Esteu aquí

Llei de dependència

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

La Llei de la Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

L'objecte de la llei és reconèixer un nou dret de la ciutadania a Espanya, un dret universal, subjectiu i perfecte: el dret a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació d'un Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la dependència.

Els principis fonamentals d'aquesta llei són:

El caràcter universal i públic de les prestacions, l'accés a les prestacions en condicions d'igualtat i no discriminació i la participació de totes les Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències.

OFICINA DE GENT GRAN ACTIVA

L'Oficina de la Gent Gran Activa es configura com un àrea funcional i li corresponen les funcions següents:

  1. Elaborar i donar suport a les actuacions que duen a terme les persones grans.
  2. Elaborar programes destinats a les persones grans.
  3. Elaborar programes destinats a la preparació per a la jubilació.
  4. Elaborar propostes per evitar discriminacions en l'àmbit laboral per a persones grans.
  5. Elaborar programes destinats a l'adaptació als canvis socials i tecnològics de les persones grans.
  6. Aquelles altres relacionades amb les anteriors així com les que li encomani la persona titular de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.

Oficina de la Gent Gran Activa
Avinguda Paral·lel, 50-52 4a planta
Població 08001 Barcelona
Telèfon 900 300 500 i 012
Fax 93 483 11 70

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de l'usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars especials.

Web de l'atenció domiciliària