Trobada, diàleg i organització comunitària al voltant de la memòria i la seva incorporació a l'esfera pública

Trobada, diàleg i organització comunitària al voltant de la memòria i la seva incorporació a l'esfera pública

Comunitats de Memòria és un espai per posar en comú el passat de Barcelona, segons diverses temàtiques i territoris, a través de processos col·lectius de creació cultural. Aquests processos són lloc de trobada, diàleg i organització comunitària al voltant de la memòria i la seva incorporació a l'esfera pública. Comunitats de Memòria és també un programa per reconèixer i col·laborar, de manera descentralitzada, amb entitats, grups i persones que treballen per fer visible, preservar i activar en el present memòries diverses de Barcelona, posant especial èmfasi en aquelles que estan més invisibilitzades.

Entenem les comunitats de memòria com a grups de persones que produeixen relats i representacions sobre fets del passat i s'organitzen per tal de mantenir viva i compartir aquesta memòria amb el conjunt de la ciutadania. D'aquesta manera, amb Memòria Viva es proposa explorar les possibilitats d'imbricar la memòria i les pràctiques culturals amb el teixit social, l'espai públic i la vida als barris, en processos oberts de creació, relació i organització comunitària. Dit d'una altra manera, Comunitats de Memòria vol ser un instrument per poder-se trobar, conversar, crear i compartir relats i representacions sobre el passat per poder pensar millor el present i actuar-hi.

El programa es desplega a partir de territoris, eixos temàtics (infància, migracions i cures, paisatge, arxius, gitanitat, feminismes) i pràctiques específiques (parlar, cantar, cosir, cuinar, caminar, guardar...) per a restituir mitjançant creació cultural les memòries subalternitzades de la ciutat de forma col·lectiva.

XARXES DEL PROJECTE
ACCIONS RELACIONADES