Barcelona Cultura

Febrer - Abril

El circuit cultural als barris de tots els districtes de Barcelona. Entrada gratuïta

Per un Instant

Xirriquiteula Teatre & La Tresca

07/03/2020 - 18:00h

CC Parc Sandaru