Esteu aquí

Espais públics

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Els espais públics com carrers, places, jardins, equipaments cívics, centres culturals i esportius... són llocs de pas, de trobada entre persones conegudes i desconegudes, de relació entre veïns i veïnes de totes les edats i condició social. Són, per tant, espais de convivència.

El manteniment d'aquests espais correspon a l'Ajuntament, per exemple reparar els desperfectes o substituir mobiliari urbà degradat, però és responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes tenir-ne cura, com si fos casa nostra, però també casa de tothom.

Així doncs, hem de procurar:

  • Evitar fer activitats que els degradin i que puguin molestar o perjudicar altres veïns (sorolls, ocupació de la via pública o el carrer).
  • Tenir cura del mobiliari públic i respectar-lo.
  • No fer pintades ni grafits a les parets o altres espais.
  • No enganxar cartells ni publicitat fora dels espais assignats.
  • Utilitzar les papereres.
  • Si tenim animals, recollir-ne els excrements.
  • No deixar brossa fora dels contenidors.
  • És prohibida la pràctica de juguesques a la via i els espais públics que impliquin apostes de diners o béns.
  • En cap cas l'exercici de la mendicitat podrà comportar la pressió ni la demanda insistent o coactiva ni cap molèstia per als vianants.

No complir les normes de civisme i convivència pot ser objecte de sancions econòmiques (multes). L'Administració pública també pot obligar a la reparació dels danys (qui trenqui una paperera o un senyal de trànsit, per exemple, l'haurà de pagar)