MEMÒRIA ANUAL DEL PROJECTE LA VEÏNAL TV 2021

DOCUMENTS
INFORMES
MEMÒRIA ANUAL DEL PROJECTE LA VEÏNAL TV 2021

La Veïnal és una proposta de televisió comunitària per a la ciutat de Barcelona, que va néixer amb la intenció de que les persones que l’habiten puguin exercir de manera efectiva el seu dret a la comunicació i la informació. Una xarxa de comunicació des dels barris i pels barris, pròpia i accessible, que faciliti crear el seu propi relat de la ciutat i determinar els debats necessaris, amb una perspectiva comunitària i crítica, i amb la disponibilitat de plataformes lliures d’interessos econòmics, corporatius i partidistes.

 

Durant l’any 2021 es va materialitzar un dels objectius principals del projecte La Veïnal com és donar eines a veïns i veïnes per construir el relat de la seva pròpia realitat i compartir-ho a través d'aquest mitjà comunitari, mitjançant la posada en marxa dels grups de treball, anomenats holons, als barris de Sant Andreu, Poble Sec i El Carmel. Això va permetre, mitjançant tallers audiovisuals, produir material tan divers com ho són els i les participants dels tallers que es van desenvolupar.

 

La Veïnal ha presentat la seva Memòria anual del projecte, que té 2 eixos: 

 

  • Holó comunitat, on s'explica la feina feta en l'articulació comunitària i el desenvolupament dels tallers audiovisuals als barris. També es detalla com s’ha treballat per augmentar les relacions amb possibles aliades a l'hora d'obtenir més recursos com el Pla de Barris, altres departaments de l'ajuntament o el co-finançament de projectes.
  • Holó comunicació, on s'explica què es continua fent per visibilitzar els continguts audiovisuals a través del web de La Veïnal, el seu canal de YouTube i les xarxes socials. I es dona a conèixer la campanya de comunicació que s’ha dut a terme amb la finalitat d'enfortir la presència del projecte als territoris, per tal de créixer i avançar fins a esdevenir un projecte de ciutat. 


A continuació posem a la vostra disposició la memòria del projecte per si voleu obtenir més informació sobre com s’articulen els holons, les produccions audiovisuals que es van dur a terme l’any 2021, els continguts del WebTV de www.laveinal.cat, els streamings que s’han realitzat o el capital social de La Veïnal, entre d’altres informacions.

XARXES RELACIONADES
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES