En marxa el concurs del cartell de la Festa Major de les Corts 2020

És hora de posar en marxa la creativitat i l’art. Imaginació al poder per presentar un cartell que reflecteixi l’esperit de la Festa Major de les Corts! L’edició d’enguany se celebrarà del 8 al 12 d’octubre, amb una festa diferent a causa de la covid-19.

Com cada any, des del Districte s’organitza un concurs per triar el cartell de l’edició d’enguany, que serà diferent però igualment única. Un concurs obert a tothom en règim de pública concurrència per a la selecció d’un cartell de la Festa Major del districte que reflecteixi la diversitat i l’esperit de la festa: oberta, participativa, cívica, etc.

El termini de presentació és del 18 de juny al 15 de juliol (ambdos inclosos). Qualsevol proposta presentada fora d’aquest termini, no serà admesa.

La finalitat d’aquest concurs és possibilitar la màxima participació, fomentar la participació de professionals i artistes novells, així com la de persones o col·lectius amb inquietuds creatives i amb sensibilitats diverses. El concurs també vol incentivar el treball de col·laboració en el si de les entitats o associacions, i a promoure diferents valors positius de la festa, com la solidaritat, la convivència, la no discriminació, etc.

El concurs es regeix per les següents bases específiques, entre les que destaquen:

 • Les propostes es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de les Corts, situada al núm. 18 de la plaça Comas. Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. També es podrà presentar un qualsevol punt de registre de l’Ajuntament de Barcelona.Per a la presentació, cal demanar cita prèvia a les OACs; aquesta s’ha de demanar, com a mínim, amb un dia d’antelació.
 • Les persones participants hauran de presentar la seva sol·licitud on s’indicarà que és per
  concórrer al “Concurs per la selecció del cartell de la Festa Major del Districte de les Corts de
  l’any 2020″. La sol·licitud ha d’anar signada pel legal representant de la persona física o jurídica o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud i ha de contenir el nom i cognoms de l’autoria de l’obra que es presenta al concurs i les dades de contacte de l’autor/autora de l’obra. També s’acompanyarà, en un sobre tancat, de l’original de la seva obra. En cap cas l’obra anirà signada i s’identificarà solament mitjançant el pseudònim de l’autor/autora, que es farà constar a l’anvers del cartell.
 • Cada participant només podrà presentar una única proposta. El cartell ha de ser un disseny original i inèdit, sobre un tema de lliure elecció del participant. No obstant, es valorarà que la creació artística inclogui algun motiu o imatge al·lusiu als barris del districte de les Corts, a la seva història o a la seva actualitat; i també que es difonguin valors de solidaritat, integració, convivència i cohesió veïnal.
  Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
  Cal que inclogui les frases: “Festa Major de les Corts 2020” i “del 8 al 12 d’octubre”.
 • Per el que fa a la seva presentació, les obres s’han de presentar en suport físic i en suport digital.
  – Suport físic: s’ha de presentar en un suport rígid de mida 21 cm d’ample x 42 cm d’alt, sense passe-partout, i al darrere ha de figurar només el pseudònim, sense cap dada que n’identifiqui la seva autoria.
  – Suport digital: hi haurà d’haver un arxiu digital en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que configuren l’obra (tipografies, imatges…). Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar l’original han de ser vectoritzades o han de tenir una resolució de com a mínim 300 dpi a mida real.
  Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

La dotació econòmica del premi en aquesta edició és de 1.000 €.

El concurs es regeix per les Bases generals aprovades el 2016, i per les bases específiques següents.