1r CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'ESPORT A LES GRANS CIUTATS

El perquè del Congrés

Des del 1978, l'ONU considera la pràctica esportiva com un dret inalienable de les persones i, el que és més important, com a “quelcom imprescindible per al ple desenvolupament de la personalitat”. Darrera d'aquesta promulgació hi ha el convenciment que l'activitat física, l'educació física i l'esport són eines i escenaris idonis per a la formació, l'educació i el desenvolupament individual i col·lectiu.

Així, l'esport està present a gairebé totes les escoles. L'esport, a més, s'utilitza com a mitjà d'integració social, d'inclusió o d'educació en valors per part de nombrosíssimes institucions de signe molt divers. L'esport com a escenari de promoció de la salut i de la qualitat de vida. Un altre aspecte sobre el que es considera que l'esport té efectes positius és la cohesió social i la identitat col·lectiva. S'atribueix a l'esport una alta capacitat integradora de persones i col·lectius amb trets de marginació o risc d'exclusió social. Finalment, es considera que l'esport juga un gran paper com a vehicle de promoció social.

Tant per establir les grans línies polítiques com per concertar-les en accions específiques és necessari endegar processos de comunicació, debat, intercanvi i participació. Aquest congrés n'és un bon exemple.

Estem davant d'un fòrum on persones expertes en diferents àmbits vinculats a l'esport i/o l'acció municipal debatran per tal de posar en comú neguits, visions, solucions i perspectives que permetin als consistoris establir línies d'actuació que permetin treure tots els beneficis a la pràctica de l'activitat física i l'esport, reduint-ne, al mínim, els efectes adversos que puguin existir.

Poques creacions humanes apleguen tanta història, tradició, actualitat i dinamisme com l'esport. Entès com a fenomen social i cultural, l'esport primigeni ha anat transformant-se arrossegat pels canvis socials. I és que és un lloc comú afirmar que l'esport és un reflex fidel de les característiques fonamentals de la societat que l'acull.

Albert Batalla

Llegir més

4 visions de l'esport i les grans ciutats

Quatre experts aporten la seva visió de l'esport a Barcelona des d'una perspectiva sociològica, urbanística, històrica i econòmica.

Núria Puig

GISEAFE (Grup d'Investigació Social i Educativa en Activitat Física i Esport)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, centre de Barcelona

Segons l'enquesta d'hàbits esportius de la població adulta de Barcelona (Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports, 2017), l'any 2017 feien esport a la ciutat el 71,6% de les persones majors de 17 anys.
Llegir més

Júlia Bosch

Universitat Pompeu Fabra Barcelona

En les últimes dècades s'ha anat consolidant a la societat el reconeixement de la importància de l'esport, tant per l'elevada repercussió mediàtica dels grans esdeveniments esportius com pels hàbits de la pràctica i la participació de la ciutadania en les activitats esportives. ...
Llegir més

Juan-Andrés Hernando López

Arquitecte Urbanista

Fins a quin punt es relacionen, a les ciutats, l'esport (en el sentit més ampli del terme) i el disseny urbà?
Llegir més

Conrad Vilanou

Universitat de Barcelona

No hi ha dubte que l'esport és un fenomen urbà i modern que va lligat al desenvolupament de les ciutats que en el segle XX van créixer exponencialment.
Llegir més
Organitza
Amb el suport de
Amb la col·laboració de
Logo de l'Ajuntament de Barcelona
Logo de l'Ajuntament de l'Hospitalet
Amb la col·laboració de
Logo de la Generalitat de Barcelona
Logo de Esport.cat
Logo de la Diputació de Barcelona