Tenir cura de l'aigua

Amb la crisi climàtica, la manca de recursos hídrics típics de les zones mediterrànies s’agreujarà. Per a l’any 2050 es preveu una necessitat de recurs addicional d’aigua potable de 18 hm3/any per a la ciutat de Barcelona. El Pla Clima preveu reduir el consum d’aigua potable domèstic fins a 100 l/hab./dia.

Es preveu un increment de les pluges intenses. Degut a l’elevat grau d’impermeabilització de la ciutat, es produiran més desbordaments de la xarxa de clavegueram, així com abocaments puntuals d’aigua sense tractar al mar. A més a més, l’increment del nivell del mar pot suposar per a Barcelona la pèrdua o reducció de part de les seves platges. De fet, els estudis mostren la pèrdua d’una part important de la platja de Sant Sebastià a finals de segle.

Volem una ciutat més resilient que sàpiga adaptar-se i sigui proactiva davant la manca de recursos, amb un consum més eficient que potenciï els recursos alternatius i que protegeixi el litoral i els rius del seu entorn.

Reptes més rellevants

 • Garantir la capacitat d’abastament del municipi posada en risc pel previsible agreujament dels episodis de sequera i la disminució d’alguns dels recursos explotats en l’actualitat.
 • Reduir el consum del 10% d’aigua potable de la ciutat per la seva substitució amb recursos hídrics alternatius (freàtica + grises + regenerada) per als usos en què sigui compatible.
 • Minimitzar els desbordaments de la xarxa de clavegueram i els abocaments d’aigües sense tractar al mar i als rius com a conseqüència de les pluges torrencials que poden veure’s agreujades amb el canvi climàtic.
 • Protegir el litoral davant de la inundació marítima agreujada pel canvi climàtic (augment del nivell mitjà del mar i increment dels episodis extrems).

Actuacions clau i actors

Reduir el consum d’aigua potable

 • Substituir 100.000 m3/any d’aigua potable per recursos hídrics alternatius per als usos municipals en què sigui compatible per al 2024.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Assolir el consum de 100 l/hab./dia d’aigua domèstica potable mitjançant la implantació de mesures d’estalvi, campanyes ciutadanes i actuacions als equipaments públics grans consumidors d’aigua.     
  • Ajuntament de Barcelona

Potenciar la utilització de recursos hídrics alternatius

 • Utilitzar l’aigua regenerada de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Prat, amb un potencial de 5 hm3, per a l’ús d’indústries de la Zona Franca i per a usos residencials compatibles (barri de la Marina).    
  • Ajuntament de Barcelona, AMB, ACA
 • Aprovar una ordenança que obligui a la utilització d’aigües grises, pluvials o regenerades en nous edificis o grans rehabilitacions.    
  • Ajuntament de Barcelona

Fer la ciutat més resilient davant de les inundacions

 • Incrementar 20.000 m2 de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) per al 2024.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Executar les actuacions necessàries en col·lectors i dipòsits d’aigües pluvials (col·lector de l’avinguda del Paral·lel, col·lector de l’avinguda Diagonal i dipòsit de retenció d’aigües pluvials a la rambla de Prim) per augmentar la capacitat del clavegueram i reduir els riscos d’inundacions, així com evitar els abocaments a la platja per les pluges intenses.     
  • Ajuntament de Barcelona

Protegir el litoral i els nostres rius

 • Definir i desplegar estratègies de protecció i ús específic per a cada platja.    
  • Ajuntament de Barcelona, Estat espanyol
 • Renaturalitzar la llera dels rius Llobregat i Besòs i millorar-ne la qualitat de l’aigua (reduint els abocaments no controlats), així com la dels aqüífers (barrera salina).    
  • AMB, ACA
 • Anterior