En aquest web de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i les usuàries accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat.

Aquesta declaració s’ha preparat el 20 de desembre de 2022. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme per l’oficina d’accessibilitat d’aquest mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 20 de desembre de 2022.

Tornar a l'inici

Comparteix