Esteu aquí

Dossiers i documents

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Audiovisual educació

Inclou dades imprescindibles sobre com funciona el sistema educatiu català, les despeses associades i la manera com s'aprèn el català a les escoles i instituts. També informa del calendari escolar i els períodes i processos de matrícula, la participació de les famílies en l'educació dels fills i, no menys important, l'educació específica per a persones adultes.

Audiovisual educació

Llei d'Educació de Catalunya(LEC)

La LEC aposta per un servei d'educació de Catalunya on els centres públics i concertats participin dels criteris d'equitat, excel·lència i coresponsabilitat garantint-los la suficiència econòmica per al seu funcionament, respectant el dret a la lliure elecció de centre dels ciutadans, i el dret a definir el caràcter propi per part de la titularitat de cadascun dels centres educatius, que la mateixa llei defineix per als centres públics

LEC

Ley Orgánica de Educación (LOE)

Ley Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo, de Educación

LOE