A la platja per Sant Joan, residu zero

Les platges són espais que apleguen moltes de les celebracions de la revetlla de Sant Joan. L’encant de passar-hi la nit i de donar-hi després la benvinguda al nou dia, fa que atreguin un gran nombre de persones de totes les edats i cultures. I, des de fa anys, també molts turistes i visitants esporàdics.

Ara bé, a l’hora de triar les platges com a indrets per gaudir de la festa, hem de tenir en compte que es tracta d’espais naturals del litoral, i no pas de parcs de sorra sense vida on es pot fer qualsevol tipus d’activitat. Els ecosistemes aquàtics són a tocar, i també les espècies que hi viuen, malgrat no les veiem.

Els pertards i els residus de tota mena que generem causen impactes sobre la qualitat del medi ambient i la biodiversitat, així com sobre la salut i el benestar de les persones. Per això, recomanen fer ús de les platges tenint en compte el valor d’aquests ecosistemes i els efectes negatius que pot generar la gran concentració humana si no s’adopten mesures de prevenció i ús responsable dels espais.

Recordeu, doncs, que a les platges no es poden fer fogueres ni tirar petards, que està prohibit fumar-hi i que no es permet llançar residus a l’aigua o a la sorra (dipositeu-los als contenidors corresponents que hi trobareu per tot arreu). Les platges són una zona de transició entre la ciutat i el mar. Una part fonamental del patrimoni natural de Barcelona.