Esteu aquí

La Seguretat Social

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

La Seguretat Social és un sistema de protecció pública adreçat a totes les persones que garanteix les prestacions assistencials, les prestacions sanitàries i les prestacions econòmiques o de qualsevol altre classe que les normes hagin establert, per tal d'afrontar les situacions de necessitat social que puguem patir.

Es basa en el principi de solidaritat financera: hi contribueixen econòmicament tant el col·lectiu d'empreses com el col·lectiu de persones treballadores (fixem-nos, per exemple, en el full de salari o nòmina en l'apartat deduccions - contingències comunes).