Subvencions extraordinàries per a projectes afectats per la covid-19

Entre les diverses mesures del pla de xoc per donar suport al teixit cultural davant la crisi de la covid-19, l’Institut de Cultura està treballant en la convocatòria de diverses línies extraordinàries de subvencions. En aquest apartat trobaràs totes les dades relatives a aquestes convocatòries, que anirem actualitzant a mesura que disposem de més informació.

D’altra banda, la crisi actual ha obligat a prendre mesures de flexibilització en la gestió de les subvencions que ja s’havien sol·licitat. Més avall t’oferim també tota la informació relacionada amb els nous procediments i condicions que afecten aquestes subvencions.

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES

Subvenció extraordinària d’1M€

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada per la covid-19, així com projectes nous derivats d’aquestes afectacions. S’ entendrà per projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut de cancel·lar totalment o parcial la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada.

Està previst que es publiquin la primera quinzena de juny i s’establirà un topall màxim de 20.000 euros per projecte. La subvenció, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, cobrirà el 80% del projecte i seran convocatòries compatibles. Per tal de no excloure ningú, s’ha dividit el pressupost en tres trams: 0,2 M€ per a entitats amb una facturació inferior a 50.000 euros, 0,3 M€ per a aquelles que facturen entre 50.000 i 100.000 euros i 0,5 M€ per a les que superen els 100.000 euros anuals. Els criteris per distribuir les subvencions seran els mateixos que els de la convocatòria general habitual.

Subvenció extraordinària de 300.000 euros per a nous projectes en clau reproductiva i d’innovació

El concepte de la subvenció es planteja des de la perspectiva de la lluita contra la precarietat i  la necessitat d’una mirada transversal del sector que en reconegui i en reactivi el valor productiu però que també focalitzi específicament en aquelles baules més febles de la cadena de valor, com ara els creadors i creadores independents i el conjunt de la cultura de base de la ciutat, molt castigada per la crisi sanitària.

Aquest recurs neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-covid. En aquesta convocatòria, que s’obrirà la primera quinzena de juny, es podran sol·licitar ajuts per a nous projectes i iniciatives que des de la creació, la recerca i la innovació ajudin, amb una mirada llarga, a començar a dibuixar un escenari de futur on es garanteixin els drets culturals en el seu conjunt.

Subvenció extraordinària de 200.000 euros per adaptar espais culturals

Aquests ajuts serviran per fer front a requeriments de seguretat post-covid dels diferents espais, i tenen com a finalitat ajudar a pagar la despesa que suposa adaptar-los amb les mesures de seguretat necessàries per retornar a l’activitat cultural. D’aquesta línia restaran exclosos els teatres, ja que està previst que s’articuli el suport a aquests espais mitjançant el Consorci per a la rehabilitació de teatres, en el qual l’Ajuntament també participa.

NOVETATS SOBRE LA CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS 2020

A causa de l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha aprovat canvis en els procediments i la tramitació de les diferents subvencions municipals per tal de facilitar la gestió dels diferents tràmits i de les situacions que se’n deriven (Decret d’alcaldia de 22 d’abril de 2020).

Aquest decret estableix les mesures i els criteris d’aplicació en la tramitació de les subvencions i els ajuts de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’estat d’alarma. En aquest document, elaborat pel Centre de serveis a les associacions Torre Jussana, trobareu un resum de les novetats més importants.

Per a qualsevol consulta o aclariment en relació amb el contingut del decret o dubtes específics relacionats amb la teva sol·licitud, ets pots adreçar a subvencions_icub@bcn.cat.