La comunitat de la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB)

Diversos agents de la ciutat, com exo.cat i guifi.net, vinculats a treballs i processos de comunicació contemporània, desenvolupen una recerca relacionada amb la situació actual de les ràdios comunitàries i amb el futur d’aquest mitjà.
Aquest projecte busca reconèixer el conjunt de les ràdios comunitàries, independents o lliures que tenen com a objectiu:

- la participació comunitària en la comunicació pública;
- la descentralització de la radiodifusió;
- la creació de comunitats radiodifusores;
- generar un canal que amplifiqui veus minoritàries en canals habituals;
- donar veu al teixit cultural emergent;
- experimentar i investigar en la ràdio del futur.

La Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona busca, des de la radiodifusió, ampliar l’espai de la utilitat pública digital. Cada ràdio comunitària és un node, cada node que se suma, amplia i reforça la xarxa, i la malla resultant és la XRCB. En aquest rizoma es representen les diverses veus de l’espai radiofònic, alhora que es proporciona un espai de transmissió per als projectes que vulguin un canal de comunicació lliure. La XRCB prendrà el model de les infraestructures en xarxa amb protocols oberts, lliures i neutrals.

Activació de node central | Ràdio Fabra
La XRCB tindrà un node central (estudi de ràdio físic) que se situarà a Fabra i Coats. Un espai que al mateix temps servirà com a infraestructura i recurs per a la resta de la XRCB. De la mateixa manera, el projecte serà un espai per investigar les experiències de totes les emissores de la xarxa.

Ràdio Fabra és un mitjà de comunicació que pretén dinamitzar la difusió de continguts dels residents, els esdeveniments i les comunitats vinculades al recinte de Fabra i Coats, i de projectes culturals, socials i comunitaris de tota la ciutat de Barcelona.

Ràdio Fabra vol ser un recurs compartit que permeti la participació de col·lectius, projectes i artistes en la comunicació pública del que succeeix a la Fabra i Coats i a les comunitats que hi conviuen.

NODES DINAMITZADORS
NODES COL·LABORADORS
PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES