Vés al contingut

Suport econòmic

#Covid19

Informa’t sobre totes les accions d’ajuda econòmica a la ciutadania i al sector empresarial, comercial i cultural engegades per l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’estat d’alarma pel coronavirus per fer front a la crisi generada per la covid-19.

Economia domèstica

 • L’Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) no cobrarà les quotes d’escolarització ni les de menjador de les escoles bressol municipals fins que puguin tornar a obrir els centres.

  L’import corresponent a la quota d’escolaritat i a la de menjador dels dies lectius de març en els quals no s’hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el proper rebut que s’emeti.

  Les 101 escoles bressol municipals de Barcelona ofereixen servei a 8.400 infants.

  Més informació

 • No es cobraran les quotes de les escoles municipals de música ni del Conservatori Municipal de Música de Barcelona fins que puguin tornar a obrir.

  Les cinc escoles municipals de música ofereixen servei a 2.450 infants i joves, i el Conservatori Municipal de Música, a 547 alumnes.

  Més informació

 • No es cobraran les quotes dels Centres Esportius Municipals a les més de 200.000 persones abonades fins que puguin tornar a obrir.

  Pel que fa als dies del mes de març en els quals les persones abonades no han pogut gaudir dels serveis, es crearan fórmules per compensar les quotes durant els mesos següents a la reobertura.

  Més informació

 • L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) establirà una compensació per als títols de transport públic que no s’hagin pogut utilitzar durant el període d’emergència causat pel coronavirus.

  S’informarà dels mecanismes per aplicar aquesta compensació un cop acabi l’estat d’alarma.

  Es recorda a totes les persones usuàries que han fet ús del transport públic entre el 2 i el 9 d’abril per treballar en sectors essencials que guardin qualsevol abonament de transport vàlid durant aquest interval de vuit dies. Un cop acabi el període d’emergència, es compensaran aquests vuit dies de gratuïtat excepcional per als serveis essencials (o els dies corresponents no aprofitats), en cas que el títol hagi caducat entre el 2 i el 9 d’abril.

  Més informació

  Última actualització: 20/05/2020

 • El termini de pagament dels tributs municipals s’allargarà en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la covid-19.

  • Impost sobre béns immobles (IBI). El termini de pagament de l’IBI per a les persones que no el tinguin domiciliat s’acaba el 3 de juliol. Pel que fa a les persones que el domiciliïn per primera vegada o que tinguin domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). El termini de pagament de tots els rebuts, domiciliats o no, s’acaba el 3 de juliol.
  • Plusvàlua. Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no han canviat. Els terminis de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament es prorroguen fins al 3 de juliol, així com el termini per pagar la plusvàlua.
  • Ajornament i fraccionament dels tributs. En el cas de l’IBI i de l’impost de vehicles, se’n podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que els contribuents ho sol·licitin i el fraccionament s’acabi dins l’any 2020.

  Consulta els nous terminis de pagament

  Consulta les altres novetats tributàries

  Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals municipals

  Oficina tributària d'atenció i assessorament fiscal

  Última actualització 19/05/2020

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) disposa d’una tarifa social de l’aigua i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), a la qual es poden acollir totes les famílies que hagin patit una disminució dels seus ingressos a causa de la crisi per la Covid-19.

  Més informació

 • Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, també permet ajornar el pagament dels rebuts.

  Es dona la possibilitat d’ajornar les factures del segon trimestre de l’any a totes les persones usuàries que ho sol·licitin. L’import diferit es carregarà en sis quotes iguals de juliol a desembre de 2020, sense interessos, amb un càrrec independent de la factura ordinària mensual.

Treballadors, treballadores, persones autònomes i empreses

 • L’Ajuntament de Barcelona crea un primer fons de 25 milions d’euros per donar suport als agents econòmics de la ciutat i fer front a la fiscalitat postcoronavirus.

  L’objectiu és anticipar-se a la crisi econòmica derivada de la situació d’emergència que viu Barcelona arran de la Covid-19 i donar una resposta al teixit econòmic de la ciutat, a autònoms i petites i mitjanes empreses.

  Aquest primer fons és fruit d’una mobilització extraordinària de recursos, amb el qual s’articularan els ajuts, les subvencions i les accions de promoció que impulsarà l’Ajuntament i que resultin de l’acord amb els sectors econòmics de la ciutat.

  Més informació

  Última actualització 16/04/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona donarà 300 euros, en un pagament únic, a les persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o que s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran de la crisi de la Covid-19.

  El programa Autòno+ Barcelona té una dotació de 5 milions d’euros i estarà obert del 20 de maig al 30 de setembre, fins que s’esgoti el crèdit disponible.

  Es tracta d’un ajut complementari per a les persones que ja reben la prestació extraordinària del Govern espanyol del RD 8/2020, del 17 març, que estableix que els autònoms siguin beneficiaris d’un 70% de la cotització mínima.

  Per tant, gràcies a aquests nous ajuts municipals, Barcelona cobrirà el cent per cent de la base de cotització mínima d’uns 16.500 beneficiaris, que passaran de cobrar 661 euros a cobrar-ne 961.

  Pots consultar la informació del programa al web de Barcelona Activa.

  Els processos s’han agilitzat per tal de facilitar aquesta subvenció de forma ràpida i líquida. Només caldrà comprovar l’empadronament a la ciutat, la documentació de la prestació extraordinària aprovada pel Govern central i els documents que acrediten estar al corrent de les obligacions tributàries. 

  El criteri per assignar les sol·licituds serà per ordre de presentació i s’assignaran mentre hi hagi partida pressupostària.

  Pots presentar la sol·licitud a Barcelona Activa.

  Poden demanar aquestes subvencions els empresaris i les persones individuals o freelance, i també els socis treballadors de societats mercantils, els socis cooperativistes que s’hagin acollit al RETA, els administradors de societats, les persones treballadores autònomes depenents o les persones treballadores autònomes amb vincle familiar amb els propietaris de les empreses.

  Barcelona Activa

  Fulletó del programa Autòno+ Barcelona (PNG)

  Última actualització 19/05/2020

 • Un nou servei web d’informació recull tots els recursos econòmics i de suport adreçats especialment a les microempreses, pimes, autònoms i treballadors, els més afectats per les caigudes de facturació durant l’estat d’alarma. També dona servei a qualsevol empresa, cooperativa, entitat o associació que ho sol·liciti.

  El portal web inclou un paquet de serveis, accions i ajuts dissenyats específicament per fer front a aquesta situació temporal d’incertesa, falta de liquiditat i aturada general d’activitat.

  El nou servei aporta recursos municipals, de la Generalitat i del Govern espanyol.

  Servei d'informació de Barcelona Activa

 • S’ha activat un nou servei d’atenció telefònica personalitzada adreçat a tota la ciutadania, per derivar cap als serveis i recursos especialitzats que s’adaptin millor a cada consulta.

  El número de la línia gratuïta és el 900 533 175, i funciona de 9.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres.

 • Es reforcen els punts de defensa de drets laborals per resoldre, amb la col·laboració de sindicats, les peticions de la ciutadania sobre la seva situació laboral a causa de l’emergència pel coronavirus. Els punts atenen dubtes sobre riscos laborals o la pèrdua de feina.

  Fins ara, aquest servei d’assessorament laboral era presencial en tres districtes de la ciutat: Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc. Ara s’ha obert a tota la ciutadania i l’atenció és exclusivament telemàtica: per via telefònica (tel. 932 346 122 // 932 346 121 // 932 346 120) i mitjançant una bústia de correu electrònic (dretslaborals@barcelonactiva.cat).

  Més informació

 • El termini de pagament dels tributs municipals s’allarga en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

  • Taxa de terrasses.Tots els rebuts, tant els domiciliats com els no domiciliats, es podran pagar fins al mes d’octubre.Es retornarà la taxa a tots els establiments afectats pels dies que no hagin pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat d’alarma.Si encara no s’ha pagat, es reduirà per la part proporcional.
  • Preu públic per a la recollida de residus comercials i industrials.Es manté com a data límit de pagament per als rebuts no domiciliats l’1 de desembre, i per als domiciliats, el 23 de desembre; i es tindrà en compte la reducció que pertoqui pel descens de l’activitat segons el període de duració de l’estat d’alarma.
  • Ajornament i fraccionament dels tributs.En el cas de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), del preu públic de recollida de residus i de la taxa de terrasses, el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos amb un termini màxim de pagament al setembre del 2021.

  Altres ajuts:

  • Canvis en les llicències de terrasses.En una segona fase s’estudiarà la possibilitat que els negocis de restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum. 
  • Impost d’estades en establiments turístics (IEET). S’ajorna l’aplicació del recàrrec municipal fins després de la campanya d’estiu.

  Consulta els nous terminis de pagament

  Consulta les altres novetats tributàries

  Preguntes freqüents sobre les mesures fiscals municipals

  Oficina tributària d’atenció i assessorament fiscal

  Última actualització 07/05/2020

 • Els establiments comercials de proximitat i la restauració disposaran de manera temporal i excepcional de més superfície per impulsar l’activitat econòmica i afavorir la recuperació de la vida de barri i el compliment de les mesures sanitàries.

  Així, bars i restaurants podran ampliar l’espai destinat a les terrasses per garantir les distàncies recomanades i suplir la reducció de l’aforament a l’interior del local. L’ampliació de les terrasses es farà reduint l’espai destinat als cotxes

  Els establiments que no tenen terrasses podran demanar la llicència per posar taules al carrer.

  Les noves mesures estaran en vigor quan la ciutat entri a la Fase 1 del desconfinament, que permet la reobertura de terrasses al 50% de capacitat, de manera que les ampliacions i els nous permisos s’aniran gestionant i implantant progressivament.

  A més, la taxa de terrasses es rebaixarà al voltant d’un 75% quan s’acabi l’estat d’alarma i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020. La rebaixa de la taxa de terrasses es revisarà el 2021, segons la interpretació de les ordenances d’acord amb la situació derivada de la covid-19.

  Ubicació de les noves terrasses o ampliacions

  • Se situaran prioritàriament als espais de calçada confrontants amb la vorera, com carrils de circulació o cordons d’aparcament.
    
  • Quan es proposi ocupar un carril de circulació, caldrà que els establiments presentin una proposta unitària per a un tram de carrer complet.
    
  • Si no és possible posar la terrassa a la calçada, s’estudiaran altres solucions d’ubicació.
    
  • A les places, només es podrà ampliar la superfície de les terrasses quan no superin el 50% de la superfície lliure de pas i sempre que els espais lliures siguin adequats.
    
  • En voreres i plataformes úniques, caldrà garantir un pas lliure de vianants de 2 metres.
    
  • L’únic mobiliari autoritzat seran les taules, quatre cadires per cada taula, para-sols i, quan s’ocupi la calçada, també jardineres.
    
  • Les noves terrasses o ampliacions no podran interferir en les necessitats que puguin tenir altres establiments o activitats comercials derivades del compliment de distàncies de seguretat sanitària.

  Aforament, vigència, condicions d’ús i mateix horari

  Els criteris d’aforament s’estableixen en funció de si l’establiment de restauració té llicència de terrassa vigent o no:

  • Si ja té terrassa: Es podrà reobrir amb la meitat de taules en la mateixa superfície i situant-les a una distància de seguretat de 2 metres. A més, es podrà ampliar la superfície de la terrassa per instal·lar-hi fins a 4 taules més o fins a 6 quan l’ocupació sigui a la calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, els 2 metres de distància i les normatives vigents.
  • Si no té terrassa: Es podrà sol·licitar una llicència de terrassa de fins a 4 taules o fins a 6 quan l’ocupació sigui a la calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, els 2 metres de distància i les normatives vigents.

  Amb aquestes condicions, s’estima que el 93% dels 5.500 establiments que disposen actualment de terrassa podran ampliar o mantenir les seves taules.

  Totes les llicències que s’atorguin seran excepcionals i amb una durada temporal fins al 31 de desembre de 2020.

  Els titulars de les terrasses hauran de garantir les mesures d’higiene, prevenció i seguretat que estableix la Fase 1 del desconfinament.

  Els horaris d’obertura seran els mateixos que hi havia fins ara: de diumenge a dijous, de 8.00 a 0.00 hores, i divendres i vigílies de festius, de 8.00 a 1.00 hores.

  Tramitació àgil de llicències

  Els titulars dels establiments poden sol·licitar les llicències o ampliacions a través del portal de tràmits municipal.

  Per ajudar en el procés de tramitació, s’habilitarà un punt d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa (c/ Roc Boronat, 117).  També es podran presentar les propostes a través del Gremi de Restauració de Barcelona, de les associacions de comerciants i dels eixos comercials.

  També s’habilita un web específic i el telèfon d’atenció 900 533 175 per informar-se i resoldre dubtes.

  Amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els tràmits, es crea un equip tècnic de terrasses que atendrà consultes i centralitzarà els criteris per gestionar els procediments electrònics d’atorgament de llicències i ampliacions.

  Més informació

  Ampliació de terrasses. Paisatge Urbà

  Última actualització 20/05/2020

 • Des de dilluns, 25 de maig, les guinguetes de platja tornaran a obrir amb 30 taules per establiment i l’habilitació de passeres i tarimes. S’hauran d’aplicar les mesures de distanciament establertes i es permet la instal·lació de para-sols.

  L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el sector, rebaixarà el 75% de la taxa a les guinguetes que obrin durant la temporada i també se’ls retornarà el 100% dels dies que no han pogut obrir a causa de l’estat d’alarma previs al 25 de maig.

  A més, es permetrà que la temporada s’allargui fins al 30 de novembre, amb la possibilitat que als establiments que no vulguin obrir fins a aquesta data i optin per tancar el 30 de setembre o el 31 d’octubre, se’ls retornarà el 100% de les taxes de la part corresponent fins al 30 de novembre.

  Última actualització 25/05/2020

 • L’Ajuntament de Barcelona donarà una subvenció de 600 o 1.200 euros als propietaris de locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris entre un 25 i un 50% o més d’un 50% durant els sis mesos posteriors a l’inici de l’estat d’alarma.

  L'import de la subvenció serà de 600 euros si els propietaris rebaixen el lloguer entre un 25 i un 50%, i de 1.200 euros si la rebaixa és superior al 50%. El consistori destinarà un pressupost d’1 milió d’euros a la concessió d’aquestes subvencions, que es transferiran en un pagament únic. El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà el dia 25 de juny.

  L’objectiu és protegir i garantir la continuïtat del comerç de proximitat de la nostra ciutat, que ha patit d’una manera especialment greu els efectes de la declaració de l’estat d’alarma.

  Persones destinatàries

  L’ajut s’adreça a propietaris de locals comercials de menys de 300 metres quadrats i en què el titular de l’activitat sigui autònom, una microempresa o una empresa petita.

  Els destinataris han de ser persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixin, en els percentatges esmentats, el pagament de la renda del lloguer als titulars de les activitats afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la covid-19.

  Els sectors en els quals han d’estar englobats els establiments són els següents:

  • Comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (tret de farmàcies)
  • Serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  • Serveis d’hostalatge
  • Serveis de reparació
  • Agències de viatges

  Requisits per als ajuts

  Per acollir-se a aquesta mesura, els contractes de lloguer han de ser vigents des d’abans de l’estat d’alarma, i la rebaixa que els propietaris facin als comerciants ha de ser vigent com a mínim durant sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma.

  Les persones físiques o jurídiques que vulguin presentar la sol·licitud ho podran fer a qualsevol oficina del Registre municipal o de manera telemàtica a través del Portal de Tràmits. Els ajuts s’atorgaran segons l’ordre cronològic d’arribada.

  Més informació

  Última actualització 26/05/2020

 • L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE),  en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), ofereix un servei gratuït d’orientació jurídica i mediació per assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de lloguer de locals i oficines, amb l’objectiu d’arribar a solucions viables per a propietaris i llogaters davant la complexitat del moment actual.

  La finalitat d'aquest servei és que les parts puguin renegociar les condicions del contracte, amb acords que poden suposar la reducció momentània dels cànons del lloguer o l’establiment de convenis temporals.

  En els casos en què no s’assoleixi un acord, per donar resposta a les empreses que hagin de buscar una nova oficina, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial per garantir que puguin trobar un local i mantenir l’activitat.

  Barcelona Activa

  Última actualització 12/05/2020

 • Es posa en marxa una unitat especialitzada en l’acompanyament a persones treballadores autònomes, microempreses i pimes, i cooperatives per a la captació dels ajuts econòmics derivats de la crisi de la Covid-19.

  La nova unitat es coordina des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

  El servei fa un diagnòstic de cada empresa per conèixer-ne les necessitats i saber a quins ajuts especials pot optar. Entre aquests ajuts, hi figuren les subvencions procedents d’organismes com ara l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), l’Institut Català de Finances (ICF) o les línies disponibles d’entitats bancàries.

  Es preveu que els sectors que més sol·licitin aquest servei d’acompanyament siguin els negocis relacionats amb el comerç, el turisme o les indústries creatives, entre d’altres.

  Aquesta nova mesura se suma al servei que assessora i informa d’altres ajuts no excloents provinents de la resta d’administracions públiques.

  Barcelona Activa

  Última actualització 05/05/2020

 • L’Ajuntament activa un servei gratuït per assessorar sobre les condicions de contractació de productes financers, així com per detectar i evitar males praxis o clàusules abusives de les entitats financeres i empreses de crèdit al consum.

  El servei s’obre en un moment en el qual es preveu un increment de la sol·licitud de crèdits a causa de la situació provocada per la Covid-19, i s’adreça a la ciutadania, a les persones treballadores autònomes i a les petites i mitjanes empreses.

  El nou servei atén consultes sobre contractes bancaris, comissions, targetes bancàries, préstecs hipotecaris o crèdits al consum. Una de les seves tasques principals és assessorar les persones autònomes i les pimes en la contractació de crèdits ICO.

  Els usuaris poden fer arribar les consultes o queixes a través del web de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). A més, s’ha habilitat un canal específic per a empreses i persones autònomes a través de l’adreça de correu electrònic omicempreses@bcn.cat.

  El consistori farà arribar les males pràctiques del sector financer que es detectin al Banc d’Espanya i als ministeris d’Economia i de Consum.

  Aquest servei d’assessorament es presta amb la col·laboració d’ASUFIN, associació de consumidors especialitzada en productes financers, i està obert a la participació d’altres associacions de consumidors.

  Condicions per a la concessió de crèdits ICO

  El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, estableix les condicions i els requisits necessaris per accedir al primer tram d’avals per a empreses i autònoms per fer front als efectes econòmics de la Covid-19.

  El decret estableix que les entitats financeres no podran condicionar o vincular l’aprovació dels préstecs a la contractació per part dels clients de cap altre servei o producte.

  Servei d’atenció i assessorament sobre consum financer de l’OMIC

  Última actualització 11/05/2020

 • L’Ajuntament ha flexibilitzat els termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitar al màxim els períodes de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les empreses, entitats i persones autònomes beneficiàries dels ajuts.

  La prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de la subvenció.

  Entre altres mesures, es permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general, subvencionar determinades despeses tot i que l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80%.

  Respecte a la justificació de les subvencions, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què s’acabés abans.

  A més, es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per a situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 i, en aquests casos, els terminis no estaran suspesos.

  Més informació

  Última actualització 23/04/2020

   

 • La iniciativa FAQs Activa Live de Barcelona Activa respon cada setmana a les qüestions sobre ocupació, empresa i emprenedoria que més inquietud generen en aquests moments d’incertesa, davant del canvi de paradigma econòmic i laboral.

  Les sessions es fan en directe i s’emeten tots els dijous, a les 17.00 hores, a través del canal Instagram Live.  Les persones que s’hi connectin podran resoldre els seus dubtes i adreçar preguntes a una persona experta de Barcelona Activa.

  Els temes de les sessions s’anunciaran prèviament a les xarxes socials de Barcelona Activa i a través de la resta de canals digitals. Uns dies abans de les sessions, es recolliran les preguntes a través d’Instagram Stories.

  Les preguntes formulades les respondrà la persona experta durant l’emissió. Tot seguit, s’obrirà el torn de preguntes a les persones que hi estiguin connectades. Un cop s’hagi acabat el directe, es farà un recull dels aspectes més destacats i serà accessible al canal de YouTube de Barcelona Activa.

  FAQs Activa Live de Barcelona Activa

  Última actualització 22/05/2020

 • L’Institut Metropolità del Taxi i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, posen en marxa un Pla de xoc per al sector del taxi amb l’objectiu de garantir la seguretat en aquest mitjà de transport, ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària i recuperar al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector.

  El pla inclou un total de deu actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mitjà termini, com ara les següents:

  • Creació d’una nova aplicació (app) per al servei de taxi, perquè s’adapti al nou model de demanda que la situació actual està imposant.
  • Ajustar l’oferta i la demanda: s’establirà el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’adaptar l’oferta —i per tant, la incorporació del sector a l’activitat— en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.
  • Mesures de desinfecció i higiene: s’aplicaran protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes.
  • Serveis telemàtics d’atenció al taxista: l’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica, des de la transmissió de llicències fins al procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista.
  • Nova mobilitat urbana i adaptació de parades a la demanda: s’elaborarà un estudi sobre les noves formes de mobilitat a les ciutats metropolitanes, per adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda.
  • Facilitats per a la renovació dels vehicles: el pla preveu l’establiment d’un acord amb actors del sector de l’automoció que garanteixi la modernització progressiva del servei i la descarbonització dels vehicles.
  • Moratòria d’un any pel canvi de vehicles: es proposarà al Consell Metropolità del Taxi aprovar una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen una dècada d’antiguitat durant el 2020 i 2021.

  Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

  L’IMET obrirà un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) per informar de manera individualitzada sobre les ajudes estatals, autonòmiques i locals i com gestionar-les. 

  Última actualització 12/05/2020

 • L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en funcionament, amb les companyies subministradores d’aigua als 36 municipis metropolitans, un programa d’ajuts econòmics adreçats a les petites i mitjanes empreses i als treballadors/ores autònoms per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

  El nou paquet de bonificacions està destinat a empreses amb menys de 50 treballadors/ores i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors/ores autònoms.

  A més, les famílies que a causa de la crisi actual redueixin els ingressos poden disposar de la tarifa social de l’aigua i de la TMTR.

  Més informació

 • En aquests dies d’excepcionalitat, Barcelona Activa potencia la formació en línia en els àmbits del teletreball i de les eines digitals.

  A través del Cibernàrium, presenta nous cursos per donar suport a les persones interessades a millorar el seu perfil professional, amb formacions sobre reunions virtuals efectives, l’ús de plataformes de comunicació múltiple a distància o metodologies de teletreball.

  A més, continua oferint cursos en línia per trobar feina o millorar competències professionals. També ha llançat un mapa de recursos per cercar feina, adaptat a les necessitats de cadascú.

  Barcelona Activa

 • Amb motiu de les grans dificultats econòmiques que els autònoms i les empreses estan patint per la Covid-19,  l’Ajuntament de Barcelona ha reduït el termini de pagament de les factures presentades durant el mes de març i abril a vint dies, a partir de la data en què es van presentar al registre.

  L’objectiu d’aquesta mesura és proporcionar el màxim de liquiditat als proveïdors municipals en el mínim temps possible, per tal d’assegurar la màxima supervivència empresarial.

  En total, s’han pagat 1.921 factures, d’un import de 45.102.176 €.

  Més informació

  Última actualització 04/05/2020

 • A iniciativa del Govern municipal es constitueix el Pacte per Barcelona amb els set grups polítics amb representació al consistori, amb l’objectiu de reimpulsar Barcelona des de tots els àmbits de manera conjunta amb els agents econòmics, socials, culturals i educatius.

  La primera reunió de la Mesa del Pacte per Barcelona, que va tenir lloc el 28 d’abril, ha marcat com a objectiu formalitzar un acord definitiu el mes de juliol, amb mesures i actuacions que es desenvoluparan fins al desembre del 2021.

  A més, es creen quatre grups de treball com a espais per analitzar l’afectació de la crisi sobre sectors concrets i elaborar i presentar propostes a la taula del pacte en els àmbits econòmic, social, cultural, internacional, esportiu i del model urbà.

  Objectius estratègics

  El Pacte per Barcelona respon a una doble finalitat de recuperació econòmica i social. Els objectius estratègics són:

  • Garantir i adaptar les finances municipals a la nova normalitat, segons les noves prioritats que es derivin de la crisi de la Covid-19.
  • Reimpulsar Barcelona en els àmbits socioeconòmic i cívic per tal que la ciutat superi la situació generada per la crisi.
  • Avançar amb criteris d’equitat i justícia social per no deixar ningú enrere.
  • Construir un model de ciutat que reforci la salut i les cures.
  • Reforçar la transformació digital de l’economia i la transició energètica com a vectors clau per afrontar l’emergència climàtica i també com a motors per generar riquesa i repartir-la equitativament.
  • Vetllar per una ciutat més habitable, resilient i que fomenti la convivència.
  • Tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 pugui generar a l’espai públic i els seus usos.
  • Protegir i consolidar la reputació internacional de Barcelona.
  • Impulsar la col·laboració publicoprivada.
  • Aprofitar el potencial de l’àmbit urbà i metropolità per multiplicar les polítiques que es desenvolupin.
  • Empoderar la ciutat perquè esdevingui l’espai més eficient des del qual actuar com a motor de la recuperació socioeconòmica.

  En el Pacte per Barcelona hi participen més de cinquanta entitats, agrupacions i agents del teixit econòmic, social, educatiu, cultural, esportiu i científic, a més dels tinents i tinentes d’alcaldia i els presidents o presidentes dels grups municipals del consistori.

  Pacte per Barcelona. Un nou impuls per a la ciutat [PDF]

  Última actualització 29/04/2020

 • Es crea el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) per activar l’economia de Barcelona davant la situació generada per la Covid-19.

  El CECORE té com a objectius monitoritzar la situació econòmica de la ciutat per a una millor presa de decisions, fer un seguiment de la situació pressupostària municipal i desenvolupar les accions de resposta per a l’activació econòmica, així com coordinar les accions municipals amb els agents econòmics i socials i establir aliances amb la resta d’administracions.

  El centre posarà en marxa mesures d’activació concretes per a cada àmbit econòmic: empresa, autònoms i emprenedoria; turisme i indústries creatives; mercats, comerç, restauració i consum; economia social i solidària; promoció de ciutat i marca; ocupació de qualitat; reactivació industrial, i esports i activitat econòmica. 

   

  Campanya per fomentar el consum local i millorar la projecció de Barcelona

  També es comença una gran campanya de comunicació local, estatal i internacional per afavorir el consum de proximitat i rellançar la projecció internacional de Barcelona.

  En l’àmbit local i estatal es buscarà afavorir el consum local i de proximitat a curt i mitjà termini. A escala internacional, promocionar Barcelona a l’exterior tan bon punt es donin les circumstàncies que ho permetin.

  Més informació

  Última actualització 16/04/2020

 • Es crea una xarxa publicoprivada, d’empreses i particulars, per elaborar 300.000 mascaretes tèxtils destinades a la protecció del personal dels serveis essencials no sanitaris. 

  En el projecte participen 200 punts d’una xarxa local de costura que aplega empreses de teixit, tall i confecció, petits tallers tèxtils, bugaderies i transport. També hi col·laboren persones voluntàries.

  Per fer les mascaretes, l’Ajuntament ha adquirit 17.500 metres de teixit específic i homologat en col·laboració amb tres empreses de Badalona, Blanes i Rubí.

  Les mascaretes es podran reutilitzar si es renten a una temperatura de més de 60 graus, i aguanten fins a 30 o 100 rentades.

  L’objectiu d’aquest projecte és aprofitar i reactivar el potencial del sector econòmic de la ciutat, i reduir la dependència dels mercats exteriors pel que fa a la provisió d’aquest material de protecció personal.

  Més informació

 • El Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, que aplega prop de quaranta entitats, associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants i agències de viatges i membres del consistori, ha emès un comunicat conjunt en què advoca per “recuperar el més aviat possible l’activitat turística”.

  La declaració aposta per una reactivació econòmica del sector “que reforci elements tals com la sostenibilitat social i ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions”.

  També s’apunta com a prioritat “protegir l’ocupació […], però sempre garantint unes condicions laborals dignes que no afavoreixin la precarietat laboral”.

  Aquesta reactivació ha de ser “necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és indispensable per al bon funcionament de la ciutat”.

  El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan estable de participació ciutadana que té com a objectiu debatre i participar en l’elaboració de les polítiques públiques en matèria de turisme de l’Ajuntament.

  Comunicat del Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona (PDF)

  Última actualització 19/05/2020

Suport a la cultura

Després de les primeres actuacions per fer front a la crisi del sector cultural local a causa de la pandèmia, s’activa ara un segon paquet amb onze noves mesures per reforçar les xarxes de suport i acompanyament i l’ajut directe, que suposa una inversió addicional d’1,4 milions d’euros.

Aquesta quantitat se suma als 2,4 milions d’euros del primer pla de xoc, als quals cal d’afegir també la inversió directa de la realització del festival Grec 2020, amb un pressupost de 3,3 milions d’euros i que se centrarà en la promoció de les companyies i els artistes locals. Consulta totes les mesures i resol els teus dubtes al web de Barcelona Cultura.

Segon paquet de mesures de suport a la cultura

  • Subvenció extraordinària de 300.000 euros per a nous projectes

   La convocatòria s’obrirà la primera quinzena de juny i oferirà ajuts a nous projectes i iniciatives que ajudin a dibuixar un escenari de futur des de la creació, la recerca i la innovació.

  • Subvenció extraordinària de 200.000 euros per adaptar espais culturals

   Ajut especial per adaptar els espais culturals als requeriments de seguretat postcovid i facilitar el seu retorn a l’activitat. S’hi podran acollir les sales de cinema, les llibreries, les galeries d’art i el comerç cultural.

   També es proposarà al Consorci de Rehabilitació de Teatres la inclusió d’una partida adreçada a les sales teatrals.

  • Projecte Sala Barcelona

   Sala Barcelona posarà a disposició dels agents del sector musical diversos espais públics, amb els permisos i les infraestructures pertinents, per poder programar música durant els mesos d’estiu.

  Última actualització 15/05/2020

  • Un festival Grec compromès amb Barcelona

   El festival Grec contribuirà a dinamitzar el sector artístic de proximitat amb la presentació de quinze produccions que no s’han pogut representar a les sales i el programa De Grec a Grec, que reprogramarà durant tot l’any les produccions previstes si aquestes no es poguessin representar.

   A més, el Grec esdevindrà̀ un banc de proves de nous formats en línia.

  • Ampliació dels programes que vinculen cultura i educació

   Ampliació dels programes que vinculen agents culturals de la ciutat i centres educatius, com ara En Residència o Tot Dansa. Així, es passarà de 41 a 70 processos artístics i de 40 a 100 creadors.

  • Foment de la cultura al carrer

   S’amplia el projecte Músics al Carrer amb la previsió d’incloure altres sectors artístics en el futur immediat.

   Com a prova pilot s’habilitaran deu punts nous per a músics a Ciutat Vella, amb la intenció d’ampliar-los a la resta de districtes i d’incorporar progressivament altres disciplines.

  • Reconvertir la Sala Barts en la Casa de la Música

   La Sala Barts es transformarà, un cop acabi la seva concessió l’abril del 2021, en la nova Casa de la Música, un equipament per donar suport a la programació artística que asseguri el valor públic de l’espai.

  Última actualització 15/05/2020

  • Creació de l’Oficina Ciutadana de la Cultura

   La nova Oficina Ciutadana de la Cultura, que s’ubicarà als baixos del Palau de la Virreina (l’actual Tiquet Rambles), es transformarà en un nou espai de suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat, sense perdre l’atenció que feia fins ara.

   Al juny oferirà alguns dels nous serveis, com ara l’assessorament directe sobre la convocatòria extraordinària de subvencions i d’altres ajuts municipals.

  • Impuls d’una plataforma digital cultural

   A la tardor es posarà en marxa una plataforma pública per incorporar noves narratives transmèdia. Serà un espai de virtualitat al servei del teixit artístic local, que recollirà totes les iniciatives públiques i privades i donarà suport als nous formats sorgits arran de la crisi sanitària.

  • Establiment de criteris per a les activitats culturals adaptats a les mesures preventives davant la covid-19 

   Publicació d’una guia que unifica els criteris d’aplicació de les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de la covid-19 per a les diferents activitats culturals.

   El document es farà públic un cop sigui validat per l’autoritat sanitària.

  • Accions en l’àmbit de la promoció i la informació

   S’impulsarà una campanya de comunicació, la tardor vinent, per afavorir el consum cultural als barris i generar confiança perquè la ciutadania torni als espais escènics i museístics.

   A més, es posa en marxa el portal web Suport a la Cultura, un punt d’informació únic amb totes les mesures i iniciatives que l’Ajuntament de Barcelona i la resta d’administracions públiques posen a l’abast dels sectors culturals.

  Última actualització 15/05/2020

Primer paquet de mesures de suport a la cultura

 • Convocatòria d’una subvenció extraordinària d’un milió d’euros, destinada especialment a les iniciatives culturals de base.

 • L’edició d’enguany incorporarà el màxim nombre de produccions de companyies del territori que s’hagin cancel·lat des del 15 de març i fins que duri la situació d’alarma.

 • Els espectacles de dansa al carrer es tornaran a programar al mes de juliol i s’inclouran en el Festival Grec o el Barcelona Districte Cultural.

 • Avançament d’una part dels imports contractats de les programacions posposades a les companyies i artistes.

 • Inversió extraordinària d’un milió d’euros per incrementar els fons de les biblioteques de la ciutat. La compra es canalitzarà a través de les llibreries de Barcelona.

 • Es facilitarà a la Cambra del Llibre tots els permisos, inclosos els de pacificació de carrers i avingudes de la ciutat, en la data en què finalment se celebri el Sant Jordi d’enguany. El festival literari Món Llibre tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny.

 • Es reorganitzarà, si cal, el calendari de grans esdeveniments culturals i festivals de música que es duen a terme a Barcelona per tal d’evitar-ne cancel·lacions.

 • La convocatòria del programa Barcelona Districte Cultural serà més àmplia per incloure el màxim nombre de produccions cancel·lades durant l’estat d’alarma.

 • Reforçament dels fons destinats a la convocatòria per a subvenció de l’IBI de l’Institut de Cultura (ICUB) per a les entitats culturals obertes al públic, com ara sales de teatre, cinemes, espais de creació, comerç cultural i llibreries. Creació de subvencions per finançar el 100% de les taxes per rodatges audiovisuals a la ciutat fins al 31 de desembre de 2020.

 • Priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural, com ara subvencions, programacions i comunicacions públiques. Aplicació específica en l’àmbit cultural de les disposicions generals referents al manteniment de contractes i l’ocupació derivada, i l’extensió i la modificació de terminis quan sigui necessari. Consideració dels efectes de la situació d’alarma en futures convocatòries de subvencions.

 • Anterior
Anar al principi