Canvi de model urbà

La ciutat metropolitana de Barcelona és compacta, amb una elevada densitat residencial, un parc d’habitatges envellit, amb dèficit d’espais verds i una mobilitat excessivament dependent del vehicle motoritzat. Tots aquests factors afecten negativament les seves condicions ambientals.

Per invertir aquests factors, millorar les condicions ambientals de la ciutat i avançar cap a un nou model urbà és imprescindible que en tots els processos de transformació i gestió de la forma urbana, ja sigui d’espai públic o de teixits urbans, s’integri la variable climàtica.

Per al 2050 volem una metròpolis amb barris equilibrats que fomentin hàbits de distàncies curtes i mobilitat saludable, amb un parc edificat molt més eficient i sostenible. Volem una ciutat pacificada i confortable, amb molts més espais verds que contribueixin a la bona salut i el benestar de les persones i de la biodiversitat.

Reptes més rellevants

 • Incrementar el verd urbà i aconseguir que es distribueixi de manera equilibrada en tot el territori.
 • Transformar l’espai públic per millorar-ne les condicions ambientals i de salut, recuperant l’espai destinat al vehicle privat per a l’ús social i l‘increment de verd urbà i fomentant mitjans de mobilitat sostenibles i col·lectius.
 • Dotar d’eines en clau climàtica els instruments urbanístics: normativa urbanística, indicadors, rapidesa i mecanismes de finançament.
 • Evitar la pèrdua de biodiversitat en l’actual context de canvi global

Actuacions clau i actors

Transformació de l’espai públic

 • Fer un salt d’escala i acceleració del programa Superilles. Transformar 15 km de carrers a eixos verds per al 2024.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Protegir en clau ambiental i seguretat viària les escoles. Actuació en 200 escoles fins al 2024.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Introduir el vector emergència climàtica en les transformacions estratègiques metropolitanes com ara: parc de les Glòries, avinguda Meridiana, parc de la Sagrera o front litoral.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Intervenir en 10 espais assolellats (p. ex, passeig Marítim de la Barceloneta, passeig de l’Exposició, parc del Fòrum, etc.) per proveir ombra i confort tèrmic a través de diferents solucions: vegetació, tèxtils, pèrgoles fotovoltaiques o solucions mixtes.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Incrementar 40 hectàrees de verd públic a Barcelona que proporcionin elevats serveis socioambientals, prioritzant els llocs amb més dèficit (p. ex., avinguda Meridiana, parc lineal de la Sagrera, la Marina, etc.), i aprovar un instrument que permeti la protecció efectiva del verd privat.
  • Ajuntament de Barcelona

Naturalitzar la ciutat

 • Desenvolupar 10 cobertes i façanes verdes en edificis municipals per fer d’exemple i impulsar, mitjançant acords amb el sector privat, el desenvolupament de 50 cobertes productives en edificis, que inclogui cobertes verdes, energètiques, aljubs o reflectors a través de la convocatòria d’ajuts.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Crear 10 nodes de biodiversitat i reserves de natura com a part essencial de la infraestructura verda urbana.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Desenvolupar els programes necessaris per protegir les espècies més vulnerables al canvi climàtic.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Impulsar els corredors verds urbans amb una especial atenció al corredor Ciutadella-Collserola amb la intervenció al carrer de Pi i Margall.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Permeabilitzar (despavimentar) 3 ha i recuperar-hi el sòl orgànic.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Següent