Llibreries Independents de Barcelona

DOCUMENTS
INFORMES

Document elaborat a partir de les reunions del
GRUP DE TREBALL: LLIBRERIES INDEPENDENTS DE BARCELONA

A càrrec de Julia Montilla Campillo
Març 2016

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES

No hi ha accions relcionades