Esteu aquí

Recursos per a Dones

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

PIADs "Punts d'Informació i atenció a les Dones"

Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, formació i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones. També possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat.
PIADs "Punts d'Informació i atenció a les Dones"

Informació i orientació sobre recursos: laborals, formatius, personals; sobre aspectes relacionats amb la legislació, la discriminació laboral o salarial i la violència de gènere . També trobaràs informació sobre associacionisme femení i espais de trobada i participació.

Atenció personalitzada i grupal.

Acompanyament, si s'escau, a través de la xarxa de col·laboració amb entitats de dones.

Grups formatius i de suport per a dones i tallers d'eines personals, d'autoestima, de relacions afectives i sexualitat...

Organització i/o realització de xerrades sobre la situació de les dones, violència de gènere, vida quotidiana i la mirada de les dones, entre d'altres.

Assessorament jurídic.

Assessorament psicològic.

Punt d'Informació i Atenció a les Dones d'Horta-Guinardó

CIRD "Centre d'Informació i Recursos per a les Dones"

Servei municipal que ofereix informació, assessorament i recursos per a promoure la participació de les dones en la vida pública de la ciutat, contribuint a eradicar les desigualtats i discriminacions que viuen les dones per raons de gènere.

El CIRD és un espai obert a Associacions i grups de dones a les/els professionals i  a totes aquelles persones que amb les seves idees, accions i experiències contribueixen a la construcció d'unes relacions justes i equitatives entre dones i homes.

Localització del CIRD
C Camèlies, 36-38
08024 BCN
Telèfon: 932850357
CIRD
ncastells@bcn.cat

EAD "Equip d'atenció a les Dones"

Servei municipal que s'adreça a les dones que pateixen, o han patit violència masclista, i als seus fills i filles, que l'han viscut en l'àmbit familiar.
EAD "Equip d'atenció a les Dones"

SAN "Serveis de suport a l'àmbit familiar"

Servei municipal que ofereix assessorament i suport a les famílies que pateixen o han patit situacions de violència masclista, amb atenció tant als nens i nenes com a les seves mares o a la persona referent.
SAN "Serveis de suport a l'àmbit familiar"

SAH "Servei d'Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes"

Servei municipal que ofereix informació, assessorament i atenció a homes que volen aconseguir relacions sentimentals construïdes des de la no-violència, el respecte i la igualtat.
SAH "Servei d'Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes"

ABITS "Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual"

L'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual és el primer equipament públic municipal creat per atendre de manera específica les treballadores sexuals.
ABITS "Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual"

Apartat de dona de l'Ajuntament de Barcelona

La Regidoria de Dones de l'Ajuntament de Barcelona és l'encarregada de promoure la defensa dels drets de les dones de la ciutat.
Apartat de dona de l'Ajuntament de Barcelona

Apartat de dona de la Generalitat

En el marc de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, la Generalitat de Catalunya té competències exclusives en polítiques de gènere. L'Institut Català de les Dones és l'organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat.
Apartat de dona de la Generalitat