Esteu aquí

Cultura

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Barcelona viu, com altres ciutats europees, processos de canvi que cal identificar per preveure tendències de futur i maneres d'afrontar-los. La realitat canvia, i la cultura urbana en temps de globalització evoluciona, es transforma i planteja noves necessitats davant les quals és essencial reflexionar-hi i incidir-hi des de les administracions públiques. I no d'una manera reactiva sinó ben al contrari, anticipant-se a la predicció de futures realitats i procurant intervenir per generar un entorn de convivència i de riquesa cultural que afavoreixi el benestar del conjunt dels ciutadans i ciutadanes.

Cal comprendre l'entorn canviant i les dimensions cada cop més àmplies del fet cultural com a premises bàsiques per definir i desenvolupar polítiques culturals per al segle XXI.

Les noves migracions, les transformacions econòmiques, els fenòmens associats a la globalització i els problemes ambientals generen noves necessitats i nous reptes, alhora que situen les ciutats com els territoris on, d'una manera més cruenta, es manifesten les oportunitats i els perills de la nova era.

En els darrers anys, Barcelona ha viscut una enorme transformació pel que fa a la diversitat de procedències dels seus habitants. Les polítiques culturals poden i han de fer aportacions a la construcció de l'imaginari de ciutadania, que implica també generació de cohesió social.

En aquest sentit, l'Agenda 21 de la Cultura assenyala que és necessària tant la continuïtat i el desenvolupament de les cultures locals originàries, portadores d'una relació històrica i interactiva amb el territori?, com? l'expressió i la participació de les persones amb cultures procedents de la immigració o arrelades originàriament en altres territoris?, atès que aquest compromís recíproc és el fonament dels processos de convivència i interculturalitat que, de fet, sense aquest nom, han contribuït a configurar la identitat de cada ciutat?.