Vés al contingut

Mesures de la nova normalitat

#Covid19

Després de superar les diverses fases del procés de desconfinament per la crisi de la covid-19, Barcelona ha anat recuperant les activitats habituals de manera progressiva, però mantenint les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

El 17 de juliol, davant l’augment de brots de covid-19 a Barcelona i tretze municipis de l’àrea metropolitana, la Generalitat de Catalunya va anunciar un paquet de mesures especials per evitar la propagació del virus.

Des de llavors, s’han anat establint noves mesures restrictives per contenir els brots que regulen el funcionament dels establiments de restauració (bars, restaurants i guinguetes), de les activitats culturals i de lleure o que estableixen prohibicions, com ara fumar a la via pública si no es respecta una distància entre persones de 2 metres. D’altra banda, el Ministeri de Sanitat ha suspès l’obertura dels locals d’oci nocturn.

Què és la nova normalitat?

La nova normalitat és l’etapa final del Pla per a la Transició cap una Nova Normalitat del Govern de l’Estat. Està regulada pel Reial Decret-llei 21-2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19; i pel Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la covid-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. La Generalitat de Catalunya és l’autoritat competent per a l’adopció, supressió, modificació i execució de les mesures de la nova normalitat.

Davant l’augment de casos de covid-19 a Barcelona i l’àrea metropolitana, la Generalitat de Catalunya aprova un paquet de mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus. La informació que s'ofereix a continuació s'anirà actualitzant a mida que es concreti l'abast de les mesures.

S’estableixen mesures noves a partir de la resolució aprovada pel Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) per evitar la propagació de la covid-19 a la ciutat. Cal extremar les precaucions i reduir les trobades socials, així com seguir mantenint les mesures de prevenció: el rentat de mans freqüent, la distància de seguretat i portar sempre la mascareta.

Les noves mesures contra la covid-19 a la ciutat inclouen:

Mobilitat

Com a norma general, es recomana romandre als domicilis i limitar la circulació per la via pública.

Reducció de les trobades socials

Es prohibeixen les reunions de més de deu persones, tant en l’àmbit públic com en el privat.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Comerços i empreses de servei

L’activitat comercial s’ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.

Tant als espais tancats com als espais a l’aire lliure, la distància física de seguretat és d’1,5 m. L’aforament màxim permès és l’equivalent a 2,5 m2 de superfície per persona.

Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel Procicat, que estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la covid-19.

Restauració

Els bars i restaurants han d’aplicar les normes següents:

 • Limitar al 50% l’aforament a l’interior dels locals, amb una distància d’1,5 metres entre taules i grups de taules.
 • Limitar al 50% l’aforament a les terrasses, amb una distància de 2 metres entre taules i grups de taules.
 • Màxim de deu clients per taula o agrupació de taules.
 • Tancament de bars i restaurants a la una de la matinada.
 • A partir de les 00.00 hores no es podran admetre nous clients.
 • Donar prioritat als serveis a domicili o comandes per emportar.

Oci nocturn

Queda suspesa l’obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, així com totes les activitats musicals amb pistes de ball. Aquesta mesura va entrar en vigor el 25 de juliol i es va mantenir durant quinze dies, i el 7 d’agost es va prorrogar per a quinze dies més. El Ministeri de Sanitat va anunciar el 15 d’agost la clausura de tots els locals d’oci nocturn.

Prohibició de fumar a la via pública

Des del 18 d’agost es prohibeix fumar a la via pública sempre que no es pugui mantenir una distància de 2 metres entre persones. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

Prohibició del consum d’alcohol a la via pública

Des del 29 de juliol, la Generalitat prohibeix el consum d'alcohol a la via pública i a la resta d'espais oberts, una mesura que ja estava recollida a l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona de l'Ajuntament.

Activitats culturals (cinema, teatre, música i exposicions)

S’autoritzen les activitats culturals, tant a recintes estables (cinemes, teatres, carpes de circ…) com a espais a l’aire lliure, al 70% de la capacitat d’aforament i seguint les indicacions dels plans sectorials del Procicat.

Activitats esportives, recreatives i lúdiques

S’autoritzen les activitats esportives, recreatives i lúdiques (gimnasos, instal·lacions esportives,  piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils) al 50% de la capacitat d’aforament i seguint les indicacions dels plans sectorials del Procicat.

Biblioteques, arxius, museus i monuments

Les biblioteques, els arxius, els museus i els monuments romanen oberts.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil i activitats d'intervenció socioeducativa

Les activitats docents (les universitàries incloses), les activitats de lleure infantil i juvenil (les extraescolars incloses) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), com ara el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els plans sectorials del Procicat i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Transport públic

El metro tanca a mitjanit el cap de setmana.

Residències de gent gran

 • Només un familiar podrà visitar els residents durant 1 hora com a màxim.
 • Es faran PCR a cada nou ingressat i als treballadors que tornin de vacances.

Actes religiosos, enterraments i casaments

L’assistència a serveis religiosos, casaments, enterraments, incineracions i cerimònies de comiat es limita a un 50% de l’aforament.

Durada de les mesures

Aquestes mesures queden recollides en quatre resolucions publicades al DOGC i, validades per l’autoritat judicial, estan en vigor. 

Sancions

El projecte de Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, aprovat pel Govern, estableix tres tipus d’infraccions per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les seves sancions respectives:  

 • Infraccions lleus

Les infraccions es categoritzaran com a lleus sempre que suposin un risc de contagi per a un màxim de 15 persones.

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionada amb una multa de 100 euros.

El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d’activitat es considera una infracció lleu, sancionada amb multa de 500 a 3.000 euros. 

Les infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 euros.

 • Infraccions greus

Les infraccions es categoritzaran com a greus sempre que suposin un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.

Es consideren infraccions greus l’incompliment dels límits de capacitat als espais tancats o a l’aire lliure, l’incompliment dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats i l’incompliment de les mesures d’higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents. 

També es considera infracció greu la celebració d’actes o realització d’activitats que hagin estat expressament prohibides.

Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 fins als 60.000 euros.

 • Infraccions molt greus

Les infraccions greus es categoritzaran com a molt greus sempre que suposin un risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones. 

Altres accions que es consideren infraccions greus són l’incompliment reiterat del deure d’aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de covid-19 i l’incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les autoritats competents

Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb una multa de 60.001 a 600.000 euros.

Consulta les mesures per contenir el brot

Última actualització: 23/09/2020

Seguretat i protecció

Seguim actuant amb precaució per evitar un rebrot de la covid-19.

 • Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però en cap cas no substitueixen les mesures de prevenció més efectives: mantenir la distància de seguretat respecte a les altres persones i la higiene de mans freqüent.

  Des del 9 de juliol, a Catalunya és obligatori l’ús de mascareta a la via pública, a l’aire lliure i als espais públics, tant oberts com tancats, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.

  Així, actualment és obligatori l’ús de mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys:

  • Al transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions o parades.
  • A la via pública i en espais a l’aire lliure, encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
  • En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.

  L’incompliment d’aquesta mesura serà objecte de sancions, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

  Excepcions

  L’ús de mascareta no serà obligatori:

  • Per a les persones amb una dificultat respiratòria que pugui agreujar-se per l’ús de la mascareta.
  • Per a les persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut, discapacitat o alteracions conductuals.
  • Per a les persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • En cas que es faci exercici físic o esport. 
  • En els supòsits de força major o situació de necessitat.
  • Quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta hi resulti incompatible.
  • A la feina, en empreses no obertes al públic, quan la persona treballadora sigui al seu lloc de treball, asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat. En canvi, és obligatòria en tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo…) També es pot prescindir de la mascareta en les feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior i sempre que es pugui garantir la seguretat.
  • Menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència a les escoles i a les activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Als grups estables de convivència.

  I es recomana que portin mascareta:

  • Tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones. 
  • A casa, quan s’estigui en situació d’aïllament o s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d’estar malalta.

  Com s’ha de posar i treure la mascareta?

  • Abans de posar-te-la, renta’t les mans i col·loca-te-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas.
  • Un cop posada, no la toquis. Si la toques, renta’t bé les mans.
  • Per treure’t la mascareta, cal fer-ho des de la part del darrere o per les cintes que la subjecten sense tocar la part que pugui estar contaminada. Després, renta’t de seguida les mans.

  És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.

  Preguntes i respostes sobre l’ús de la mascareta

  Última actualització 08/09/2020

 • Respecta les recomanacions de distància física també en aquesta fase:

  • Respecta en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres) amb les altres persones.
  • Evita les aglomeracions tant als espais tancats com als espais a l’aire lliure
  • Actua amb seny i respecte cap a les altres persones
  • Si has d’ajudar persones vulnerables, evita el contacte directe amb elles. Comunica-t'hi per telèfon i si els portes la compra, deixa-la davant la porta de casa seva perquè puguin recollir-la.
  • Comparteix aquests consells amb les persones del teu entorn.

  Última actualització 08/09/2020

 • Un cop finalitzat el procés de desconfinament, és molt important continuar aplicant les recomanacions per prevenir els contagis:

  • Renta’t les mans sovint.
  • Evita tocar-te la cara, especialment els ulls, el nas i la boca.
  • Utilitza la mascareta sempre que sigui obligatori.
  • Manté la distància mínima de seguretat d’1’5 metres amb les altres persones.
  • Cobreix-te la boca amb la part interna del colze en cas de tos o esternuts, o fes servir un mocador. Després llença el mocador i renta’t les mans.
  • Evita compartir estris, beguda o menjar

  Consells de salut

  Agència de Salut Pública de Barcelona

  Última actualització 08/09/2020

 • La gent gran, les persones amb malalties cròniques o afectacions respiratòries i les dones embarassades es consideren els col·lectius més vulnerables davant del coronavirus.

  Si tens familiars, veïns i veïnes o coneixes persones que formin part d’aquest col·lectiu i els calgui ajuda, pots oferir-te a portar-los la compra o productes de primera necessitat, o a fer qualsevol altra cosa que necessitin.

  En el cas de les persones grans, truca-les per telèfon diàriament i interessa’t per la seva salut i situació. Esbrina si es troben bé emocionalment, si segueixen les rutines d’higiene i cures recomanables i assegura’t que tenen l’atenció sanitària que necessiten. Que no se sentin soles, que sàpiguen que poden comptar amb tu.

  Última actualització 08/09/2020

 • Davant l’augment de contagis per la covid-19, Barcelona amplia fins a 230 el nombre d’agents cívics i de personal informador als carrers de la ciutat.

  La seva tasca consisteix a informar la ciutadania de les mesures higièniques de protecció, la distància de seguretat necessària per evitar els contagis i l’obligatorietat de dur posada la mascareta. En aquests equips també hi ha personal de mediació, per si cal transmetre els missatges en un altre idioma o per a situacions de més risc.

  Els agents cívics i el personal informador actuaran especialment a Sants-Montjuïc, l’Eixample, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella, districtes on s’ha considerat necessari reforçar les mesures de prevenció.

  La presència dels agents cívics la coordina el programa municipal Barris Bon Desconfinament, actiu des de l’inici de la desescalada. 

  Igualment, s’han actualitzat els missatges de megafonia que fa servir la Guàrdia Urbana per recordar les mesures de seguretat sanitàries. I s’ha reforçat i adaptat el servei de neteja al voltant dels centres d’atenció primària, hospitals, residències i zones d’estada del veïnat de la ciutat.

  Més informació

  Última actualització 27/07/2020

 • Aquest mes de setembre, el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han treballat per fer una nova recollida de proves PCR als barris del Raval i la Trinitat Vella amb l’objectiu de detectar el màxim possible de casos asimptomàtics, tallar cadenes de transmissió, aïllar contactes i limitar l’expansió del virus.  

  Al Raval, el cribratge s’ha adreçat a les persones residents a les seccions censals 01015, 01017, 01019 i 01020 del barri, però s’ha obert als veïns i veïnes de tot el Raval Nord. 

  I al barri de la Trinitat Vella s’han fet les proves PCR als veïns i veïnes que viuen a les seccions censals 09001, 09002 i 09003.

  Barris amb una incidència de la malaltia superior a la de tot Barcelona

  La incidència per 100.000 habitants entre el 22 de juny i el 26 d'agost va ser de 1.442 a la Trinitat Vella i 959 al Raval, mentre que a tot Barcelona va ser de 622. Cal tenir en compte que quasi tres quartes parts d’aquests casos es van donar en població de menys de 45 anys. 

  Reforç dels serveis sanitaris

  L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha creat l'oficina de salut pública, amb la participació de tots els actors implicats, que fa un seguiment dels temes relacionats amb la covid-19, gestió de dades, rastreig, brots, cribratges, espais escolars i residències, entre d'altres. Alhora, l'ASPB ha reforçat el personal de rastreig per fer trucades i recollir la informació de contactes de cada persona malalta, a més de la informació epidemiològica bàsica.

  Més informació

  Última actualització 21/09/2020

 • Aquest agost l’Ajuntament de Barcelona, l’atenció primària, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han treballat coordinadament per fer una recollida de mostres PCR intensiva a dos barris de la ciutat, Torre Baró i el Besòs i el Maresme, ja que presentaven una freqüència alta de casos de covid-19.

  Resultats de les PCR

  A Torre Baró, amb les 835 proves fetes en població asimptomàtica, es va detectar un 2,75% de positius; al Besos i el Maresme es van fer 1.541 proves, amb un 2,2% de positivitat.

  Més informació

  Última actualització 09/09/2020

Mobilitat segura i sostenible

Adaptem l'espai públic i la mobilitat a la recuperació del dia a dia a la ciutat, per a moure’ns amb seguretat i de manera sostenible i saludable.

 • Amb l’inici del curs escolar, la porta davantera dels autobusos torna a estar oberta per a l’entrada de passatgers i passatgeres com abans de la crisi sanitària, un cop instal·lades les pantalles de protecció del lloc de conducció en més de mil vehicles de la flota. 

  Amb la protecció fixa muntada, els conductors tornen a fer les tasques habituals d’atenció a l’usuari, com ara els bescanvis de targetes i abonaments defectuosos. Però no venen bitllets senzills, que només es poden comprar i validar amb el telèfon mòbil.

  També es repren la inspecció de títols de transport a bord dels autobusos, amb les mesures de prevenció adequades per al personal. 

  Màxima capacitat 

  Per satisfer l’augment de la demanda per l’inici del curs, les xarxes de transport públic ofereixen la seva capacitat màxima. Al metro, es reforcen les línies 1 i 5 al matí, tant en les hores punta (de 6.00 a 10.00 hores) com a l’hora vall (de 10.00 a 13.00 hores). A la tarda, el reforç es fa a les línies 1, 2 i 5, a la franja vall (de 13.00 a 17.00 hores) i a la punta (de 17.00 a 20.00 hores).

  Així, a l’hora punta del matí circulen 159 trens (4 més que a l’inici de curs del 2019) i a l’hora punta de la tarda, 148 (11 trens més que el 2019).

  Es recomana evitar, si és possible, les franges de més demanda. 

  A les estacions més freqüentades, hi ha empleats i personal de seguretat per facilitar el flux adequat de les persones usuàries i acompanyar-les en el compliment de les normes d’higiene. Per facilitar la higiene freqüent de mans, s’han instal·lat 127 dispensadors gratuïts de gel hidroalcohòlic en 72 estacions de metro. 

  Pel que fa a la xarxa d’autobusos, es posen en circulació uns 900 vehicles a l’hora punta del matí, igual que al 2019.

  Noves línies d’autobús 141 i 175

  Ha entrat en funcionament la nova línia 141 d’autobusos (l’Esquerra de l’Eixample), que uneix els barris de Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample amb la plaça de Francesc Macià.

  I la línia 75 s'ha transformat en la nova línia 175 (les Corts), amb l’objectiu de donar més bon servei als desplaçaments dels escolars al districte. És una nova línia de proximitat que connecta la Riera Blanca amb els centres educatius situats a l’avinguda d’Esplugues i la Zona Universitària.

  Més informació

  Última actualització: 21/09/2020

 • Davant la finalització de les restriccions de la mobilitat generades per l’emergència sanitària i la recuperació de les activitats, especialment a partir de setembre, Barcelona amplia les mesures per fomentar una mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient amb noves intervencions.

  Aquestes actuacions transformaran progressivament l’espai públic per convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més humana i de distàncies curtes.

  El nou paquet d’actuacions, previstes per al mes d’octubre vinent, suposarà una inversió de 2,17 milions d’euros (IVA inclòs) i inclou mesures per fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i per millorar el transport públic, que són les principals opcions de desplaçament recomanades:

  A peu

  A més, a la cruïlla del carrer de Rocafort amb Consell de Cent, on ja s’han ampliat les voreres, s’ha fet una actuació per sumar nous espais per a la ciutadania amb 17 metres quadrats de verd, mobiliari urbà i elements de lleure.

  Bicicleta

  • Un total de 21 km nous de corredors bici (vies pedalables) en 10 vies de la ciutat per fomentar els desplaçaments en bicicleta. Als 21 km nous de corredors bici (vies pedalables) en 10 vies de la ciutat, s'hi sumaran 8 km més amb dos nous corredors bici al carrer d’Aragó (entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Tarragona, que permetrà travessar tot l’Eixample) i al passeig de la Zona Franca (entre la plaça Cerdà i Motors, amb nous corredors bici unidireccionals als dos costats). En aquests espais se substituirà un carril de vehicles per un de bicicletes o de bicicletes i autobús.
  • Bicing: 97 estacions noves i mesures higièniques per a l’ús de les bicicletes. Amb l’ampliació s’arriba a barris que fins ara no disposaven del servei, com la Marina del Prat Vermell, la Trinitat Nova, Canyelles, i la Vall d’Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdun, les Roquetes i Ciutat Meridiana.

  Transport públic

  Es portaran a terme actuacions per millorar la xarxa de carrils bus de la ciutat i l’accés a estacions:

  • Avinguda d’Esplugues: nou carril bus d’entrada a la ciutat en substitució d'un carril de circulació.
  • Avinguda Diagonal (Pius XII-Zona Universitària): creació d’un segon carril bus de sortida de la ciutat en substitució d'un carril de circulació.
  • Avinguda Diagonal (Francesc Macià-Aragó): ampliació dels carrils bus en tots dos sentits. S’eliminarà un carril de circulació en sentit Besòs.
  • Gran Via (Passeig de Gràcia-Marina): creació d’un segon carril bus al tronc central en direcció Besòs. S’eliminarà un carril de circulació en sentit Besòs.
  • Millora dels accessos a l’estació de Sants.
  • Millora dels accessos a l’estació del Nord.
  • Millora de l’accés a l’estació d’autobusos de Sant Andreu Arenal.

  També hi haurà mesures per recuperar la confiança de les persones usuàries en el servei de taxi i es crearà un hub d'autocars d'excursions a l'estació del Nord.

  Les primeres actuacions

  Barcelona ja ha executat un primer conjunt d’actuacions immediates i d’urgència per evitar que es consolidi el traspàs de desplaçaments cap al vehicle privat i alhora garantir la màxima seguretat de la ciutadania.

  Aquestes actuacions han permès sumar 30.000 m2 per als vianants amb pacificacions, tancaments al trànsit en laterals d’avingudes i ampliacions tàctiques de voreres; 21 nous quilòmetres de corredors bici; 17 actuacions de millora als carrils bus; itineraris segurs a partir del tall de trànsit diari de 60 vies secundàries de la ciutat; voreres alliberades de l’estacionament de motos i 347.100 m2 de grans avingudes i 376 ha a Montjuïc tancades al trànsit durant els caps de setmana. 

  Desplaçaments a peu. Com s’hi va

  Carrils bici i corredors bici. Plànol BCN

  Nova mobilitat sostenible

  Última actualització 21/09/2020

 • Es manté el tancament diari del trànsit, de 9.00 a 21.00 hores, a 34 carrers secundaris, tret de l’accés als aparcaments i el pas de vehicles de serveis.

  Amb aquesta mesura, es guanyen 41.700 m2 per a la circulació dels vianants de manera segura. 

  També es recuperen més de 43.000 m2 de voreres per als vianants amb la retirada de les motos que hi estiguin estacionades, i es fomenta així que aparquin a la calçada o en aparcaments subterranis.

  D'altra banda, el programa “Obrim carrers” es reprendrà en funció de l'evolució de la covid-19.

  Desplaçaments a peu. Com s’hi va.

  Mapa d’itineraris i carrers segurs [PDF]

  Nova mobilitat sostenible 

  Última actualització: 21/09/2020

 • Està en marxa una actuació per retirar les motos de les voreres amb l’objectiu de recuperar espai per als vianants.

  És una de les mesures urgents que l’Ajuntament està portant a terme per adaptar l’espai públic a la nova mobilitat i a les recomanacions de seguretat de les autoritats sanitàries, atesa la necessitat de disposar d’espais amplis i segurs per als desplaçaments a peu.

  La intervenció es fa a vint zones de la ciutat (dues per districte) i quatre vies (via Laietana, Consell de Cent, Girona i Rocafort) on s’ha identificat una gran congestió de motos estacionades a les voreres i que dificulten la mobilitat de les persones.

  En aquests espais es faran les intervencions següents:

  • Eliminació de les places d’aparcament en vorera, quan n’hi hagi.
  • Instal·lació de senyalització de prohibició d’aparcament de motos a la vorera, quan correspongui.
  • Col·locació d’avisos a les motos aparcades en aquests espais, per part de la Guàrdia Urbana, advertint de la imminència de sancions si no es retira el vehicle.
  • Inici de denúncies i retirada de motos, si escau.
  • Controls periòdics, per part de vigilants de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), per evitar que es torni a aparcar en aquests espais, a més de la tasca habitual de la Guàrdia Urbana.

  Aparcaments i places en calçada

  En paral·lel, s’impulsaran ofertes en el preu de l’estacionament de motos en els aparcaments de BSM, SABA i BAMSA més propers als àmbits d’actuació i s’analitzarà la creació de cordons d’aparcament per a motos en calçades properes a la zona, amb una estimació de 526 noves places d’aparcament de motos en calçada.

  Última actualització: 21/09/2020

 • El servei del Bicing es reforça amb 97 estacions noves i amb la integració de l’aplicació Bicing a l’Smou.

  Les estacions noves del Bicing arriben a barris que fins ara no disposaven del servei, com la Marina del Prat Vermell, la Trinitat Nova, Canyelles, la Vall d’Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdun, les Roquetes i Ciutat Meridiana.

  D’altra banda, la integració de l’aplicació Bicing a l’Smou permet oferir noves funcionalitats a les persones usuàries. Entre les millores destaca la possibilitat de donar-se d’alta mitjançant l’aplicació, saber si hi ha bicicletes mecàniques i elèctriques en una estació, consultar l’estat del trajecte o fer una reserva provisional de cinc minuts abans d’arribar a l’estació (només per a bicicletes mecàniques). 

  Recomanacions per a l’ús del Bicing

  • No utilitzis el Bicing si fa menys de catorze dies que t'han diagnosticat la covid-19, si encara pateixes algun símptoma o si has mantingut contacte amb alguna persona diagnosticada.
  • Porta mascareta.
  • Renta't bé les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic de seguida que puguis, abans i després de cada trajecte.
  • Utilitza l'aplicació de l’Smou des del mòbil per retirar i ancorar bicicletes. És més còmode, segur i sostenible.
  • Manté 2 metres de distància amb els altres ciclistes.
  • Evita tocar-te la cara durant el trajecte.
  • Si has d'esternudar o tossir, tapa't la boca amb l'avantbraç.
  • Procura evitar l'ús de carrils bidireccionals i zones de vianants.

  Bicing Barcelona

  Mapa de bicicleta. Com s’hi va

  Última actualització 21/09/2020

  • Evita els carrils bici de doble direcció
  • Als carrers de plataforma única o zones 30 s’ha de mantenir la distància d'1'5 metres amb els vianants.
  • Consulta els nous corredors per a ciclistes que s’estan posant en marxa.

  Carrils bici i corredors bici. Plànol BCN

  Última actualització 21/09/2020

 • El transport públic ofereix el 100% de l'oferta disponible i, amb l'inici del període lectiu,ha incorporat les línies que donen servei a les zones educatives amb totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries. 

  També es manté el reforç de la neteja i la desinfecció diària dels vehicles i dels espais amb productes viricides. En aquest sentit, cal dir que TMB ha obtingut la certificació d’espai segur contra contagis de coronavirus. El segell de seguretat és el resultat d’un procés d’auditoria realitzat per Applus Certification. L’anàlisi ha verificat l'aplicació correcta dels protocols de desinfecció, organització i atenció al client a les xarxes de metro i autobús.

  D’altra banda, es recupera la presència de músics autoritzats a les estacions de metro, amb les mesures de seguretat i prevenció establertes.

  Metro

  L’horari de la xarxa de metro és de 5.00 a 24.00 hores de dilluns a diumenge i incorpora un reforç de l’oferta habitual durant les hores punta de matí i tarda. 

  Autobusos

  L’oferta de la xarxa d’autobusos de TMB és del 100% i es tornen a obrir les portes davanteres, ja que tots els vehicles han estat equipats amb mampares. 

  També es poden ocupar tots els seients, mentre que a les zones destinades a viatjar drets es manté la proporció de dues persones per metre quadrat.

  Els autobusos nocturns dels caps de setmana ofereixen el 100% del servei habitual.

  Els autobusos metropolitans, gestionats per l’AMB, també mantenen el 100% de l’oferta i incorporen reforços en les línies que van a centres educatius de primària i secundària.

  Pel que fa als autobusos interurbans, gestionats per la Generalitat de Catalunya, entren en servei les línies de busos a la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Rodalies de Catalunya, TRAM i FGC

  Des del 14 de setembre, les línies R7 i R8 de Rodalies de Catalunya ja estan en funcionament. 

  TRAM i FGC es mantenen amb el 100% de l’oferta.

  Horari nocturn

  L’horari nocturn dels caps de setmana i vigílies de festiu de metro, TRAM i FGC seguirà suspès fins que el restabliment de les activitats d’oci nocturn —prohibides per la resolució aprovada pel Procicat— en justifiqui un canvi.

  Informació en temps real

  Per evitar aglomeracions, es posa a disposició dels ciutadans una aplicació que mostra indicadors de l’ocupació mitjana estimada. Es pot consultar la informació per línia, sentit, estació i franja del transport escollit.

  Aquests indicadors es mostren en l’entorn del web de TMB i també s’hi podrà accedir a través de l’aplicació TMB App.

  Mesures d’higienització i prevenció

  Els diferents operadors han posat en marxa diverses mesures per garantir la seguretat de la xarxa, com la renovació constant de l’aire en tots els vehicles, la presència de personal d’atenció a les persones usuàries en els punts amb més probabilitat de concentració i la senyalització de les estacions.

  A més, s’han col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les estacions d'FGC, a 72 estacions de TMB i a 20 de Rodalies de Catalunya. 

  D’altra banda, també es poden comprar mascaretes i gel hidroalcohòlic als preus oficials en màquines d’autovenda que s’han instal·lat a la xarxa del metro.

  Les deu màquines distribuïdores estan situades a les estacions de Catalunya (L1 i L3), Espanya (intercanviador), La Sagrera (L1, L5 i intercanviador), Sagrada Família (L2), Verdaguer (L5), Diagonal (L5) i Lesseps (L3).

  Recomanacions

  Si has d’utilitzar el transport públic, segueix aquestes recomanacions:

  • Cal fer una cua ordenada i pacient a les entrades i sortides de les estacions de metro.
  • Deixa espai de seguretat amb les persones que et precedeixin quan validis el bitllet.
  • Als passadissos cal circular per la dreta i deixar espai a les persones que circulen en sentit contrari, seguint la senyalització existent.
  • A les escales mecàniques i cintes transportadores cal mantenir una sola fila, sense avançar les persones que siguin davant.
  • Els ascensors són per a les persones amb necessitats especials. Si s’han de fer servir, no s’han d’omplir i s’han de mantenir les distàncies de seguretat.
  • Mentre s’espera l’arribada del metro es recomana distribuir-se al llarg de tota l’andana per mantenir la màxima separació amb la resta de persones usuàries. Cal tenir en compte que els combois centrals són els que acostumen a tenir menys ocupació.
  • Es recomana distribuir-se bé també a l’interior del metro i mantenir la distància de seguretat amb les altres persones usuàries.
  • Cal deixar un espai ampli davant les portes del tren per facilitar que les persones usuàries puguin sortir dels vehicles amb comoditat i seguretat.
  • Cal deixar lliure l’accés a les cabines dels maquinistes
  • Una altra recomanació és procurar mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb les altres persones. També és recomanable utilitzar guants. A la sortida, cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel hidroalcohòlic de seguida que es pugui.
  • Cal utilitzar la mascareta permanentment i col·locada de manera correcta, i evitar les accions que obliguin a treure-se-la, com menjar i beure.
  • És recomanable no utilitzar el transport públic en hores punta sempre que sigui possible.
  • Cal evitar les converses llargues dins dels vehicles.
    

  Han d’abstenir-se d’utilitzar la xarxa de transport públic

  • Persones diagnosticades de la malaltia, mentre no tinguin l’alta mèdica.
  • Persones en quarantena. 
  • Persones que no poden dur permanentment la mascareta.

  Mesures de seguretat i higiene al servei de taxi

  El sector del taxi aplica protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat, tant dels taxistes com de les persones usuàries, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.

  Serveis a l’Aeroport

  Des del 24 de juliol, coincidint amb la recuperació de l’activitat de la terminal T2, s’ofereix la totalitat dels serveis de transport públic que són habituals a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.

  Preguntes freqüents sobre la mobilitat

  Última actualització 21/09/2020

 • La recuperació dels títols de transport públic amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament es pot fer a qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport o a través d’un formulari al web d’ATM. Les compensacions es podran dur a terme durant tot el 2020.

  Compensació a través d’una validadora d’accés

  Les persones que ja havien estrenat el seu títol abans del 14 de març, i se’ls ha caducat durant el confinament, poden introduir la targeta a la validadora i el sistema de validació l’imprimirà amb una nova data de caducitat.

  Requisits perquè es produeixi l’ampliació:

  • Títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i l’11 d’abril.
  • Títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN): estrenats abans del 14 de març i no utilitzats entre el 14 de març i el 10 de juny.

  Si la validadora no accepta fer un canvi de caducitat del títol, apareixerà el missatge “Títol caducat“. En aquest cas, s’haurà de recórrer a la compensació mitjançant el formulari.

  Compensació a través del formulari

  Les persones que sí que van utilitzar el seu títol de transport durant l’estat d’alarma –per motius laborals o de serveis essencials– hauran d’emplenar un formulari que servirà perquè l’ATM valori el dret a compensació que correspon en cada cas.

  La persona podrà recollir l’abonament a partir del dia 1 de setembre en una sèrie de punts de recollida per triar. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021.

  Per a dubtes específics, s’ha habilitat una centraleta de suport a l’atenció: 93 120 53 30. L'horari és de 9.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres no festius.

  Compensacions títols covid-19

  Última actualització 21/09/2020

 • Des del 17 de juny, el bitllet senzill d’autobús només es pot comprar i validar en línia. TMB ha accelerat la seva implantació per raons de seguretat, ja que els conductors d’autobús no venen bitllets ni fan atenció al client.

  El bitllet només es pot comprar a través de l’aplicació TMB App i es cancel·la escanejant un codi QR en pujar a bord del vehicle.

  El procés de compra és molt senzill. Al telèfon mòbil intel·ligent, cal accedir a l’aplicació, anar a la secció “Bitllets” i prémer el botó “Comprar un bitllet”. A continuació, cal seleccionar el bitllet senzill de bus i continuar la compra.

  El sistema expedeix un bitllet virtual no validat. En pujar a l’autobús, l’usuari cancel·larà el bitllet escanejant un codi QR que està situat en la zona de validació de l’autobús. Un cop s’escaneja el codi, el sistema determina la línia, la data i l’hora de validació del bitllet i ja es pot començar el viatge. La normativa de validesa del títol serà la mateixa que per al bitllet senzill en paper.

  Compra del bitllet senzill amb targeta el 2021

  El bitllet senzill es podrà comprar amb targeta bancària a tots els autobusos de TMB a partir del 2021, un sistema que complementarà el del pagament del bitllet mitjançant el mòbil.

  D’aquesta manera, es reforça l’objectiu d’eliminar el pagament en metàl·lic a bord dels vehicles, una mesura que contribueix a garantir la seguretat sanitària i a fer més àgil el servei.

  El calendari preveu una prova pilot per a la primavera del 2021 i la implantació del sistema en tota la flota d’autobusos el setembre del mateix any.

  Transports Metropolitans de Barcelona

  Última actualització 21/09/2020

 • L’estacionament regulat a les places d'Àrea Verda i  Blava i les seves noves tarifes ambientals funciona amb normalitat. 

  Les tarifes aplicades als estacionaments tindran en compte les etiquetes ambientals.

  En aquest sentit, els vehicles de 0 emissions de persones no residents podran estacionar de manera gratuïta a l’Àrea Blava durant el temps màxim estipulat.

  Pel que fa als residents, tots els que tinguessin atorgada la bonificació de 0,20 € per bona conducció abans del 31 de desembre de 2019 continuaran gaudint-la durant tot el 2020.

  Coincidint amb la implantació de les noves tarifes, s’han instal·lat uns parquímetres que incorporen la tecnologia contactless per poder pagar amb una targeta i un dispositiu mòbil.

  D’altra banda, també s’han restablert els canvis periòdics habituals de costat d'estacionament en aquells carrers  on s’aplica aquesta mesura. 

  A més, s'ha recuperat la normativa habitual i vigent pel que fa a les zones de càrrega i descàrrega. 

  Web AREA

  Última actualització 21/09/2020

Espais i serveis

 • Per al curs escolar 2020-2021 s'ha activat un nou protocol per a la detecció i el control de casos positius de covid-19. A més, 161 escoles i instituts de la ciutat ja han demanat poder utilitzar un dels 233 espais municipals oferts per facilitar l’aplicació de les mesures de prevenció.

  La nova oficina EduCovid Barcelona coordinarà la xarxa de salut i els centres educatius per poder aplicar el nou protocol de gestió de casos, que inclou les mesures següents:

  • Establir dos referents sanitaris per cadascun dels centres, un de salut pública i un d’atenció primària.
  • Fer proves als grups en què s’hagi detectat un cas positiu.
  • Identificar i rastrejar els contactes.

  A més, s’ha repartit material de prevenció als centres, com ara mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres; s’ha reforçat el servei de neteja, i s’ha modificat la gestió dels accessos per poder-hi efectuar les entrades i sortides de manera gradual.

  També s’ha posat en marxa un banc de tauletes, amb 2.200 unitats, que s’oferiran en servei de préstec als alumnes en situació vulnerable que s’hagin de confinar.

  Mesures de prevenció 

  Les mesures recollides a continuació són les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que va aprovar el Procicat el mes de juliol.

  S’han de continuar les mesures bàsiques de prevenció: mantenir la distància social, rentat de mans i mascareta, a més de reduir la interacció social.

  Requisits d’accés al centre
  Poden accedir al centre educatiu les persones

  • Amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós, 
  • No convivents o contacte estret amb persones amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  Control de símptomes
  El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i dels alumnes majors de 18 anys de fer una autoavaluació del seu estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

  Neteja, desinfecció i ventilació
  S’estableixen les pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.

  Gestió de residus
  S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Es recomana que els mocadors i les tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com ara mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, es considera com a fracció resta i, per tant, s’ha de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

  Gestió de casos
  En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el fet d’aïllar-los, així com els contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació per si es detecta una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’educació i de salut pública.

  Protocol de gestió de casos de covid-19 als centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

  Mesures complementàries 

  D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les setmanes vinents a tot el territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:

  • Bombolles de convivència i ràtios no superiors a 20 alumnes
   Es crearan grups de convivència estable per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin als centres educatius.

            Pel que fa a les ràtios:

  • Segon cicle d’educació infantil i primària: la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general.
  • ESO: es reduiran sempre que sigui possible.

  Si, excepcionalment, no és possible reduir els grups, d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

  • Ús de la mascareta

            Educació primària: serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

            Serà obligatòria a partir dels 12 anys

            - Educació secundària obligatòria (ESO) 
            - Batxillerat
            - Formació professional 

            - Centres de formació d’adults

  • Es recomana als centres educatius que facin un control diari de la temperatura dels alumnes.
  • Tests PCR a mig milió de persones
   Entre el 15 de setembre i el 15 de novembre, la Generalitat de Catalunya farà un cribratge poblacional de 500.000 persones amb testos PCR. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

  Espais municipals a disposició dels centres educatius  

  Per garantir el compliment de reducció de les ràtios, Barcelona posa a disposició dels centres educatius espais en 74 equipaments i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè es puguin destinar a usos educatius a partir del setembre.

  Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles

  Es crea l’Oficina de Coordinació d’Espais de Barris per a les Escoles per concretar i gestionar les cessions i els usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments.

  Adaptació dels recintes escolars

  L’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona han treballat per garantir l’adaptació dels recintes escolars als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives quant als aspectes següents:

  • Sectorialització.
  • Senyalització de patis i locals per garantir els grups bombolla.
  • Pla de reforç de la neteja i desinfecció dels equipaments escolars per reforçar-ne la utilització diària i la prevenció.

  Oficina de Coordinació d’Escoles i Salut
  Creació d’una oficina de coordinació d’escoles i salut de la ciutat amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona que vetllarà pels temes següents:

  • La implantació de mesures de prevenció.
  • Les proves a l’alumnat i el professorat.
  • Així mateix, farà el seguiment i la valoració general de la comunitat educativa i particular de cada centre i intervencions si hi ha casos de covid-19.

  Reforç de l’equip educatiu

  Es reforça l’equip educatiu amb més hores i més personal de suport educatiu com a mesura temporal extraordinària amb l’objectiu de fer possible el servei educatiu, incloent-hi l’acollida matinal, i de respondre millor a les noves necessitats en el context de la covid-19.

  El reforç de personal es complementa amb el material següent:

  • 1 mascareta diària per a tot el personal de les escoles bressol municipals.
  • Col·locació d’un mínim de 4 dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • Instal·lació de materials per dividir tant els patis com altres espais comuns de les 102 escoles bressol municipals.

  Escoles bressol municipals

  Per complir la normativa i les instruccions de prevenció, higiene i seguretat sanitària amb motiu de la covid-19, el servei d’escola bressol oferirà aquest curs:

  1. Reforç de les educadores de suport per donar compliment a la normativa i les instruccions sanitàries per la covid-19, tant en el servei d’acollida com en l’horari de funcionament ordinari, i garantir el rentat freqüent de mans, el rentat de joguines i materials, que el material d’ús individual no es barregi, desar xumets, llençols i pitets per separat, i una entrada i sortida ordenada tant dels infants com dels seus familiars.
  2. Material d’higiene, seguretat i prevenció sanitària, que inclourà mascaretes quirúrgiques, dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic, cintes per terra i màscares facials, entre altres.
  3. Reforç del personal de neteja per cobrir les tasques de desinfecció freqüent que estableixen la normativa i les instruccions sanitàries.
  4. Material i mobiliari per sectoritzar espais comuns i patis, i evitar que s’hi barregin infants de diferents grups “bombolla”. Aquesta separació física requereix l’adquisició d’alguns materials, que varien molt segons els centres, com ara tanques, teles, lones, material desmuntable de joc, etcètera.
  5. Adquisició de material informàtic i de telefonia per a les escoles, per facilitar la comunicació amb les famílies i els serveis centrals de l’IMEB i, si fos necessari, fer possible que algunes activitats de les direccions es puguin fer des de casa.
  6. Activitats d’acompanyament i formació per als equips educatius i les famílies per afrontar una situació desconeguda, parlar de les angoixes derivades dels imprevistos i les dificultats que poden aparèixer al llarg del curs, i donar informació i eines per solucionar-los.

  Més informació

  Última actualització: 17/09/2020

 • Les 102 escoles bressol municipals de Barcelona han estat habilitades per aquest nou curs amb totes les mesures preventives i de seguretat davant la covid-19. A més, tant les educadores i educadors com les famílies i els 8.508 infants matriculats —que suposen el 64% de la demanda total (un 8% més que el 2019)— han rebut un acompanyament específic.

  Cada escola bressol  té habilitats diferents punts d’accés per a l’entrada i la sortida de les famílies amb l’objectiu de garantir la distància i d’evitar aglomeracions.

  Grups classe

  Les ràtios d’infants per aula són les següents:

  • 8 infants per als grups de 0 a 1 any
  • 13 infants per als grups d’1 a 2 anys
  • 20 infants per als grups de 2 a 3 anys

  Cada grup és estanc i no tindrà contacte amb la resta de grups de l’escola mentre duri el context sanitari actual. Tots els espais compartits, tant els interiors com els exteriors, han estat dividits i s’utilitzen per torns.

  A més, s’han potenciat les activitats als espais a l’aire lliure, ja que és on hi ha menys risc de transmissió.

  A l’hora de dinar, cada grup menja a la seva estança, en un espai exclusiu que garanteix les mesures preventives.

  Suport a l’hora de l’acollida matinal

  Per garantir la conciliació familiar, les escoles bressol municipals ofereixen un servei gratuït d’acollida de 8.00 a 9.00 hores. El servei s'ha reforçat amb personal de suport educatiu per mantenir els grups dividits i evitar que hi hagi contacte entre ells.

  Més personal de suport durant el dia

  També s’ha augmentat en un 25% les hores de personal de suport educatiu amb l’objectiu d’atendre totes les necessitats i garantir les mesures de seguretat, com ara el rentat freqüent de mans, la neteja de joguines i materials o la limitació del nombre de contactes de cada grup. 

  A cada escola es duen a terme tasques de ventilació, neteja i desinfecció adaptades a les característiques dels espais. Per a aquestes tasques de neteja i desinfecció s’han incrementat en un 20% les hores de neteja.

  Última actualització: 17/09/2020

 • Els centres de Serveis Socials funcionen amb mesures de seguretat i higiene reforçades i amb equips de professionals de reserva per garantir l’atenció.

  Es podrà demanar una cita prèvia al telèfon habitual de serveis socials (936 197 311) o anar presencialment als centres oberts de cada districte en cas d’urgència.

  L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9.00 hores a 14.00 hores.

  Pel que fa a l’atenció telefònica, es manté l’horari habitual: de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

  Fora d’aquest horari el centre de referència per emergències i urgències socials és el CUESB.

  La prioritat de l’atenció social presencial és arribar a les persones que acudeixin als serveis socials per primera vegada, la infància en risc, les situacions de violència masclista, les persones grans o dependents sense suport de l’entorn i les situacions de necessitat extrema, en les quals es valorarà la possibilitat de fer visites a domicili.

  Cercador de Centres de Serveis Socials de Barcelona

  Última actualització: 09/09/2020

 • Totes les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de Barcelona es mantenen obertes amb un aforament reduït i és indispensable demanar cita prèvia a través del 010, els quioscos de tràmits o el portal de tràmits.

  Es donarà prioritat als tràmits urgents que no es puguin gestionar per telèfon o internet, o quan la ciutadania que els hagi de tramitar no disposi de mitjans digitals per fer-ho de manera no presencial.

  Les oficines d’atenció ciutadana tenen adaptat el seu espai a les mesures de seguretat sanitàries, amb la instal·lació de mampares als llocs d’atenció a l’usuari i rètols informatius amb les normes d’utilització de l’espai. També s’han senyalitzat els recorreguts per garantir la distància de seguretat i el personal atendrà els usuaris amb equips de protecció individual.

  Des de la reobertura s’hi han atès un total de 80.752 cites.

  Ampliació del servei del 010 
  La plataforma telefònica del 010 ha adaptat tecnològicament la centraleta telefònica per atendre el creixement de la demanda d’atenció ciutadana generada per la situació d’emergència sanitària.

  Augment de la plantilla
  S’ha augmentat la capacitat d’entrada de trucades simultànies de 150 a 210 i s’ha ampliat la plantilla amb 49 professionals més. La previsió és que al setembre s’hi incorporin 24 persones més; això suposa un increment del 43% respecte a l’equip de professionals que hi treballaven abans de la crisi sanitària. Amb l’ampliació d’aquestes línies es podran atendre fins a un 35% més de trucades al dia.

  De la mateixa manera, s’estan impartint formacions per adequar els protocols canviants d’atenció dels diferents àmbits i per capacitar els agents en diferents habilitats per aconseguir més polivalència a l’hora d’atendre les trucades.

  Més d’1.650.000 trucades
  El 010 ha rebut, des de l’inici de la pandèmia i fins al 9 d’agost, més d’1.650.000 trucades, la majoria des de l’inici de la fase 1 del desconfinament, que suposen un increment de la demanda del 80,3% respecte al mateix període del 2019. Les hores d’atenció del servei han augmentat un 50% respecte al mateix període de l’any anterior.

  Oficina Virtual de Tràmits
  L’Ajuntament ha impulsat la tramitació a través de l’Oficina Virtual de Tràmits simplificant els mecanismes d’identificació i signatura i habilitant més de 50 tràmits. Actualment es poden gestionar més de 50 tràmits amb l’ús de l’idCAT Mòbil, una identificació digital que no requereix validació presencial.

  Aquesta intervenció ha fet incrementar el volum de tràmits al web en un 7,3% respecte al mateix període del 2019, amb més de 33.000 tràmits.

  En el cas que la tramitació no estigui disponible de manera telemàtica, el Registre electrònic de l’Ajuntament està a disposició de la ciutadania: s’hi poden registrar sol·licituds, escrits o comunicacions sobre tràmits administratius o presentar documentació les 24 hores del dia.

  Última actualització: 24/08/2020

 • A més d’oferir atenció telefònica, algunes de les oficines de l’habitatge de Barcelona han obert les portes per atendre els tràmits que només es puguin fer de manera presencial, i sempre amb cita prèvia.

  Les oficines obertes són:

  • Ciutat Vella
  • Sants-Montjuïc
  • L’Eixample
  • Les Corts
  • Nou Barris
  • Sant Andreu
  • Sant Martí

  “Habitatge et truca”

  Així mateix, es posa en marxa el nou servei “Habitatge et truca”, que ofereix assessorament telefònic personalitzat sobre totes les opcions disponibles per fer tràmits sense necessitat d’anar a l’oficina.

  En el cas que només sigui possible fer el tràmit de manera presencial, “Habitatge et truca” facilita dia i hora per rebre atenció en alguna de les oficines de l’habitatge. 

  Si necessites fer algun tràmit relacionat amb ajuts o la borsa de lloguer, rehabilitació, cèdules d’habitatge, emergències relacionades amb l’habitatge o assessorament, pots demanar cita prèvia a  “Habitatge et truca”.

  Servei d’Atenció Personalitzada “Habitatge et truca”

  Més informació

  Última actualització: 13/07/2020

 • Els centres cívics funcionen amb alguns canvis físics i noves maneres de fer per garantir la seguretat de tothom. La recuperació de les activitats i els serveis habituals s'ha adaptat a les mesures sanitàries establertes.

  Als centres cívics també pots seguir la programació del circuit Barcelona Districte Cultural.

  Centres cívics de Barcelona

  Última actualització 14/09/2020

 • Amb motiu de la situació sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19 i per complir les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Barcelona, s’ha reorganitzat el servei dels PIAD: es prioritza l’atenció per telèfon i es reorganitza l’atenció presencial als diferents PIAD de la ciutat.

  El servei funciona com sempre: cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 936 197 311, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores. També es pot enviar un correu electrònic al PIAD corresponent.

  A partir de la sol·licitud de cita prèvia es programarà una cita per a atenció telefònica des d’un número ocult en la franja horària acordada o, si es prefereix, una cita d’atenció presencial.

  Fora d’aquests horaris, per a urgències, durant les 24 hores del dia, us podeu adreçar al CUESB (tel. 900 703 030; c/ Llacuna, 25).

  Recordeu que a les visites presencials al PIAD heu de portar mascareta durant tota l’estona que sigueu al centre.

  Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD)

  Última actualització: 23/07/2020

 • El Parc d’Atraccions Tibidabo està obert des del passat 2 d’agost després que el PROCICAT hagués valorat positivament les mesures de seguretat i els protocols establerts al Parc.

  L’obertura es fa garantint en tot moment la màxima seguretat per a treballadors, treballadores i visitants, amb el desplegament d’un paquet de mesures de protecció i higièniques, així com l’obtenció de dues certificacions que avalen que el Parc és un espai segur: Global Safe Site Excellence i Safe Tourism Certified.

  Perquè tothom pugui gaudir de la millor experiència, amb la màxima normalitat possible i amb seguretat, el parc limita l’aforament a un terç de la capacitat del recinte. També s’adapten algunes de les activitats i es potencien les atraccions i els espectacles a l’aire lliure. Gairebé un 70% de les atraccions romandran obertes al públic.

  A partir del setembre, el parc d’atraccions obrirà caps de setmana i festius, a les 12.00 hores, i tancarà a les 21.00 hores. Els diumenges que no siguin vigília de festiu, el parc tancarà a les 20.00 hores.

  L’Àrea Panoràmica, l’espai de lliure accés al punt més alt de la ciutat, obrirà cada dia a partir de les 11.00 hores. A més, els dies que el parc no estigui obert, s’hi podrà passejar i gaudir de les atraccions més emblemàtiques.

  Pel que fa a la restauració, es potencia el servei per emportar i s’han habilitat espais nous per menjar a l’aire lliure.

  Una altra estrena és la nova aplicació mòbil del Tibidabo, amb la qual les persones visitants podran conèixer, en temps real, informació pràctica sobre el parc, com ara els temps per accedir a les atraccions o les activitats en curs. L’aplicació és gratuïta i està disponible per a iOS i Android.

  Per tal d’accedir al parc d’una manera àgil i garantir la seguretat, es recomana adquirir les entrades anticipadament per mitjà del web del Tibidabo.

  Mesures de seguretat i de protecció  

  Les mesures s’aplicaran a tot el recinte de manera temporal i s’aniran adaptant segons l’evolució de la normativa vigent i de les recomanacions de les diverses administracions i autoritats sanitàries. L’objectiu és garantir la seguretat de les persones visitants i de les persones que treballen al Tibidabo. 

  • És obligatori l’ús de mascareta a tot el recinte, tret dels infants menors de 6 anys.
  • Distància de seguretat d’1,5 metres entre persones o entre unitats familiars.
  • Protocol de rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar al recinte, a les atraccions i als diversos espais del parc.

  El parc ha extremat la neteja i desinfecció de tots els espais, atraccions i serveis.

  S’ha senyalitzat el Parc amb recomanacions sobre les mesures higièniques i de protecció que cal seguir en tot moment.

  Tibiclub

  Per tal de garantir la mínima afectació a les famílies sòcies del Tibiclub, els abonaments es perllonguen pel mateix període de temps que el parc s’ha mantingut tancat.

  Tibibusos

  A partir de l’1 d’agost, el servei d’autobusos que arriba directament al Tibidabo torna a donar servei de la manera habitual i seguint les mesures sanitàries corresponents.

  Les parades de Tibibus es troben a la plaça de Catalunya, a la Vall d’Hebron i a la plaça de John F. Kennedy.

  Aparcament

  Es pot estacionar a l’Aparcament B:SM Sant Genís i agafar el T2B per arribar al Parc, o anar directament a l’aparcament del cim del Tibidabo, on es pot reservar plaça amb una antelació mínima de 24 hores.

  Parc d’Atraccions Tibidabo

  Última actualització 31/08/2020

 • Els equipaments i serveis juvenils funcionen amb normalitat després d’adaptar-ne els serveis i espais a les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

  Per poder accedir a aquests espais cal fer servir mascareta i respectar les mesures de seguretat establertes i indicades a la senyalització.

  Punts InfoJOVE (PIJ)

  Els punts d’InfoJOVE (PIJ) són un servei d’informació gratuïta i d’atenció personalitzada per a joves, gestionat per professionals. Hi trobaràs activitats informatives, taulers d'anuncis, materials d'autoconsulta, exposicions, ordinadors amb connexió a internet, serveis d'assessorament i altres eines. 

  A causa de la situació sanitària actual, l’atenció dels PIJ és telemàtica. Pots contactar-hi trucant al 662 333 350, escrivint un whatsapp al 697 436 097 o enviant un correu electrònic a infojove@bcn.cat.

  L’horari d’atenció és de dilluns a dijous, de 10.00 a 14.00 hores, i divendres, de 10.00 a 15.00 hores.

  Espais joves

  Els espais joves i els serveis de dinamització juvenil ofereixen, des del setembre, noves activitats en línia i presencials, amb totes les mesures de seguretat. Consulta els seus canals per a més informació.

  “Aquí t’escoltem”

  L’”Aquí t’escoltem” és un servei d’escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys que t’atendrà amb cita prèvia, mitjançant els seus canals habituals.

  Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ)

  Al setembre, al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) trobaràs diverses formacions per a associacions i col·lectius de joves.

  Barcelona Joves

  Última actualització: 17/09/2020

   

 • El Centre LGTBI funciona de 10 h a 14 h els dilluns, dimecres i divendres; i de 16 h a 20 h els dimarts i dijous. L’horari podria veure’s modificat en funció de l’evolució de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

  S’ofereixen serveis d’atenció personal presencialment i telemàticament. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938 805 111 o enviant un correu electrònic a info@centrelgtbibcn.org. És obligatori portar mascareta a l’interior de les instal·lacions.

  Per ara, el programa d’activitats culturals segueix desenvolupant-se a través de les xarxes socials.

  Les entitats residents del Centre LGTBI ofereixen serveis presencials, sempre que segueixin les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

  Més informació

  Última actualització 08/09/2020

 • L’Oficina per la No Discriminació (OND) ofereix atenció presencial amb cita prèvia de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores. Els divendres s’atendrà telemàticament en el mateix horari i l’oficina estarà tancada.

  A més, continua acompanyant telefònicament i telemàticament les persones que pateixen qualsevol tipus de discriminació i les assessora jurídicament per denunciar aquestes situacions.

  Pots contactar amb l’oficina al telèfon 934 132 000 i a l'adreça electrònica ond@bcn.cat.

  Un total de 111 incidents durant el primer semestre del 2020

  L’OND ha atès, durant el primer semestre del 2020, 111 incidents en què s’ha produït una situació de discriminació a la ciutat i que han acabat en l’obertura d’un expedient per vulneració de drets.  El 2019 van ser 115 atencions.

  Tot i el tancament de l’OND durant l’estat d’alarma, l’atenció a la ciutadania s’ha mantingut a través de diversos canals, com el correu electrònic, el telèfon o el portal IRIS.

  Motius principals:

  • Racisme i xenofòbia: gairebé un 45% dels casos
  • LGTBI-fòbia: 26% dels casos
  • Gènere: 10% dels casos

  Oficina per la No Discriminació

  Última actualització: 21/08/2020

 • A partir del mes de setembre s’amplia el nombre de biblioteques de Barcelona obertes i es reprèn el servei de les sales d’estudi. Sempre respectant el paquet de mesures de contenció aprovat per la Generalitat de Catalunya davant de l’augment de casos de covid-19.

  Per a la seguretat de tothom, els usuaris hauran de tenir en compte els punts següents:

  • Els usuaris podran accedir a la col·lecció lliurement amb la finalitat d’emportar-se documents en préstec.
  • Caldrà que els usuaris s’identifiquin a l’entrada per romandre als espais habilitats per estudiar o treballar.
  • Només es podrà accedir als ordinadors d’ús públic amb reserva prèvia.
  • Per accedir a les activitats caldrà haver-hi fet inscripció prèvia.

  Podeu consultar les biblioteques obertes i els seus horaris. I els de les sales d’estudi.

  Consulta de documents

  • Per garantir la quarantena de 48 hores que han de passar tots els documents, quan s’hagin consultat s’hauran de deixar a les taules i/o als carros senyalitzats específicament, i en cap cas no s’hauran de retornar a les prestatgeries.
  • Els diaris i les revistes no es podran consultar lliurement i s’hauran de demanar al personal de la biblioteca.

  Mesures de seguretat

  • És obligatori l’ús de mascareta a partir dels 6 anys, amb les excepcions establertes per les autoritats sanitàries.
  • També és obligatori el rentat de mans amb hidrogel i el manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres, tret del cas dels grups estables de convivència.
  • Cal respectar les indicacions d’aforament màxim. Els seients i els ordinadors que no es poden ocupar estaran senyalitzats.
  • Cal respectar la senyalització de les mesures de seguretat i les indicacions que faciliti el personal del centre.
  • Quan s’hi facin tallers, no es podrà compartir material amb altres usuaris.

  Devolució de préstecs

  Cal recordar que s’han prorrogat els terminis de devolució dels préstecs anteriors al tancament fins al 30 de setembre.

  Així mateix, pots accedir al servei de préstec de continguts digitals a través de l’eBiblio.

  Biblioteques de Barcelona obertes

  Biblioteques de Barcelona

  Última actualització: 09/09/2020

 • Les instal·lacions esportives municipals (els centres esportius municipals, les piscines descobertes i els equipaments esportius dels districtes) estan obertes i funcionen amb una limitació del 50% de la seva capacitat d’aforament, i seguint les indicacions dels plans sectorials del Procicat.

  Oficina de l’Esport de Barcelona

  L’Oficina de l’Esport de Barcelona ofereix un servei gratuït d’assessorament i formació en la gestió d’activitats i projectes a les entitats i les organitzacions esportives amb seu social a Barcelona.

  Es pot contactar amb l’oficina a través del correu electrònic assessoramentesportiu@bcn.cat o del telèfon 672 213 409.

  Guia de les instal·lacions esportives municipals

  Última actualització: 10/09/2020

 • Els museus i arxius municipals recuperen l’activitat i limiten l’aforament al 80% de la seva capacitat.

  A més, aquest estiu amplien la seva oferta amb activitats culturals per a tots els públics, des de visites guiades fins a projeccions de cinema o actuacions musicals.

  Els museus i arxius oberts són els següents:

  Es recomana reservar visita amb cita prèvia.

  Sales d’exposicions municipals

  La Capella i La Virreina Centre de la Imatge tornen a estar obertes.

  Espais segurs

  Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels visitants, així com la del personal que hi treballa, la xarxa d’equipaments culturals municipals incorpora les mesures següents:

  • Visita amb control d’aforament: un terç de la capacitat habitual de l’espai.
  • Increment dels torns de neteja i desinfecció.
  • Limitació dels espais que poden ser visitats a cada centre.
  • Ús de mascareta obligatori i prohibició de tocar les vitrines. Caldrà mantenir la distància de seguretat entre les persones.
  • No es faran activitats de grup ni altres activitats culturals.
  • Retirada dels recursos interactius, les pantalles d’autoconsulta, els fullets i els fulls de consulta de les sales.
  • S’han instal·lat materials de protecció com ara mampares i senyalització de distàncies de seguretat en les cues i els mostradors d’atenció al públic.

  Altres museus i centres culturals de Barcelona oberts

  Última actualització 29/07/2020

 • L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ofereix atenció presencial, només amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores. Paral·lelament, continua prestant els seus serveis a la ciutadania de manera telemàtica a través del web i del telèfon 010.

  Un cop emplenis aquest formulari, l’equip de l’OMIC contactarà amb tu per explicar-te quins tràmits i quina documentació són necessaris per fer una reclamació. Si el teu cas requereix atenció presencial, es concertaran un dia i una hora per a la cita. 

  L’OMIC és un servei municipal gratuït que té com a objectiu ajudar els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, tant si són consumidors com comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 

  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

  Última actualització: 03/06/2020

 • A causa de l’augment de casos de coronavirus, Barcelona redueix un 15% l’aforament de les deu platges de la ciutat, que passen a tenir una ocupació màxima de 32.000 persones, en comptes de 38.000.

  Segueix estant permès banyar-se i prendre el sol, mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 metres amb les altres persones. També s’hi pot passejar i fer esport, seguint les recomanacions sanitàries.

  Control de l’aforament

  Per preservar la salut de tothom, s’estableixen mesures de control de l’aforament a totes les platges de la ciutat:

  • Càmeres i videosensors que donen informació en temps real sobre el volum de platja ocupada.
  • Tanques naturalitzades que delimiten el perímetre de les platges i diferents punts d’accés a la sorra.
  • Servei d’informació dels nivells d’ocupació a peu de platja i en línia.

  És important distribuir-se per tota la superfície de les platges i no concentrar-se a la zona de la vora del mar.

  En els moments propers a arribar a l’aforament màxim de la platja, la Guàrdia Urbana hi efectuarà tancaments parcials o totals per poder garantir el distanciament físic entre les persones.

  Serveis a les platges

  Tot i la reducció d’aforament, el servei de salvament i socorrisme segueix funcionant (de 10.30 a 19.30 hores). També estan en funcionament les dutxes i els rentapeus, que s’han d’utilitzar de manera individual, i els lavabos públics.

  El Centre de la Platja resta obert per facilitar informació i atenció al públic, i algunes activitats amb reserva prèvia.

  La platja de gossos situada a la platja de Llevant està oberta amb un aforament limitat a 60 gossos per garantir la distància de seguretat necessària, i amb l’aplicació de les mateixes mesures de salut pública que a la resta de les platges. L’horari d’obertura és de 10:30 a 21 hores.

  Així mateix, segueixen obertes les guinguetes situades a les platges de la ciutat, amb les mesures de distanciament establertes.

  Bany assistit per a persones amb discapacitat

  També funciona el servei de bany assistit per a persones amb discapacitat a la platja de la Nova Icària i a la zona de banys del Fòrum. El servei estarà obert tots els dies de la setmana fins al 27 de setembre, amb un horari d’atenció al públic ampliat, d’11.00 a 15.00 hores  i de 16.00 a 19.00 hores. Per fer-ne ús, cal demanar cita prèvia.

  Per garantir les mesures sanitàries i de seguretat, el servei es prestarà sota la supervisió del personal tècnic però sense contacte directe, i es limitarà la capacitat de l’àrea de bany a quinze persones, amb una distància d’1,5 metres entre elles. Es recomana a les persones que facin ús del servei que vagin acompanyades de la persona cuidadora habitual.

  Esport

  Està permès l’esport, professional i no professional, a les platges. Per compatibilitzar els diferents usos (bany i esport), s’han habilitat tres zones per a la pràctica lliure de l’esport a les platges de la Nova Icària, el Bogatell i la Mar Bella, en horari de 10.00 a 18.00 hores.

  La resta de l’horari es pot fer esport lliurement a la platja.

  Es mantenen les pistes de voleibol per a l’ús autoritzat en cada moment.

  També es permet la pesca recreativa en superfície a l’espai habilitat a la platja del Bogatell entre les 18.00 i les 11.00 hores.

  Les àrees de jocs infantils resten obertes i es demana la màxima col·laboració de tota la ciutadania per al bon funcionament i l’ús adequat d’aquests espais.

  A més, des del 29 de juliol i per reforçar les mesures de contenció de la covid-19, es prohibeix l’ús de les àrees esportives de cal·listènia situades a l’espigó del Gas de la platja de la Barceloneta i a la platja de la Nova Mar Bella.

  Informació sobre el nivell d’ocupació de les platges

  El web de platges informa en temps real del nivell d’ocupació de cadascuna de les platges, amb un sistema de semàfors que indica si la concentració de gent és baixa, normal, alta o molt alta.

  Per evitar cues i aglomeracions, es recomana a tots els usuaris i usuàries consultar aquesta informació abans del desplaçament a la platja.

  Demanem a la ciutadania que presti atenció a les indicacions de la GUB i als avisos de la megafonia.

  Web de platges

  Última actualització 06/08/2020

 • Tots els parcs de la ciutat estan oberts al públic en l’horari habitual i per als usos previstos durant la fase actual de recuperació de la normalitat. 

  Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb les altres persones i utilitzar mascareta.

  També estan obertes les àrees de joc infantil perquè les utilitzin els infants. Es recomana mantenir-hi la distància de seguretat, utilitzar mascareta i rentar-se les mans freqüentment.

  Així mateix, tots els parcs que tenen accés amb porta de tancament tornen a obrir a partir de les 10.00 hores.

  Recomanacions per a l’ús dels parcs

  • Mantingues les mesures de distanciament amb la resta de persones usuàries del parc.
  • Fes servir les papereres dels parcs i tingués una cura especial de no deixar-hi deixalles. Així facilitaràs la tasca de neteja dels espais.
  • Porta el gos lligat en els espais verds, tret de les àrees d’esbarjo de gossos.

  A més, cal tenir en compte que durant aquestes setmanes de tancament algunes espècies d’ocells poden haver fet niu a llocs més accessibles del que és habitual. Respecta els nius de les aus i allunya-te’n tant com sigui possible per poder garantir i preservar la temporada de cria. La majoria de les aus urbanes i els seus nius estan protegits per la legislació vigent.

  Respecta també la vegetació tal com estigui a fi que els equips municipals puguin acabar la tasca d’anàlisi abans d’intervenir-hi.

  Parcs i jardins

  Última actualització 09/09/2020

 • Les zones de joc infantil estan obertes i funcionen en l’horari habitual, també a les platges.

  Es demana la màxima col·laboració a tota la ciutadania per al bon funcionament i per a un ús adequat d’aquests espais:

  • L’ús està sotmès a la supervisió i autoresponsabilització de les persones adultes.
  • Recorda que l’ús de mascareta és obligatori a la via pública i en els espais a l’aire lliure per a totes les persones més grans de 6 anys.
  • Manté la distància física entre persones (mínim d’1,5 metres).
  • Renta’t les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar aquests espais.
  • Neteja les joguines que han portat els infants per jugar al parc.


  La neteja d’aquestes zones serà l’habitual. Es farà un cop al dia, amb la retirada de la sorra acumulada en els jocs, la neteja dels elements de joc i la retirada de residus que hi pugui haver a la zona.

  A més de les zones de joc infantils, també funcionen les àrees per a la gent gran i els circuits de salut i calistenia, amb les mateixes recomanacions que les zones infantils. La neteja i manteniment d’aquestes àrees es fa de la mateixa manera i amb la mateixa freqüència.

  Última actualització 29/07/2020

 • Els Encants Barcelona - Fira de Bellcaire tornen a estar oberts amb horari de 9.00 a 16.00 hores, els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes. 

  L’espai aplica les mesures d’higiene i prevenció recomanades per les autoritats sanitàries, i s’ha senyalitzat seguint aquestes recomanacions. També s’hi restringeix l’afluència al 50% per garantir les distàncies de seguretat.

  També funciona la subhasta, amb reducció del nombre de lots per dia (de 39 a 26) i l’ampliació dels dies de subhasta, que ara es fa tots els dies d’obertura del mercat, dissabtes inclosos. Per facilitar la distància de seguretat, s’ha limitat l’aforament a 70 persones.

  Recorda que és obligatori l’ús de mascareta.

  Mercat dels Encants

  Última actualització 10/08/2020

 • Funcionen amb normalitat els punts verds de recollida de residus que no es poden llençar als contenidors, tant els de barri com els mòbils i els de zona.

  Els horaris d'atenció al públic són els següents:

  • Punts verds de barri: oberts de dilluns a dissabte, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 19.00 hores.
  • Punts verds de zona: oberts de dilluns a divendres, de 8.30 a 18.00 hores, i dissabte i diumenge oberts de 9.15 a 12.45 hores.
  • Punts verds mòbils: oberts de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14 hores i de 16.30 a 19.15 hores.

  L’accés es fa de manera individual i amb l’obligatorietat de l’ús de mascareta.

  Última actualització: 08/09/2020

 • El servei de recollida de residus voluminosos torna a estar en funcionament a tots els barris de la ciutat.

  Recorda que cada carrer de Barcelona té assignat un dia de la setmana per baixar al carrer els mobles i estris domèstics vells. Pots consultar quin dia de recollida correspon al teu carrer en el portal de tràmits de l’Ajuntament o en el telèfon 010.

  Els mobles i trastos vells es poden baixar al carrer el dia assignat entre les 20.00 i les 22.00 hores. Han de deixar-se a la vorera, sense molestar el pas dels vianants i tant a prop com sigui possible de la calçada per no obstaculitzar la línia de la façana.

  En canvi, no es pot deixar runa, escombraries, roba, vidres ni electrodomèstics. Aquests residus de mida més gran es poden portar als punts verds de zona.

  De moment, no es restableix el servei de recollida de mobles i trastos vells a la porta de casa a petició.

  Recollida de residus domiciliaris

  Cercador de residus

  Última actualització 18/05/2020

 • S’autoritza l’activitat regular als horts municipals per a persones més grans de 65 anys i als horts comunitaris autogestionats, seguint les mesures de seguretat establertes i evitant les aglomeracions.

  Si vas a un hort municipal o comunitari, segueix les recomanacions preventives següents:

  • No vagis a l’hort si tens símptomes com ara febre, malestar, tos o diarrea.
  • Evita que hi vagin els col·lectius de risc.
  • Renta’t les mans abans i després d’utilitzar les eines comunes, les claus de reg, les mànegues, els panys o cadenats d’accés, els compostadors, els lavabos o les piques.
  • Manté la distància de seguretat d'1,5 metres amb les altres persones usuàries. Si no pots mantenir-la, utilitza mascareta. Utilitza-la també en els espais comuns.
  • Si fas servir guants, assegura’t de fer-ne un ús adequat.
  • Cada persona usuària ha de portar el seu sabó i eixugamans, i gel hidroalcohòlic si ho creu convenient.
  • Reforça la neteja dels espais i eines comuns.
  • Si l’hort té una tanca perimetral amb accés restringit, cal mantenir-la tancada per dins mentre s’hi treballa.

  Cal posar un cartell amb totes aquestes indicacions en un indret visible, a l’entrada de l’hort​.

  Última actualització 24/08/2020

 • Els cementiris de Barcelona estan oberts en l’horari habitual.  

  En atenció a les mesures de contenció de la pandèmia i per tal d’evitar contagis i garantir la continuïtat dels serveis, la Generalitat ha establert una limitació de deu persones durant els serveis d’inhumació, i d’un terç de l’aforament en les incineracions i les cerimònies de comiat.

  Totes les persones que accedeixin a les instal·lacions de Cementiris de Barcelona han de portar mascareta sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres entre persones

  Els estris utilitzats per a la neteja de la sepultura s’han de llençar en bosses tancades hermèticament.

  Pel que fa a les oficines d’atenció a l’usuari dels cementiris, també obriran en l’horari habitual per fer qualsevol tràmit i amb un aforament màxim del 50%.

  Cementiris de Barcelona

  Última actualització 24/08/2020

 • El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) funciona amb normalitat. Ofereix serveis d’atenció als animals i els tràmits d’acollida i d’adopció.

  Els abandonaments durant l’estat d’alarma

  El nombre d’animals de companyia abandonats es va mantenir durant l’estat d’alarma en comparació amb xifres d’anys anteriors.

  Recordem que si voleu incorporar un animal de companyia a casa vostra, cal que tingueu en consideració l’adopció abans que cap altra opció, ja que es tracta d’un acte de responsabilitat, solidaritat i humanitat. Un animal no és una joguina.

  Més informació

  Última actualització 08/09/2020

 • El Park Güell funciona amb normalitat, respectant totes les mesures higièniques i de protecció.

  El control d’accés es fa a tot el parc, alineant els dos àmbits regulats, el Park i la Zona Monumental, que sumen un total de 12 hectàrees. El flux màxim d’entrada és de 1.400 persones per hora.

  Dins del parc hi ha espais amb missatges sobre les mesures de seguretat que cal seguir i s’ha reforçat la presència de personal de vigilància. L’ús de la mascareta és obligatori a tot el parc.

  Des del 14 d’agost ja es pot visitar la Sala Hipòstila i el banc de la plaça de la Natura, després que hi hagin acabat les obres de restauració. Tot i això, es continua treballant en altres espais per enllestir-ne les millores.

  Accessos al Park

  El parc té vuit accessos d’entrada, quatre de compartits entre ciutadania i visitants i quatre d'exclusius per a veïnat. I, per seguretat, un accés de sortida, situat a la porta monumental. L’objectiu és reduir la massificació de turisme i garantir la sostenibilitat del parc.

  Un espai obert als barcelonins

  Franges horàries d’ús exclusiu veïnal:

  • Bon dia Barcelona: 6.00 - 9.30 hores
  • Bon vespre Barcelona: 20.00 - 23.00 hores

  Les persones que tinguin el carnet Gaudir + tindran accés gratuït tot el dia i podran utilitzar qualsevol de les entrades del parc. 

  A partir de la tardor, es posarà en funcionament una nova aplicació mòbil que permetrà un funcionament més fàcil, accessible i telemàtic per als nous registres.

  Un parc segur

  El Park Güell és un espai segur i disposa de dues certificacions que posen de manifest que compleix amb totes les mesures de seguretat preventives establertes per evitar la possible propagació de la covid-19: la certificació Global Safe Site i el segell Safe Tourism Certified.

  Última actualització: 08/09/2020

 • El telefèric de Montjuïc està obert en l’horari habitual, que a l’estiu és d'11.00 a 19.00 hores, tots els dies de la setmana.

  L’emblemàtic transport per cable, inaugurat el 22 de juny de 1970, celebra enguany el seu 50è aniversari. Pots veure'n evolució en aquest vídeo commemoratiu

  Al telefèric de Montjuïc s’han incrementat i reforçat les mesures d’higiene i desinfecció de les cabines i de la resta d’instal·lacions. L’ús de mascareta és obligatori tant dins de les cabines com a la resta d’espais; es controla l’aforament d’usuaris i s’han instal·lat punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic, així com senyalització específica per al manteniment de la distància de seguretat.

  Per la seva banda, el funicular de Montjuïc funciona amb normalitat en l’horari habitual: els dies feiners de 7.30 a 22.00 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 9.00 a 22.00 hores.

  Telefèric de Montjuïc

  Funicular de Montjuïc

  Última actualització: 24/07/2020

 • El Procicat (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) ha autoritzat el Zoo, l’Anella Olímpica i el Parc del Fòrum perquè reprenguin l’activitat i reobrin les portes que van tancar el dia 17 de juliol davant les noves mesures decretades per la Generalitat a causa de l’augment de casos de covid-19 a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

  D’aquesta manera, el Procicat dona per bones les mesures de prevenció i seguretat preses en aquests espais d’oci urbà a l’aire lliure, que considera segurs per a tota la ciutadania i per als seus treballadors i treballadores, cosa que també avalen els certificats Global Safe Site Excellence i Safe Tourism Certified.

  Per causes alienes al Zoo, fins a nou avís l’accés al parc es fa únicament per l’entrada del carrer de Wellington. Informació sobre com accedir al Zoo.

  Per la seva part, el Parc d’Atraccions Tibidabo està obert des del 2 d’agost, després que el Procicat valorés positivament les mesures de seguretat establertes al recinte.

  Més informació 

  Última actualització: 26/08/2020

Activitats culturals

 • La programació de la Mercè 2020 serà descentralitzada i, per primera vegada, s’estendrà pels deu districtes per evitar les aglomeracions i limitar els desplaçaments.

  Així, la Mercè arribarà per primer cop a barris com la Marina del Prat Vermell, les Roquetes o Ciutat Meridiana, i a espais emblemàtics de la ciutat com el Park Güell, el recinte de l’Hospital de Sant Pau, la Model o el Teatre Grec.

  La festa tindrà lloc del 23 al 27 de setembre, en horari d’11.00 a 22.00 hores, i s’hi prioritzarà la seguretat. Es podrà seguir presencialment, amb les recomanacions sanitàries, o a través de Betevé, que la retransmetrà en directe.

  Enguany no se celebraran els actes que suposen grans aglomeracions, com el correfoc o les dues jornades castelleres.

  L’accés a les activitats es farà sempre amb reserva prèvia, que estarà disponible de manera esglaonada a través del web de la Mercè i de l’aplicació mòbil de la Mercè 2020, gratuïta per a Android i IOS.

  El Piromusical de la Mercè, previst per a la nit del 27 de setembre, amb una banda sonora dedicada a la ciutadania d’entre 60 i 80 anys, també es descentralitza. Els focs artificials es llançaran des de quatre punts de Sants-Montjuïc, Nou Barris, les Corts i Sant Martí, i seran visibles des de gran part de Barcelona. L’espectacle es retransmetrà, com és habitual, a través de les emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

  Condicions d’accés a les activitats

  Tots els espais estaran perimetrats, tindran l’aforament controlat i es garantirà la traçabilitat dels contactes. El públic estarà assegut i haurà de respectar les mesures de distància física establertes per les autoritats.

  Es donarà compliment als protocols de neteja i desinfecció dels espais i escenaris, així com als protocols relacionats amb els artistes, que s’estan treballant conjuntament amb Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública.

  La Mercè 2020

  Última actualització 03/09/2020

 • El Procicat ha aprovat l’ampliació de l’aforament dels equipaments culturals i els cinemes al 70 %.

  La mesura ha entrat en vigor el 22 de setembre per a totes les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions que es facin tant en recintes estables (teatres, cinemes, carpes de circ o similars) com a l’aire lliure.

  RESOLUCIÓ SLT/2266/2020, de 21 de setembre

  Última actualització 22/09/2020

 • La Generalitat ha presentat el pla de represa per a les arts escèniques i musicals, amb les mesures perquè el sector pugui desenvolupar la seva activitat de manera segura mentre duri la pandèmia de la covid-19.

  El document informa de les mesures preventives mínimes de seguretat i salut per als treballadors i el públic.

  Plans de represa del sector cultural. Arts escèniques i musicals

  Última actualització: 22/09/2020

 • La Generalitat ha presentat el pla de represa per als cinemes, amb les mesures perquè les sales de cinema puguin desenvolupar la seva activitat de manera segura mentre duri la pandèmia de la covid-19.

  El document informa de les mesures preventives mínimes de seguretat i salut per als treballadors, el públic i els proveïdors.

  Plans de represa del sector cultural. Cinemes

  Última actualització: 22/09/2020

 • Aquest mes de setembre, ha començat de Grec a Grec, l’aposta del Festival GREC per poder estrenar les propostes amb les quals el festival havia adquirit un compromís de coproducció i que havien d’estrenar-se durant aquest juliol, però que no van poder fer el seu procés d’assajos a causa de l’alerta sanitària.

  De Grec a Grec ofereix una trentena de propostes, principalment de teatre i coproduïdes pel festival, que reuneixen grans noms de l’escena nacional i internacional. Algunes de les propostes quedaran enquadrades en el Grec Festival del 2021; d'altres s’integraran en les programacions d’altres cicles, festes i festivals (les Festes de la Mercè, Temporada Alta, la Biennal de Pensament o Dansa Quinzena Metropolitana). Però la major part formaran part de la programació 2020-2021 de molts dels teatres de Barcelona, entre els quals, el Romea, el Condal, La Beckett, la Flyhard, La Gleva, el Maldà, La Villarroel, el Joan Brossa, la sala Hiroshima, l’Atrium, l’Akadèmia, la Badabadoc o la Versus.

  Els espectacles que es podran veure aquest mes de setembre són:

  • 16 i 17 de setembre de 2020 ESCENES SINGULARS, organitzat per Coincidències, a diversos espais del barri del Poble-Sec
  • Del 23 de setembre al 18 d’octubre de 2020 WINNIPEG al Teatre Akadèmia
  • 26 i 27 de setembre de 2020 GRAN RESERVA, de Rhum & Cia, a les Festes de la Mercè 2020

  De Grec a Grec

   

 • L’Ajuntament de Barcelona llança 200.000 Bonus Cultura, que bonificaran amb una aportació de 10 euros cada 30 euros de despesa que faci la ciutadania per la compra d’entrades de cinema, concerts, espectacles i llibres.  L’objectiu és reactivar el sector cultural, afectat per la crisi de la covid-19.

  Els abonaments seran vàlids a tots els establiments i espais culturals de Barcelona adherits a la iniciativa i estaran disponibles des del 13 de juliol fins al 31 de desembre.

  Funcionament

  El Bonus Cultura té un valor de 40€ i es pot bescanviar a qualsevol establiment  adherit a la iniciativa dins del termini establert. La persona usuària de l’abonament paga 30€ (més 1€ de despeses de gestió) i l’Ajuntament li afegeix 10€. No hi ha límit de compra de Bonus Cultura per persona, ni cap límit per utilitzar-ne més d’un en una mateixa compra.

  A més, dins del termini establert, també es permet la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, concerts i espectacles posteriors a aquestes dates.

  Els abonaments es poden adquirir al web de Bonus Cultura.

  En el cas que el valor de la compra sigui superior al valor de l’abonament, la persona compradora haurà d’abonar-ne la diferència. Si el valor de la compra és inferior, l’establiment lliurarà a la persona usuària un val de compra personalitzat pel valor diferencial, que es podrà bescanviar en el mateix establiment durant un termini de temps.

  Adhesió d’establiments

  Qualsevol establiment interessat pot adherir-se a la campanya de Bonus Cultura mitjançant un formulari habilitat al web Bonus Cultura.

  Un cop validada l’adhesió, l’establiment rebrà un adhesiu que permetrà a la ciutadania identificar-lo com a establiment participant.

  Suport a les indústries culturals

  L’objectiu d’aquesta campanya és impulsar l’activitat empresarial vinculada a les indústries culturals, un sector durament colpejat per la crisi del coronavirus. En el projecte s’hi inverteixen 2 milions d’euros.

  Bonus Cultura

  Última actualització 07/07/2020

 • La Festa Major de Gràcia 2020, celebrada virtualment del 15 al 21 d’agost, per tal de donar compliment a les mesures de protecció i higiene que s’han establert per fer front a la covid-19, ha tingut 18.000 visualitzacions fins al 21 d’agost.

  El Districte de Gràcia i la Fundació Festa Major de Gràcia van decidir mantenir la cita adaptant-la a les circumstàncies especials que estem vivint, cosa que ha permès el seguiment on-line de les activitats tant per part dels veïns i veïnes de Gràcia com d’altres ciutadans i ciutadanes, que han pogut mantenir així el vincle amb unes festes que són un dels grans referents de l’agost de Barcelona

  Per això, en comptes de fer activitats presencials obertes a la ciutadania, s’han realitzat de forma virtual, retransmetent-les pel canal de YouTube de la Fundació (Youtube@FestaMajordeGràcia) amb l’objectiu que tothom hi tingués accés, a banda de les retransmissions que s’han fet des de Betevé. Les retransmissions de tota la programació es mantindran al YouTube de la Fundació en obert durant un mes.

  També s’ha pogut gaudir de la festa a través de l’aplicació 360º de la Festa Major de Gràcia, en què hi ha hagut la programació, jocs i diferents continguts digitals.

  El programa

  La programació d’activitats i concerts s’ha elaborat aquest any amb una sensibilitat especial en clau de gènere i d’inclusió de diferents públics, i visibilitzant diferents col·lectius. També s’han reforçat els missatges d’ecologisme i defensa del medi ambient.

  En uns moments tan difícils per al sector cultural, el Districte i la Fundació han volgut mostrar un fort compromís amb la cultura i, per aquest motiu, s’ha mantingut una programació en digital de les actuacions musicals.

  Tots els vídeos es podran consultar durant un mes, com a mínim. La programació serà en línia i inclourà tota mena d’activitats per a tots els públics:

  El pregó  
  La retransmissió del Pregó de Festa Major, dedicat aquest any a homenatjar el personal sanitari que ha fet front més directament a la crisi sanitària, ha estat l’activitat més seguida, amb 2.490 persones. Les pregoneres han estat tres dones de diferents àmbits d’atenció sanitària:

  • Xènia Sist, infermera, adjunta a la Direcció d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i coordinadora assistencial del Pavelló Salut de Sant Pau - Guinardó.
  • Maria Teresa Fabregat, infermera del Centre d’Atenció Primària (CAP) Vila de Gràcia - Cibeles.
  • Elvira Bisbe, metgessa anestesista de l’Hospital de l’Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.

  Visualitzacions
  A banda del pregó de festa major, la mitjana de visualitzacions dels diferents actes de la Festa Major ha estat, segons tipologia, les següents:

  • 772: actes propis de la Festa Major
  • 322: activitats musicals
  • 228: documentals, entrevistes i xerrades
  • 197: espectacles per a tota la família
  • 172: arts escèniques

  App de la Festa Major

  D’altra banda, l’app de la Festa Major ha tingut 50.000 visualitzacions i 3.000 descàrregues. El dia 15 d’agost va ser el dia amb més descàrregues, un miler.

  De les que s’han fet, 2.000 han estat des de Barcelona, 300 de fora d’Espanya, 240 a Madrid i 75 a Eivissa. Les pantalles més visitades han estat les de la programació, la dels recorreguts virtuals per la vila i la dels espais guarnits.

  El canal de YouTube de la Fundació, per la seva banda, ha passat de 80 a 944 subscriptors.

  Tant el Districte com la Fundació han col·laborat amb entitats i amb espais privats per aconseguir les localitzacions dels enregistraments. Així, s’ha apostat per llogar espais per fer els enregistraments de les actuacions a entitats que tenen les instal·lacions adequades i que han hagut de tancar els locals durant la pandèmia i també s’ha comptat amb cessions gratuïtes. Espais com ara Lluïsos de Gràcia, el Centre Moral, el Cercle Catòlic, l’Orfeó Gracienc, Casa Vicens, Sant Salvador i l’oratori de Sant Felip Neri.

  Una festa compromesa amb la ciutadania
  Durant els set dies de festa major, el veïnat ha efectuat una gran recollida d’aliments i productes higiènics per al Rebost Solidari de Gràcia.

  Enguany el programa oficial de la festa s’ha transformat en la Revista Cultural de Festa Major, la qual s’ha adaptat a persones amb discapacitat visual i, per tant, el text que inclou es pot convertir en contingut d’àudio.

  La samarreta de festa major és ecològica, té el certificat GOTS i s’ha produït en països que respecten la normativa dels drets dels treballadors i les treballadores.

  Més informació

  Última actualització 08/09/2020

 • El nou bus Barcelona Panoràmica, que es va posar en marxa el juliol amb una ruta diürna adreçada al públic local i a preus reduïts, estarà en funcionament fins al 27 de setembre gràcies a l’èxit de públic de la iniciativa.

  Es tracta d’un itinerari de prop de dues hores que recorre, sense parades intermèdies, alguns dels punts més significatius de la ciutat: el Port Vell, el pla de Palau, l’avinguda del Marquès de l’Argentera, el contorn del parc de la Ciutadella, el districte 22@, la plaça de les Glòries, l’Hospital de Sant Pau, la Sagrada Família, la Pedrera, el passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, la plaça de la Universitat, el Mercat de Sant Antoni, el parc de Montjuïc, l’Anella Olímpica, Miramar i la plaça de les Drassanes, abans de tornar a la parada del Portal de la Pau.

  Les sortides es fan des de la parada situada a la plaça del Portal de la Pau, al peu del monument a Colom, tots els divendres, dissabtes i diumenges a les 10, 12, 16, 18 i 20.00 hores. 

  El preu és de 10 euros per als adults, de 5 euros per als infants menors de 12 anys i gratuït per als infants menors de 4 anys.

  Com en tot el transport públic, s’hauran de seguir les normes d’higiene i prevenció de contagis per evitar la propagació de la covid-19. Així, seran obligatòries la mascareta i la neteja de mans (que es farà amb gel hidroalcohòlic a la parada d’origen), abans de pujar al bus i en baixar-ne.

  Durant el recorregut, les persones viatgeres  coneixeran la història, les anècdotes i les curiositats dels llocs més emblemàtics de la ciutat. La narració, que s’ofereix en català i castellà, permetrà descobrir quin va ser el primer edifici a tenir aigua corrent, on es va celebrar la primera òpera de tot l’Estat espanyol, quina és l’estàtua pública més antiga o per què Barcelona era coneguda com la “petita Manchester”.

  Es recomana reservar plaça amb antelació al web de Barcelona Turisme, a les oficines de Turisme de Barcelona, als quioscos del centre de la ciutat (plaça Catalunya, Sagrada Família i Portal de la Pau) o a Hola Barcelona. També es podran adquirir tiquets uns minuts abans de l’inici del servei a la mateixa parada, si hi ha places.

  Més informació i compra d'entrades

  Última actualització: 07/09/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona ha decidit cancel·lar l’edició d’enguany de la Marató de Barcelona, prevista per al 25 d’octubre del 2020, a causa de la situació sanitària generada per la covid-19. La propera edició se celebrarà el 7 de novembre de 2021. També s’ha cancel·lat la Mitja Marató i la nova data serà el 17 d’octubre de 2021, en lloc de celebrar-se el mes de febrer com és habitual.

  Tots els inscrits a la Marató 2020 tindran tres opcions disponibles per a la gestió del seu dorsal;

  • Canviar la inscripció per l’edició del 2021 amb la possibilitat de córrer la Mitja 2021 de manera gratuïta.
  • Devolució del 75% de la inscripció i una donació voluntària del 25% com a solidaritat per les despeses que ha suportat l’organització.
  • Devolució del 100% del preu de la inscripció.

  Durant els pròxims dies l’organització contactarà amb totes les persones participants a fi d’informar-les i ajudar-les pel que fa a la gestió del dorsal. 

  Última actualització: 14/08/2020

Comerç i consum local

 • Consulta les afectacions al comerç, l’hostaleria i la restauració derivades de les mesures especials de contenció de brots de covid-19 aprovades per la Generalitat de Catalunya.

  Comerç minorista i empreses de serveis

  L’activitat comercial s’ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració.

  Tant als espais tancats com als espais a l’aire lliure, la distància física de seguretat és d’1,5 m. L’aforament màxim permès és l’equivalent a 2,5 m2 de superfície per persona.

  Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel Procicat, que estableix les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la covid-19.

  Puc desplaçar-me als comerços?

  Com a norma general, es recomana que la població s’estigui al seu domicili i que limiti la circulació per la via pública. Concretament, en l'àmbit comercial, es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament per desplaçar-se a:

  • Entitats financeres, d’assegurances i de serveis similars.
  • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.
  • Establiments comercials minoristes amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

  Si no és que es tracta d’un servei essencial, una emergència o una situació crítica, les empreses no poden oferir cap servei que impliqui un contacte físic amb la clientela. I en el cas de les botigues, s’han de prioritzar les comandes telefòniques o en línia, o bé lliurar els productes a la porta del local.

  Hostaleria i restauració

  Els bars i restaurants han d’aplicar les normes següents:

  • Limitar al 50% l’aforament a l’interior dels locals.
  • Prohibir el consum a la barra.
  • Respectar la distància de 2 metres entre taules i grups de taules a les terrasses.
  • Prioritzar els serveis a domicili o comandes per emportar-se.

  A més, les activitats de restaurants, bars, terrasses, guinguetes i bars musicals han de tancar a les 00.00 hores. I queda suspesa l’obertura al públic de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, així com totes les activitats musicals amb pistes de ball. El 7 d'agost entra en vigor una prórroga per seguir restringint l'oci nocturn.

  Mesures d’higiene i seguretat

  Tots els establiments hauran d’incrementar les mesures de precaució i d’higiene a l’interior dels locals:

  • Netejar i desinfectar adequadament els centres de treball i garantir-ne la ventilació.
  • Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics, per rentar-se les mans.
  • Garantir la distància de seguretat interpersonal mínima entre treballadors. I, en el cas que no sigui possible, proporcionar equips de protecció adequats.
  • Portar mascareta de manera obligatòria.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
  • Potenciar l’ús del teletreball.

  Guia de les noves mesures especials [PDF]

  Última actualització 18/08/2020

 • Juntament amb el sector comercial, l’Ajuntament ha editat una guia de bones pràctiques, que recull el conjunt de recomanacions i mesures per fer la compra de manera més segura i responsable.

  Hi podreu trobar mesures generals de prevenció, així com d’higiene personal i de l’establiment i un reforç especial del servei de venda a distància i repartiment a domicili, amb una atenció preferent als col·lectius més vulnerables.

  I quan vagis a comprar cal que prenguis les mesures de seguretat següents:

  • Evita aglomeracions.
  • Respecta en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres).
  • Fes cua a l’exterior de l’establiment sempre que sigui possible.
  • Als mercats, fes cua a les parades seguint les instruccions dels paradistes. Es recomana quatre o cinc persones per parada.
  • Actua amb seny i respecte cap als altres.
  • Si pots, evita anar a comprar amb infants o persones grans o amb problemes de salut.
  • Evita tocar-te la cara, els ulls i el nas, així com els aliments que no t’hagis de quedar.
  • Tan bon punt arribis a casa, renta’t les mans a consciència.
  • Comparteix aquests consells amb les persones del teu entorn.

  Distribució de 40.000 mascaretes als comerços

  A més, per facilitar que es compleixin les mesures de seguretat i prevenció, l’Ajuntament repartirà 40.000 mascaretes als treballadors i treballadores del sector comercial amb vista al procés de represa de l’activitat econòmica.

  La distribució entre el comerciants que són a peu de carrer es farà amb la col·laboració de les entitats de comerç, que han vehiculat la demanda de material dels diferents establiments.

  Bones pràctiques per fer més fàcil la compra segura [PDF]

  Guia per a la reobertura dels establiments de restauració​ [PDF]

  Última actualització 19/06/2020

  • Mercats municipals

   La cura de l’alimentació és molt important. Els mercats municipals de Barcelona garanteixen l’abastament de productes frescos. A més, per facilitar les compres des de casa i evitar desplaçaments, els mercats han fet un reforç dels serveis a domicili i de venda en línia.

   En alguns casos, els mercats fins i tot han habilitat serveis gratuïts o per a persones grans i faciliten així l’accés global als productes necessaris.
   A més, ara tots els edificis dels mercats incorporen un sistema de càmeres zenitals per supervisar els aforaments dels espais en temps real, de manera que alertaran quan els espais assoleixin el màxim d’ocupació permès.
   Serveis a domicili i venda en línia dels Mercats de Barcelona

  • La pagesia també t’alimenta

   Durant aquests dies, la petita pagesia treballa per garantir l'abastiment alimentari, i ens proveeix d’aliments sans i de qualitat.

   Llista de pagesia que fa venda a domicili

   Mercats de pagès als barris

  • Vols saber quins comerços et porten la compra?

   A Barcelona, molts comerços tenen botiga en línia i servei a domicili perquè puguis fer la compra des de casa. Fent clic a la fitxa de cada comerç del mapa de botigues obertes a Barcelona pots veure quins tenen aquest servei disponible.

   Mapa de botigues obertes a Barcelona

  • Mercabarna garanteix l’abastiment d’aliments frescos

   També durant l’etapa de recuperació de la normalitat, les treballadores i els treballadors de les empreses dels mercats centrals de fruites i hortalisses i del peix segueixen abastint d’aliments frescos mercats municipals, supermercats i altres establiments de comerç alimentari de proximitat.

   Mercabarna

  Última actualització 11/08/2020

 • Davant l’augment de les compres en línia és recomanable que si compres en línia segueixis les recomanacions següents:

  • Compra en llocs web coneguts prèviament o amb bones referències. També recorda confirmar que la pàgina inclogui la identitat de l’empresa venedora i les dades de contacte.
  • Comprova que el web indica les característiques del producte o servei, el preu i el cost del transport, la forma de pagament i la modalitat de lliurament.
  • Verifica que no s’inclouen opcions premarcades que impliquin despeses addicionals.
  • Guarda el missatge de la confirmació de compra i, un cop arribi el producte, guarda’n també la factura.
  • Dret de desistiment. Pots retornar la teva compra durant els 14 dies des de la seva recepció, però recorda que, mentre duri l’estat d’alarma, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes.
  • En cas de disconformitat, adreça primer la teva reclamació a l’empresa venedora. Si no reps resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria, pots contactar amb l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) per fer-ne la reclamació.

  Última actualització 19/06/2020

 • L’alimentació sostenible és beneficiosa per als ciutadans i ciutadanes perquè assegura l’accés a aliments segurs i saludables a tothom, també a les persones més vulnerables. Per als territoris, perquè promou les economies locals, vincula l’entorn rural i urbà, fa valer les feines relacionades amb el cicle alimentari i celebra la diversitat de cultures alimentàries. Per al planeta, perquè conserva i regenera els recursos limitats del planeta, lluita contra la crisi climàtica, assegura el benestar animal i fomenta la biodiversitat.

  Com puc tenir una alimentació sostenible?

  • Compra productes de proximitat, de temporada i respectuosos amb el medi ambient: ecològics, agroecològics i de pesca sostenible.
  •  Menja menys carn i derivats, però de millor qualitat. Aposta per la qualitat.
  •  Prioritza aliments frescos i diversos, i evita productes ultraprocessats.
  • Fixa’t en les condicions laborals de qui produeix els aliments i mira si la marca fomenta el comerç amb justícia.
  • Redueix el malbaratament alimentari i l’ús d’envasos, sobretot plàstics.
  • Mira les etiquetes, informa’t sobre els productes, parla’n, participa i empodera’t!

  Economia social i solidària

  Alimentació sostenible a Barcelona

  Última actualització 26/05/2020

 • El consumidor post-covid-19 serà més ètic i més digital, segons l’estudi Impacte de la crisi covid-19 en els hàbits de consum a Catalunya en el postconfinament, que ha presentat l’Agència Catalana del Consum (ACC).

  L’informe assenyala que la crisi ha accelerat tendències de consum com la preferència creixent pels comerços locals i socialment responsables i per la compra de productes saludables de manera conscient i una reducció clara del malbaratament d’aliments. Alhora es detecta una aposta per la incorporació de la digitalització en molts dels aspectes quotidians de la vida. 

  Alguns dels comportaments nascuts a conseqüència de la covid-19 són l’exigència del consumidor d’un consum segur o l’aparició de la compra de pànic, actituds que, segons l’estudi, s’aniran refredant a mesura que s’avanci cap a la nova normalitat. 

  També hi ha un canvi d’hàbits de consum a causa del teletreball, relacionat amb el fet d’estar més a casa i que afecta el tipus de compres i consums, els horaris o la mobilitat.

  Més informació 

  Última actualització: 16/07/2020

Anar al principi