Quin impacte ha tingut la covid-19 en les entitats de la ciutat?

Torre Jussana publica la primera onada de resultats d’una enquesta que analitza l’impacte real que ha tingut la crisi de la covid-19 en les entitats de Barcelona. Més de 850 organitzacions de la ciutat han respost el qüestionari en línia.

Amb l’objectiu de conèixer quin ha estat l’abast de la crisi de la covid-19 en les entitats de Barcelona, l’Espai Torre Jussana publica un informe amb els primers resultats extrets d’una enquesta realitzada entre el 9 d’abril i el 3 de maig. El qüestionari va rebre 888 respostes, 813 de les quals vàlides, d’un total de 5.377 entitats registrades a la ciutat, i això fa que els resultats de la recerca puguin considerar-se força representatius de la realitat del teixit associatiu.

Aquest informe provisional se centra en les dades obtingudes sobre les activitats de les entitats i les seves preocupacions i necessitats derivades de l’emergència sanitària i de la crisi social que ha desencadenat. Així, l’informe analitza quantes entitats han aturat de manera total o parcial l’activitat i quines han mantingut o incrementat l’activitat i de quina manera durant el confinament, i indica les principals preocupacions i necessitats detectades per fer front a la crisi.

Adaptació i creativitat davant la crisi

La primera onada de resultats de l’enquesta de Torre Jussana indica que un 70% de les entitats enquestades han aturat o disminuït de manera substancial l’activitat, mentre que un 12,5% han augmentat la seva tasca, sobretot les que es dediquen a donar suport a la ciutadania.

De les entitats que han estat activesdues de cada tres han modificat substancialment les activitats que feien, i majoritàriament han adaptat aquestes activitats a les noves circumstàncies. Aquestes dades indiquen la capacitat d’adaptació i la creativitat de les entitats per adaptar els projectes i accions a la realitat del confinament.

Preocupacions i necessitats

L’informe recull també les preocupacions principals de les entitats, que mostren més preocupació pels ingressos (propis i a través de subvencions) i pel funcionament de l’entitat a curt i a llarg termini, entre d’altres.

Les entitats de Barcelona també expressen les seves necessitats a l’enquesta. L’informe destaca que les entitats reclamen més informació per planificar i preveure el futur un cop s’acabi la crisi sanitària, especialment sobre quines seran les condicions per poder fer actes públics i sobre els terminis i condicions de les subvencions. La disponibilitat de liquiditat per atendre les despeses corrents és una altra de les necessitats de les entitats.

Torre Jussana facilitarà totes les dades i la informació recollida en aquesta enquesta, que estaran disponibles per a les federacions o agents representatius de sectors associatius que vulguin analitzar quina afectació ha tingut la crisi entre les entitats del seu àmbit.