Esteu aquí

Medi ambient

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Entre tots tenim la responsabilitat de mantenir net el nostre barri i l'entorn natural de la població on residim, i evitar aquelles activitats que siguin perilloses, com encendre foc, o que puguin degradar-lo: deixar bosses d'escombraries o de runa, alterar l'entorn natural (tallar branques o pertorbar l'entorn de la fauna i la flora...), etc.

A casa nostra podem fer un seguit d'accions senzilles per tal de contribuir al manteniment del medi ambient:

  1. Utilitzar bombetes de baix consum. Són més cares però duren més i estalviarem diners en la factura de l'electricitat.
  2. No deixar els llums encesos si no utilitzem l'espai. També podem estalviar apagant del tot els aparells electrònics en lloc d'apagar-los amb el comandament a distància.
  3. Si hem de comprar un electrodomèstic, podem demanar que sigui de classificació energètica eficient, és a dir, els nous models d'electrodomèstics porten incorporats mecanismes d'estalvi d'energia.
  4. Podem estalviar aigua dutxant-nos en lloc de banyar-nos, controlant les aixetes que degoten i tancant l'aixeta mentre ens rentem les mans o les dents i rentem els plats.

Reciclatge

Una mesura efectiva i senzilla és separar els residus i fer servir els contenidors de recollida selectiva, que tenen la distribució següent:

  • Marró, gris, taronja... és el contenidor per a residus orgànics, que s'han de dipositar en bosses ben tancades.Els horaris recomanats per dipositar la brossa orgànica als contenidors és entre les 19 h i les 22 h.
  • Blau per al paper i el cartró, que s'ha de dipositar plegat.
  • Groc per a envasos lleugers: plàstics, llaunes, brics (determinats envasos de llet, sucs...). També cal dipositar-los plegats, per aprofitar millor l'espai disponible i facilitar-ne la manipulació posterior.
  • Verd per al vidre.

A més d'aquests contenidors selectius, molts establiments disposen de contenidors especials per a piles gastades, a les farmàcies tenen contenidors per a medicaments caducats i en moltes places i mercats hi ha contenidors per a roba usada.

L'Ajuntament també ens ofereix informació sobre la situació i els horaris d'obertura dels centres de recollida (deixalleries públiques) de materials que no es poden dipositar als contenidors de la via pública com olis, bateries i piles electròniques, pintures, runa o electrodomèstics. Aquests materials, si no es poden recuperar i reciclar, són perillosos per al medi ambient i la salut de les persones.

A la majoria de municipis també funciona un servei de deixalleria mòbil que s'instal·la regularment al nostre barri per recollir aquests materials.

També s'ofereix un servei municipal de recollida de mobles i trastos vells, amb uns dies i uns horaris concrets per a cada barri. El dia corresponent, s'han de deixar els mobles davant del portal de casa, preferiblement entre les 20 h i les 22 h. Dipositar-los al carrer fora d'aquests dies és una acció que està sancionada.