Esteu aquí

Ajuts Socials per a infants i joves

Versió per a imprimirSend by emailPDF version
 • Ajuts per a l'escolaritat i l'alimentació a les escoles bressol municipals de Barcelona.
 • Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA).
 • Servei d'informació i assessorament per a joves.
 • Ajuts econòmics per l'accés d'infants i adolescents a activitats de vacances d'estiu 2010.
 • Targeta T-12 de transport públic per als nens i les nenes de Barcelona.
 • Servei de prevenció i atenció precoç de discapacitats.
 • Servei d'Habitatge Jove.
 • Sol·licitud per acolliment familiar d'infants.
 • Servei d'acolliment diürn per a la gent gran.
 • Reclamació sobre les sol·licituds de valoració del grau de dependència idel dret als serveis i prestacions vinculades.
 • Casals infantils, espais d'adolescents i ludoteques infantils.
 • Denúncies per agressions i maltractaments a menors.
 • Ajut per adopció internacional.
 • Crèdits per a l'emancipació dels joves, per a la formació.
 • Crèdits per a l'emancipació dels joves, per a la creació d'empreses.
 • Programa Permís de conduir per menys de 1 euro al dia.
 • Apadrinament de nens del Tercer Món.
 • Ajuts per l'ensenyament a domicili a càrrec del Departament d'Educació.

Portal Tràmits