Cultura Cooperativa a Barcelona

PUBLICACIONS
Portada de la publicació Cultura Cooperativa a Barcelona

Les pràctiques cooperatives de la cultura estan conformant una nova onada de cooperativisme cultural. En quins sectors emergeixen les iniciatives barcelonines de l’economia cooperativa de la cultura? Quines de les seves pràctiques poden fer front als reptes culturals? En la present guia trobaràs recursos per a crear cooperatives culturals, ja sigui per a satisfer les necessitats econòmiques, socials i culturals de les persones que creen cultura, com per a experimentar altres formes de viure-la. Et proposem explorar models econòmics i societaris cooperatius: et convidem a formar part de la cultura cooperativa!


Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Coopolis és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents. Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per a la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES