Zbabek

Zbabek

Zbabek és un projecte de Irene Valiente (pintura) i Enric Ponsa (música) que connecta art sonor i art visual partint de la improvisació i la performance: la part sonora i la visual es nodreixen l'una de l'altra. S'estableix un diàleg entre els dos artistes en base a les accions i reaccions d'ambdós, responent als estímuls que es creen. L'interessant de Zbabek resideix en la variabilitat del resultat final i en el procés de realització, doncs aquest -totalment improvisat-, adquireix un sentit crucial i experiencial tant pels artistes com pel públic, esdevenint una vivència única i irrepetible que mai se sap com acaba.