Esteu aquí

Prestacions

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA PER JUBILACIÓ

La pensió per jubilació, en la modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.
Pensió no contributiva

PRESTACIONS PER A PROGRAMES PER A LA GENT GRAN

L'objecte d'aquest programa és proporcionar un suport i l'atorgament d'una prestació econòmica a persones grans per als programes següents:

  • Prestació per a l'acolliment residencial per a la gent gran
  • Prestació per a centre de dia per a gent gran
  • Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran
  • Prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat.

Web de les prestacions

PROGRAMA D'AJUTS ECONÒMICS A LES PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIES

El Programa té per objecte facilitar, mitjançant un ajut econòmic, el manteniment de la persona amb dependència greu al seu propi entorn social i familiar habitual respectant la voluntat de permanència en el seu domicili.

Ajuts econòmics

SERVEI D'ACOLLIMENT DIÜRN PER A GENT GRAN

Els serveis d'acolliment diürn per a gent gran donen suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar.

Acolliment diürn

HABITATGES TUTELATS PER A GENT GRAN

Són establiments que es componen d'un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, en nombre variable i amb estances d'ús comú. Ofereixen un servei d'acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies socials de les quals no els permeten romandre en la pròpia llar. Constitueixen el domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la màxima independència personal i afavoreixen també la vida comunitària i la integració social

Habitatges tutelats