Informe d'assessorament per l'àmbit musical a L'ICUB

DOCUMENTS
INFORMES

Aquest informe dona compte de l'assessorament que s'ha realitzat, per una banda, plantejan conceptualment algunes línies d'accions concretes a seguir i per altre, en paral·lel, desenvolupant-
les a través de diverses reunions, grups de treball interns, trobades públiques i processos que estan incidint directament en polítiques concretes per l'àmbit musical a Barcelona.

Per Daniel Granados

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES

No hi ha accions relcionades