Esteu aquí

Violència de Gènere

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

L'expressió "violència contra les dones" significa qualsevol acte de violència basada en el gènere que té com a resultat, o és probable que el tingui, uns danys o patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant a la vida pública com a la privada.
Art. 113, Declaració de la IV Conferència Mundial de les Dones, Beijing 1995.

Prevenció

Actuacions destinades a eradicar la violència de gènere, accions preventives i de sensibilització. Perquè la identificació és un primer element de prevenció que ajuda a evitar la instal·lació i cronificació de les relacions de violència.

Atenció

Pel que fa a l'atenció, entre d'altres recursos municipals, la xarxa d'Assistència Primària permet detectar i derivar als serveis especialitzats qualsevol situació de violència de gènere.

La Regidoria de Dona gestiona l'Equip d'Atenció a les Dones (EAD), l'eix nodal del conjunt de serveis municipals que atenen aquest fenomen amb l'objectiu d'acompanyar i proporcionar a les dones ateses els instruments necessaris per tal que recuperin la seva autonomia a través de l'atenció psicològica, social i jurídica.

Equip d'Atenció a la Dona

C Garcilaso, 23-27
Sant Andreu (Barcelona)
Telèfon: 932 43 37 10

Atenció Urgències

La línia de la Generalitat d'atenció a les dones en situació de violència és un servei gratuït i confidencial i atén les demandes relacionades amb situacions de violència contra les dones, sigui quina sigui la seva forma d'expressió.

Institut Català de les Dones

Línia d'Atenció a les Dones en Situació de Violència
Telèfon: 900 90 01 20

Oficina d'atenció a la víctima del delicte

L'Oficina d'Atenció a la Víctima del delicte, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa la tasca d'acollir i donar el suport necessari a les víctimes de delictes, en general, però amb especial atenció a les dones en situació de violència de gènere.

Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona
G.V. Corts Catalanes, 111
Sants-Montjuïc- Barcelona
Telèfon: 935 54 87 00