Memòria d'activitats de Memòria Viva 2018 - 2021

DOCUMENTS
INFORMES
Centro de vida comunitaria para todos, barracot situat al Carrer de la Fosca, a Trinitat Nova

Informe d'activitats 2018-2021 Memòria Viva - Xarxa de Comunitats de Memòria


Memòria Viva forma part de Cultura Viva. És una eina per posar en comú el passat de Barcelona segons diverses temàtiques i territoris a través de processos col·lectius de creació cultural, entesos com un espai de trobada, diàleg i organització comunitària a l’entorn de la memòria i la seva incorporació a l’esfera pública. Un programa per a reconèixer i posar en valor entitats, col·lectius, persones i iniciatives que han treballat i treballen per a fer visible, conservar i activar en el present memòries diverses de Barcelona. Un espai per impulsar processos de treball col·lectiu en relació a la memòria i a la creació cultural; i connectar territoris, grups i persones amb l’objectiu de teixir complicitats i processos de treball en xarxa en relació a la cultura i la memòria a tota la ciutat.

XARXES RELACIONADES
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES

No hi ha accions relcionades