Canvi de model de consum i residus

El ritme actual de consum de recursos no para de créixer i excedeix la velocitat en què el planeta els proveeix. A més, bona part del que consumim a Barcelona procedeix de cadenes de subministrament transnacionals molt llargues. Allò que consumim, sobretot les mercaderies, molt sovint arriba des de l’altra banda del món i és un element crucial per a la justícia climàtica global.

El model de consum actual és ineficient i genera moltes externalitats climàtiques, ambientals i socials. El model d’economia lineal, d’usar i llençar, no té en compte els límits finits del planeta. Així, una persona de Barcelona genera anualment un total de 483 kg de residus anuals (1,32 kg/hab./dia), mentre que la recollida selectiva es troba estancada des de fa anys al voltant del 38%. Els plàstics, sobretot els d’un sol ús, són un clar exemple del model d’economia lineal, ja que tan sols un 10% s’acaba reciclant, a més dels impactes que generen a l’entorn, en la salut i en el benestar de la població i en la resta del món natural del planeta. Per això hem d’assumir els objectius de la UE pel que fa a la recollida selectiva i el reciclatge.

Volem una ciutat que faci un consum crític i responsable i avanci cap a una economia social i solidària, amb un model circular on els residus no tinguin cabuda.

Reptes més rellevants

 • Promoure un canvi de matriu productiva així com del model de consum.
 • Visibilitzar totes les emissions relatives al nostre consum i responsabilitzar-nos-en amb una visió de justícia climàtica global.
 • Transitar d’una economia lineal a una economia circular.
 • Avançar d’una societat del consum a un consum de les necessitats.
 • Canvi de model cap a l’objectiu de residu zero.
 • Promoure una nova cultura del consum..

Actuacions clau i actors

Avançar en el consum responsable i la prevenció de residus

 • Desplegar l’Estratègia de residu zero, a través de l’ambientalització de festes i esdeveniments, gots i vaixelles reutilitzables, espais i tallers de reparació, espais d’intercanvi, biblioteca de les coses, espais de reparació, fires i congressos baixos en residus, etc.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Potenciar el consum responsable a través dels mercats d’intercanvi, amb productes de proximitat, amb botigues i entitats que reutilitzin i distribueixin productes de segona mà, botigues a granel, fires de consum responsable, etc. Afavorir la compra d’energia verda.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Analitzar la petjada de carboni dels diferents consums i produccions de Barcelona considerant la implantació d’indicadors de càrrega global d’emissions.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Introduir criteris d’emergència climàtica en les condicions per a la publicitat de béns i serveis en espais sota control públic.      
  • Ajuntament de Barcelona

Individualitzar la recollida de residus municipals per millorar la recollida selectiva

 • Desplegar la recollida de sistemes individualitzats de residus domèstics i comercials al 100% de la ciutat, augmentant la recollida selectiva fins al 65% per tal de reduir la necessitat d’incineració.    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB
 • Arribar a acords voluntaris amb el sector privat per establir bones pràctiques en la reducció d’envasos, malbaratament, plàstics d’un sol ús, etc.    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB

Implementar instruments de fiscalitat ambiental aplicada als residus

 • Crear una taxa de recollida de residus domèstica que incentivi la participació en la recollida selectiva de residus.
  • Ajuntament de Barcelona

Dur a terme canvis normatius

 • Eliminar els plàstics d’un sol ús.     
  • Generalitat de Catalunya, Estat espanyol
 • Aplicar els canvis normatius que permetin implantar nous sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) i impulsar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR).    
  • Generalitat de Catalunya, Estat espanyol
    
 • Anterior
 • Següent