1r CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'ESPORT A LES GRANS CIUTATS

Nucli organitzador

Marta Carranza
(Comissionada d'Esports, Ajuntament de Barcelona)
Gerard Figueras
(Secretari General de l'Esport, Generalitat de Catalunya)
Maite Fandos
(Diputada d'Esports)
Cristian Alcázar
(Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials i Regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de L'Hospitalet)

Nucli científic

 • Albert Batalla (Universitat de Barcelona)
 • Anna Vilanova (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya)
 • Laureà Fanega (Ajuntament de L'Hospitalet)
 • Jaume Bantulà (Universitat Ramon Llull)
 • Jordi Cavero (Diputació de Barcelona)
 • Santi Siquier (Generalitat de Catalunya)
 • Elvira Utrillo (Institut Barcelona Esports)
 • Eulàlia Dordal (Institut Barcelona Esports)
 • Gabi Arranz (Institut Barcelona Esports)
 • Lola Calvo (Institut Barcelona Esports)
 • Martí Niubó (Institut Barcelona Esports)
 • Sergi Cerezo (Consultor esportiu Institut Barcelona Esports)
 • Josep Roca (Barcelona Activa)
 • Haidé Garriga (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona)

Àmbits de debat i treball

El congrés ha establert cinc grans àmbits de debat i treball, que representen els aspectes fonamentals que afecten la gestió i la promoció de l'esport a les ciutats.

Equipaments Esportius
Quines i com han de ser els Equipaments Esportius per a la pràctica d'activitat física i esport en un futur a curt i mitjà termini? Segueix vàlid el criteri seguit fins ara? Com cal reformar-lo? Quin ha de ser el model de gestió?
Espai públic
En uns moments en els quals l'activitat física i l'esport han desbordat les instal·lacions específicament concebudes i s'han apropiat de l'entorn urbà i natural, com cal gestionar aquest fet per què es desenvolupi de manera sostenible i no generi conflictes entre els diferents usos? Quines són les especificitats de l'entorn urbà en aquest sentit?
Ciutats actives
Més enllà de la simple promoció de l'activitat física i l'esport, l'entorn ciutadà actual ha de promoure i facilitar l'activitat física saludable. Com cal fer-ho? Quines bones pràctiques es detecten en aquest aspecte? En quina direcció han d'anar les línies de promoció?
Esport i Governança
Ens trobem al bell mig d'un canvi d'època. Podem mantenir els mateixos models de governança de l'esport i l'activitat física? En quina direcció els hem de modificar? Quins aspectes cal afegir i com cal reconduir els antics? Quins models semblen afavorir l'èxit?
Grans esdeveniments
Les grans ciutats han deixat de ser mers escenaris de les grans competicions esportives internacionals. D'altra banda, les relacions, purament comercials, que s'han donat en el passat han canviat per d'altres molt més riques i beneficioses pels consistoris i, en últim terme, per a la ciutadania. Com cal avançar en aquest sentit? Quin és el punt de vista de les diferents institucions implicades?
Organitza
Amb el suport de
Amb la col·laboració de
Logo de l'Ajuntament de Barcelona
Logo de l'Ajuntament de l'Hospitalet
Amb la col·laboració de
Logo de la Generalitat de Barcelona
Logo de Esport.cat
Logo de la Diputació de Barcelona