Vés al contingut

Mesures a Barcelona contra la covid-19

El Govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma (ES) amb l’objectiu que les comunitats autònomes puguin adoptar les mesures necessàries per contenir la pandèmia.

En aquest marc, la Generalitat de Catalunya ha iniciat un pla de reobertura de les activitats acordat amb els diferents sectors.

La Generalitat és l’autoritat competent per a l’adopció, supressió, modificació i execució de les mesures per prevenir els contagis. Amb el nou Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), d’àmbit metropolità, els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona treballen de manera conjunta amb la Generalitat per contenir els rebrots.

L'Ajuntament de Barcelona té un paper fonamental en la gestió de la crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus, i està fent un gran esforç financer i de recursos per oferir a la ciutadania els serveis, els ajuts i les mesures de protecció que necessita en aquestes circumstàncies tan excepcionals.

Obertura d'activitats

Pla d'obertura progressiva d'activitats

Amb la millora de l’evolució dels contagis a Catalunya, la Generalitat ha iniciat un pla d’obertura gradual d’algunes activitats. Ara està en marxa el tram 1 (del 23 de novembre fins al 7 de desembre).

El pla té quatre trams de quinze dies de durada i s’anirà revisant d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris:

 • Si la taxa és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés d’obertura.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures adoptades.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos augmenten, es revisaran les mesures.

Pla d’obertura progressiva d’activitats

Última actualització 23/11/2020

Restriccions i recomanacions en vigor

Limitació a l’entrada i sortida de persones

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya
 • Els caps de setmana, des de les 6:00 hores del divendres fins a les 6:00 hores del dilluns, no es pot entrar ni sortir del municipi de residència
 • S'exceptuen les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs i els desplaçaments que es facin per agafar un vol, també en horari nocturn restringit.

Restriccions als desplaçaments

 • No es pot circular pel carrer entre les 22.00 i les 6.00 hores.
 • Es permet tornar al domicili des dels centres educatius i des de les activitats culturals permeses i recollir menjar als establiments de restauració.
 • Les persones que s’hagin de desplaçar per causa de força major han de portar a sobre un certificat d’autoresponsabilitat..
 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.

Limitació de les trobades socials

 • Les reunions socials es limiten a un màxim de sis persones, tant en l’àmbit públic com en el privat.
 • Quan les reunions es facin en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • Està prohibit fumar a la via pública sempre que no es pugui mantenir una distància de dos metres entre persones.

Promoció del teletreball

 • S'ha de limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores, implantar el treball a distància i afavorir la flexibilitat horària.

Hostaleria i restauració

 • Obertura dels bars i restaurants des de les 6.00 fins a les 21.30 hores. A les terrasses, amb una distància de dos metres entre taules i amb un màxim de quatre persones per taula (tret dels grups bombolla). A l’interior, amb un 30% de l’aforament i més ventilació.
 • El consum s'ha de fer sempre a la taula.
 • El servei a taula només es pot fer fins a les 21.30 hores. A partir d'aquesta hora, els únics serveis permesos són la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores i el servei a domicili fins a les 23.00 hores.

Última actualització 23/11/2020

Comerç i consum

 • Els comerços, activitats de servei i botigues tipus 24 hores només poden obrir de 6.00 a 21.00 hores.
 • Aforament limitat a un 30%.
 • No poden obrir els centres comercials, tret dels  supermercats, les botigues de serveis essencials i els equipaments culturals del recinte, i les botigues que tinguin accés des del carrer.
 • Oberts els centres d’estètica i les perruqueries, amb cita prèvia, així com les activitats que impliquen un contacte personal proper.

Transport públic

 • El transport públic manté la seva oferta al 100%.

Última actualització 02/11/2020

Activitats i equipaments culturals

 • Obertura dels cinemes, teatres, auditoris i sales de concert amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones.
 • Continuen oberts els museus, les biblioteques, els arxius i les sales d’exposicions, ara amb un aforament del 50%.

Última actualització 23/11/2020

Activitats esportives

 • Obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure i de les piscines amb un aforament del 50%.
 • Obertura dels gimnasos i equipaments esportius interiors  amb un aforament del 30%, amb una ventilació adequada i sempre amb cita prèvia.
 • Es manté l’ajornament totes les competicions esportives no professionals.

 

Equipaments cívics

 • No s'hi podran fer activitats cíviques i comunitàries de caràcter presencial, però sí exposicions amb un 50% d’aforament.
 • S’exclouen els programes i les activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personal, com ara menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
 • Se suspenen les activitats dels casals infantils, ludoteques, sales d’estudi, esplais i caus i equipaments de gent jove, així com les dels equipaments de gent gran.

Última actualització 23/11/2020

Activitats lúdiques i recreatives

 • Se suspèn l’obertura al públic dels parcs, fires d’atraccions i establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. 
 • Els parcs i jardins públics i les zones de joc infantil es poden utilitzar fins a les 20.00 hores.
 • Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • Se suspèn la celebració presencial de festes majors.

Última actualització 02/11/2020

Educació

 • Es manté l’assistència al 100% en l’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
 • Al batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial reglats (música, dansa, arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments esportius i ensenyaments artístics superiors), centres de formació d’adults i escoles oficials d’idiomes es redueix l'assistència presencial dels alumnes.
 • A les universitats, les classes teòriques es mantenen en format virtual, tret de les pràctiques i les avaluacions.
 • Activitats extraescolars presencials, fora de l’horari lectiu, dins o fora del centre educatiu, amb un màxim de sis persones.

Oci nocturn

 • Se suspèn l’obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, així com totes les activitats musicals amb pistes de ball. 

Última actualització 02/11/2020

Actes religiosos i cerimònies civils

 • L’aforament es limita al 30%.

Última actualització 23/11/2020

Sancions

El projecte de Decret llei 30/2020Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, aprovat pel Govern, estableix tres tipus d’infraccions per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les seves sancions respectives.

Cuida la teva salut i la dels altres davant la covid-19

#COVID19

Consulta què pots fer en cas de tenir símptomes de covid-19, les mesures per evitar el contagi, com es fa un aïllament domiciliari i els consells de cura per a les persones grans. També t’informem sobre l’impacte de la covid-19 a Barcelona.

Anar al principi