Barcelona Cultura

Febrer - Abril

El circuit cultural als barris de tots els districtes de Barcelona. Entrada gratuïta

CC Tomasa Cuevas

Dolors Masferrer i Bosch, 33-35

El Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts és un equipament municipal de difusió i promoció cultural, especialitzat en les arts escèniques.

Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
cctomasacuevas@progess.com

Altres espais: