Informe de la Comissió de Recursos i Sostenibilitat (versió provisional juliol 2016)

DOCUMENTS
INFORMES

Aquest informe recull una primera fase de treball realitzada per la Comissió de Recursos i Sostenibilitat en el marc del Pla de Cultures durant el curs 2015-2016.

La creació d’aquesta Comissió té com a finalitat:
a) Vetllar per unes polítiques culturals que actuïn amb instruments basats en la transparència, les bones pràctiques, l’accés a la informació pública i bon govern.
b) Garantir les condicions de treball dignes en els serveis externalitzats per l’ICUB.
c) Actualitzar la convocatòria de subvencions i convenis tenint en compte els efectes de la crisi econòmica en el teixit cultural.
d) Mesurar el retorn social i econòmic col·lectiu de les inversions públiques en la gestió privada de la cultura a través de criteris sostenibles i transparents.
e) Estendre a l'àmbit de la cultura els principis de l'economia social i solidària.
f) Donar suport a les petites i mitjanes empreses i a l'economia de petita escala. Això inclou estudiar la possible creació d'un institut municipal de crèdit coordinat amb entitats públiques i la banca ètica.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS

No hi ha resultats

ACCIONS RELACIONADES