeix aquestes treballadores davant d’acomiadaments injustificats i elimina la figura del desestiment, que és una forma d’acomiadament sense causa, en la mesura que no requereix acreditar-se.  A partir de la plena entrada en vigor, l’ocupador haurà sempre de justificar l’acomiadament, com passa amb qualsevol treballador assalariat del règim general. I un cessament no justificat es podrà recórrer davant els tribunals i implicarà el pagament d’una indemnització per a la cessada.  Les treballadores també gaudiran en plena igualtat dels drets d’informació sobre les condicions laborals, i l’Executiu ha anunciat que posarà en marxa polítiques de formació i acreditació específiques.

Pel que fa a la seguretat i la salut a la feina, s’incorporen aquestes treballadores a l’àmbit de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i es crea una comissió d’estudi amb enfocament de gènere per abordar les malalties professionals.

Una altra gran novetat és que, a més de la reducció a les cotitzacions que hi ha actualment, els ocupadors tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions a la cotització per desocupació i al FOGASA. D’aquesta manera es protegeix les treballadores vulnerables i, alhora, les famílies que necessiten els seus serveis.

L’Ajuntament de Barcelona al costat de les Treballadores de la llar i les cures

A Barcelona s’estima, segons un estudi de l’IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) de l’any 2021 que més de 352.000 persones exerceixen tasques de cura (322.000 cuidadors/res no professionals, 4.500 treballador/res del servei d’atenció domiciliari i 26.150 treballadors/res de la llar i de la cura). Aquesta dada, però, no té en compte totes les persones que fan tasques de la llar i de cura a persones grans o infants d’una manera informal, amb un horari flexible i en condicions molt precàries.

La Regidoria de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona des de la l’any 2019 ha fet una aposta per liderar les cures a la ciutat, creant l’ Espai Barcelona Cuida , un espai de referència pioner a l’estat espanyol, per oferir informació, orientació i assessorament entorn de les cures. També és un espai de referència i trobada per entitats i col·lectius que treballen en aquest àmbit de les cures a la ciutat. El centre, situat al carrer Viladomat 127 de Barcelona, es va obrir amb la intenció de fer un pas endavant com a ciutat en el reconeixement de les cures, tant de les persones que presten cures (majoritàriament dones) com de les que en reben.

Es tracta d’un espai de finestra única on la persona pot aconseguir informació i orientació unificada, personalitzada i territorialitzada sobre recursos, serveis i programes del teixit associatiu i del tercer sector, comunitaris i municipals existents a la ciutat i relacionats amb la cura i que siguin un suport en la seva situació partícular. Aquest darrer any 2021 i el que portem del 2022 l’ Espai Barcelona Cuida ha tingut  9.616 persones usuàries. Les consultes des de l’any 2021 fins els juliol  de 2022 han estat de 7.360 en el global de L’Espai, que atén a treballadores de la llar i la cura, persones cuidadores properes, persones que volen planificar el seu propi procés de cura i professionals.

Un dels serveis especialitzats de Barcelona Cuida és el  servei d’assessorament , tant per a les treballadores de la llar i les cures, com a les famílies contractants.  Aquests servei d’assessorament jurídic  ha comptabilitzat 2.115 persones usuàries entre el 2021 i juliol de 2022 . Les consultes jurídiques  entre l’any 2021 i  juliol de 2022 han estat un total de 5.553. Les consultes més demandades estan relacionades, en primer lloc, amb la contractació i alta a la Seguretat Social (S.S)  i les referents a  l’elaboració i enviament de documents i la regularització i estrangeria es situen en segon i tercer lloc.

Per altra banda, les treballadores de la llar i les cures disposen d’un altre servei específic de suport emocional a través del telèfon gratuït 900 505 805, de dilluns a diumenge de 6 a 24 h, en què psicòlegs ofereixen atenció psicològica a les treballadores de la llar i de les cures que sentin angoixa, nervis, dificultats per dormir, etc. La clau d’accés és “DOMICILIO2020”.

L’Espai Barcelona Cuida es consolida com un recurs de referència per acompanyar i facilitar gestions, oferir informació o millorar les condicions de les persones que cuiden a la ciutat de Barcelona , la seva àrea metropolitana i entorns propers.

Comparteix aquest contingut