Esteu aquí

Treball

Versió per a imprimirSend by emailPDF version

Les persones treballadores hi contribueixen aportant la força del treball i tot el valor d'aportació vinculat al capital humà, és a dir, els coneixements, l'experiència i la formació que té cada individu.

Treball per compte d'altri

Consisteix a fer determinats serveis per compte d'un empresari o empresària i sota la seva supervisió a canvi d'un salari, amb relació a una activitat econòmica (societat, negoci, etc.) que promou.

La relació entre l'empresa i la persona treballadora està regulada per la normativa laboral i ha de complir dos requisits bàsics: tant l'un com l'altre estan obligats a pagar les cotitzacions o aportacions econòmiques obligatòries que financen el sistema de protecció social espanyol anomenat Seguretat Social.

En pràcticament tots els casos hi ha l'obligació d'efectuar un contracte laboral per escrit, el qual es registra a l'aplicació informàtica CONTRAT@ del Ministeri de Treball i Immigració. Fins i tot quan el contracte s'ha fet de paraula (només en alguns casos molt concrets que ja estan estipulats per la llei) sempre tenim la possibilitat d'exigir-lo per escrit.

Treball per compte propi

Consisteix a desenvolupar una activitat laboral i econòmica sense dependre d'un empresari. Un mateix actua com a tal, aportant-hi capital i/o la pròpia força de treball. Es duu a terme, per exemple, quan s'obre un negoci propi (un basar, una carnisseria, una perruqueria, una botiga... ) on desenvolupem les nostres tasques laborals habituals.

Tothom ha d'obtenir les autoritzacions i llicències corresponents per obrir un negoci propi, ja sigui a través de l'Ajuntament del nostre municipi o de l'Agència Tributària: llicència municipal d'obres, llicència d'obertura, pagament de l'impost sobre activitats econòmiques, etc

Les persones estrangeres de procedència no comunitària haurem de disposar a més de l'autorització de treball per compte propi. El podem sol·licitar com a autorització inicial fins i tot des del país d'origen a través dels consolats i ambaixades.

Funcionament del sistema Laboral

A Catalunya es pot treballar a partir dels 16 anys. Les persones estrangeres no comunitàries necessiten un permís de treball.

Estatut dels Treballadors

S'hi recullen els drets mínims per sota dels quals no es pot establir cap tipus de relació laboral. Aquests drets i deures es desenvoluparan segons les condicions concretes de cada sector d'activitat i empresa.

Estatut dels Treballadors