Esteu aquí

Salut

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Totes les persones que viuen a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària, independentment de la seva situació administrativa.

L'atenció sanitària pública és competència del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El model sanitari català és un model mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin de titularitat pública o no, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.
Departament de Salut

Salut i immigració.

Salut i immigració

El telèfon 902 111 444 Sanitat Respon

Per facilitar la comunicació entre el personal sanitari i els pacients d'origen estranger, el Departament de Salut disposa d'un servei telefònic anomenat  Sanitat Respon de 24 hores, en el qual els professionals sanitaris i els que treballen en l'acollida sanitària tenen accés a un servei de traducció.
Sanitat Respon