Guia de recursos per organitzar actes a la via pública i als equipaments

Depenent de la seva tipologia i de l’espai on es duguin a terme, les activitats culturals hauran d’adoptar mesures específiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19. El pla de xoc ha analitzat les condicions per a la realització d’actes culturals en equipaments o a la via pública i ha elaborat una guia de recursos que unifica criteris i solucions.

L’objectiu d’aquesta guia  ha estat la de generar un document que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals, per extreure’n un seguit de criteris que permetin dur-les a terme de manera adaptada a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19, fins i tot abans que hi hagi una situació de normalitat i sempre mitjançant un contrast i autorització prèvia per part de Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El document analitza el gruix de les activitats culturals i que es desenvolupen  en diversos espais i equipaments, i les engloba en quatre grups :

  • Activitats en museus, arxius de caire patrimonial i centres d’art
  • Activitats en biblioteques, centres cívics i fàbriques de creació
  • Activitats d’arts escèniques
  • Activitat cultural que es produeix a la via pública

El document,  validat per l’autoritat sanitària, està disponible en aquesta pàgina  web perquè tothom en pugui fer ús a fi d’unificar criteris i solucions. D’altra banda, cal tenir present que aquesta guia neix com a un document viu que s’anirà actualitzant fruit de l’evolució canviant del context actual