Esteu aquí

Estructura del Sistema Sanitari Públic

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Centre d'Atenció Primària (CAP)

El Centre d'Atenció Primària (CAP) , també anomenat ambulatori o consultori , és el primer lloc on anar quan es tingui algun problema de salut.

A les oficines municipals informaran de l'adreça del CAP que correspon en funció del domicili.

A cada titular de la TSI li correspon un CAP, on se assignarà un metge de família (metge de capçalera) i un metge pediatre per fills.

Al CAP també hi ha un servei d'infermeria i un servei d'atenció social (treballador/a social),  i sovint d'odontologia, de salut sexual i reproductiva (planificació familiar) i d'altres especialitats.

Al CAP també informen del calendari de vacunacions i dels programes de prevenció i educació en salut (maternoinfantil, alimentació, malalties de transmissió sexual, SIDA, etc.).

Tots els CAP tenen un servei d'urgències de dilluns a divendres.

Centre d'Atenció Continuada

El Centre d'Atenció Continuada (CAC) és un CAP amb servei d'urgències en dissabtes i festius durant els mesos de desembre a març. No tots els CAC obren els festius ni fan el mateix horari.

Al CAP informaran de l'adreça i l'horari del CAC que correspon per zona.

Es pot consultar en línia a:
informació en línia

L'atenció especialitzada

El  metge de capçalera valorarà la necessitat d'anar a un metge especialista o de fer proves complementàries.
Hi ha CAP que disposen de metges especialistes i n'hi ha que no. En aquest cas es derivara a un altre CAP que tingui l'especialitat mèdica es necessita, a un centre de diagnòstic o a un servei hospitalari.

Centre hospitalari

Als hospitals es pot trobar: serveis mèdics d'internament, serveis quirúrgics (operacions, parts...) i consultes externes , on es fan les visites ambulatòries abans de les proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients, i també servei d'urgències.