Esteu aquí

Qui som

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Benvinguts i benvigudes!!

 
El Servei de Convivència i d'Interculturalitat HG de l’Ajuntament de Barcelona, som un Servei que pertany al Districte d’Horta Guinardó que neix amb l’encàrrec de treballar per la convivència i la cohesió social del Districte, per tal que aquest sigui entès com un lloc divers i d’encreuament cultural.
 
És per això que s’alinea amb el model de referència proposat, tant del Pla de Ciutadania com del Programa BCN Intercultural;  adoptant i adaptant els principis i les línies de treball proposades. En aquest sentit, desplega la seva intervenció incorporant les diferents dimensions de la interculturalitat:
 
 
 
 
Així doncs, amb la mirada posada en el reconeixement d’un Districte intercultural, divers, que conviu i construeix de manera conjunta, el Servei, en funció de les necessitats i demandes dels equipaments, dels professionals i amb i per la ciutadania, ofereix:
 
- Treball en grup, dinamitzant grups d’empoderament adreçats a col•lectius específics (joves, dones i persones grans).
 
- Intervenció comunitària, apropant recursos de la Xarxa BCN Antirumors i generant processos de treball comunitari i de mediació intercultural.
 
 
:Les nostres Xarxes Socials: