Canvi de model econòmic

El model econòmic actual es basa en un creixement continu amb un consum cada vegada més gran de recursos naturals. Aquest sistema econòmic no només posa en perill l’equilibri ecològic del nostre planeta sinó que també ha multiplicat les desigualtats. Certament, la crisi ecològica global i, en especial, la climàtica es deuen en bona mesura a un consum excessiu dels països rics. L’emergència climàtica ens ha d’esperonar a fer canvis per assolir un model de desenvolupament que respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna per a tothom. La inacció comporta riscos molt més grans que la gosadia de fer canvis que ens posin en el camí d’un sistema més sostenible i més just.

Volem una ciutat on es faciliti l’activitat econòmica i productiva fomentant un model d’economia circular i digital, amb una economia més justa, més social, més ambiental i que no deixi enrere ningú.

Reptes més rellevants

 • Impulsar un canvi de model econòmic, més just i sostenible, que redueixi les desigualtats i generi més ocupació de qualitat.
 • Avaluar la capacitat de càrrega turística de la ciutat i promoure el turisme sostenible.
 • Compatibilitzar i complementar la fiscalitat social i la fiscalitat climàtica.
 • Generar incentius econòmics cap a comportaments i activitats més sostenibles mitjançant la fiscalitat climàtica, vetllant per reduir les desigualtats.

Actuacions clau i actors

Economia verda

 • Definir una estratègia d’economia verda, blava i circular o economia sostenible, potenciar clústers d’empreses del sector d’energies renovables i economia circular a la ciutat, com, per exemple, a l’eix del Besòs.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Definir una instrucció de contractació pública i amb criteris d’economia circular i economia social i solidària i baixos en carboni i aprofundir en la compra pública verda, social i amb certificació de sostenibilitat de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Implantar el pressupost de carboni.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Potenciar els acords voluntaris de les grans empreses per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.    
  • Generalitat de Catalunya
 • Estudiar la capacitat de càrrega turística de la ciutat de Barcelona en termes de sostenibilitat, climàtics i socials. Reduir les emissions de l’activitat turística.
  • Ajuntament de Barcelona

Fiscalitat climàtica

 • Reclamar el desplegament de la Llei de canvi climàtic, incloent-hi mesures fiscals (impost al CO2-e, Fons climàtic, etc.).    
  • Generalitat de Catalunya
 • Demanar la finalització i el desplegament de la Llei catalana de l’economia social i solidària, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.
  • Generalitat de Catalunya
 • Establir un recàrrec a l’impost sobre estades en allotjaments turístics.    
  • Generalitat de Catalunya
 • Reformar la normativa espanyola per possibilitar la creació de nous tributs municipals en l’àmbit del turisme.    
  • Estat espanyol

Economia social i solidària

 • Fomentar l’ocupació verda, l’autoocupació i l’ecoemprenedoria en sectors econòmics vinculats al canvi climàtic (com ara la rehabilitació energètica, instal·lació i manteniment de plaques solars, manteniment de SUDS, alimentació sostenible, mobilitat elèctrica, entre d’altres).    
  • Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Estat espanyol
 • Afavorir un marc i instruments legals per augmentar la contractació pública social i sostenible en l’àmbit català i estatal.    
  • Generalitat de Catalunya, Estat espanyol
 • Anterior
 • Següent