Esteu aquí

Convivència i Espai Públic

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

La raó de ser del Servei de Convivència i Inerculturalitat HG, és la de vetllar per la millora de la convivència i cohesió del territori promovent la implicació dels seus veïns/es en espais de trobada i empoderament, en processos participatius i comunitaris per tal de generar respostes veïnals i col•lectives, des d’una perspectiva intercultural.

En la línia de la campanya de comunicació de convivència que ha preparat l’Ajuntament per sensibilitzar tant a la ciutadania de Barcelona, com als seus visitants, sobre la importància de mantenir actituds que fomentin la bona convivència i la seguretat, el Districte, amb el suport del Servei de convivència HG, a partir del 2015 reforça la campanya amb el desplegament d’una proposta de dinamització centrada en l’espai públic, a 3 barris del Districte: El Carmel, Can Baró i Horta, comptant amb les persones que hi viuen, hi treballen o hi passegen.

El projecte Convivència i Espai públic té per objectiu, donar suport amb una continuïtat i en clau de procés, per treballar ad-hoc a les necessitats que presenta cada barri en concret fomentant relacions positives, de respecte i de comunicació entre persones, grups, institucions i comunitats que hi cohabiten. Les activitats per tant es van definint sempre conjuntament amb les persones implicades.