Esteu aquí

Tràmits

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Totes les persones que viuen a la ciutat de Barcelona haurien de fer certs tràmits bàsics, com ara l'empadronament o l'obtenció de la targeta sanitària, i informar-se de la resta de tràmits que li poden ser d'interès.

Empadronament

Totes les persones que visquin a la ciutat de Barcelona tenen l'obligació d'estar empadronades. El padró és el registre municipal de tota la població de la ciutat i estar empadronat és un requisit obligatori per poder accedir als serveis públics com són la sanitat o l'educació. A més, l'empadronament és també un requisit obligatori per a determinats tràmits relacionats amb la Llei d'estrangeria (reagrupament familiar, arrelament social, arrelament laboral, etc.).

Informació i trámits relacionats amb l'empadronament

Padró d'habitants: residència i convivència

Inscripció al Padró d'habitants de la ciutat de Barcelona d'aquelles persones que vénen a viure a Barcelona provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o bé de l'estranger i d'aquelles que pel motiu que sigui no consten al padró d'habitants de Barcelona, encara que continuen vivint a la ciutat.

Inscripció al padró d'habitants de la ciutat de Barcelona

Empadronament a Barcelona per a estrangers no comunitaris

Renovació de la inscripció al Padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de residència permanent.

La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació.

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró per caducitat.

Empadronament a Barcelona per a estrangers no comunitaris

Renovació d'empadronament a Barcelona per a estrangers no comunitaris versió en diferents idiomes (àrab, anglès, francès, rus, urdú i xinès)

Totes les persones estrangeres no comunitàries empadronades i que no tinguin un permís de residència permanent han de renovar la inscripció padronal cada 2 anys des de la data d'empadronament inicial.

Per tal de facilitar la informació d'aquest tràmit, us oferim tot el que cal saber sobre la Renovació bienal d'empadronament a Barcelona en diferents idiomes.