Catifaires

Les catifes son obres d’art efímer. Tradicionalment s’elaboraven amb pètals de flors, flors senceres i herba, però ja fa uns quants anys que s’experimenta amb més materials, com ara llavors, serradura i encenalls tenyits amb anilines, marro de cafè, càpsules de cafè i més materials recuperats.

S'hi representen motius diversos, que poden anar lligats a la religiositat pròpia de Corpus, a temes locals, a efemèrides, etc. Tants com la imaginació i la tècnica dels catifaires permetin.

Tenen orígens molt remots, des de les decoracions amb flors i herbes que es feien a les llars romanes a la primavera, com les enramades, per bé que les decoracions florals són comunes a totes les cultures.

Les catifes no són exclusives de la festa de Corpus, tot i que en aquesta data és quan se'n veuen més. A la primeria, tenien la funció de transformar l’espai festiu i, al mateix temps, servien per a aromatitzar l’ambient, especialment quan eren trepitjades pel pas de la processó.

Algunes poblacions han aconseguit molt de renom amb les catifes. És el cas de Sitges, la Garriga, i Arbúcies. Però n’hi ha moltes més que n’elaboren.

Normalment, els catifaires formen part d'agrupacions locals, de carrers i places que competeixen entre elles. L’any 2005 va constituir-se la Federació d’Entitats Catifaires de Catalunya amb l’objectiu d’unir esforços per mantenir i difondre la tradició i alhora avançar en la millora d’aquest art.

Totes les categories d'art popular