Fabra i Coats: Fàbrica de Creació llança una nova convocatòria de residències adreçada a projectes musicals i d’art sonor

06/09/2023 - 11:54 h

Així mateix, la fàbrica obre les dues residències habituals per a projectes artístics i per a iniciatives culturals.

Aquest mes de setembre, Fabra i Coats: Fàbrica de Creació obrirà el termini de dues convocatòries de residències: per a projectes artístics i per a projectes d’iniciatives culturals. S’hi suma una altra com a novetat: una convocatòria específica adreçada exclusivament a projectes musicals i d’art sonor, amb dues modalitats, mig i llarg termini, per tal de recolzar tant la preparació d’actuacions, estrenes o projectes puntuals, com la carrera professionals de les formacions musicals, quelcom que requereix d’una temporalitat i estabilitat.

El termini de presentació a les diferents convocatòries s’obrirà a mitjans setembre i es podrà fer a través d’un formulari a la web de la Fabra i Coats.

Calendari de les diferents convocatòries:

Projectes de música i art sonor: presentació projectes del 12 de setembre al 30 d’octubre // Sessió informativa presencial dia 10 d’octubre a les 17.30 h;

Projectes artístics: Presentació de projectes del 12 de setembre al 16 d’octubre // Sessió informativa presencial dia 3 d’octubre a les 17.30 h;

Projectes d’iniciatives culturals: Presentació de projectes del 2 d’octubre al 13 de novembre // Sessió informativa presencial dia 24 d’octubre a les 17.30 h.

La nova convocatòria

Amb la darrera fase de les obres de reforma, el centre ha habilitat nous espais que permeten incorporar més projectes, entre ells bucs per a donar cabuda a més projectes relacionats amb la música i l’art sonor. També s’han reforçat les activitats de difusió i els vincles amb altres agents per tal de donar impuls a la carrera dels creadors musicals. D’aquesta manera, el centre es situa com espai de referència per als creadors del sector.

Així doncs, la convocatòria està dirigida a artistes i formacions musicals que desenvolupen projectes de música i investigació sonora contemporània, ja siguin persones físiques o jurídiques (associacions, cooperatives, etc) que a títol individual o col·lectiu estiguin disposades  desenvolupar el seu projecte en els espais que ofereix Fabra i Coats: Fàbrica de Creació i que expressin la seva voluntat de mostrar el seu procés de treball i connectar-se amb el context de la Fabra i Coats. Això vol dir que se’ls convida a participar en les activitats de difusió que porta a terme el centre per tal de testejar els processos creatius davant el públic, com ara el Feedback, o d’altres com el Seismes, una gran festa dels residents que coincideix amb la festa major de sant Andreu, pensada tant per a establir vincles entre els artistes del centre com per a difondre la seva feina.

També se’ls convida a participar en l’Ordit, el programa d’educació, comunitat i territori de la Fabra i Coats, i en la governança del centre a través del Consell de la Fabra i les seves comissions de treball. En aquests espais es facilita la relació entre els residents del centre hi ha una gran varietat de perfils (artistes de diferents disciplines, gestors culturals, productors, comunicadors, etc.) entre els quals s’acaben establint sinèrgies molt fructuoses.

Impulsar carreres i/o preparar projectes

Aquesta convocatòria compta amb dues modalitats, curta i llarga durada, a desenvolupar durant un període d’un any (amb possibilitat de pròrroga per les de llarga durada).

Les residències de curta durada s’adrecen a artistes i formacions musicals que necessitin investigar o experimentar entorn a una creació musical o sonora concreta, en una fase avançada de desenvolupament i que requereixi assajar abans d’una estrena o presentació. En aquest cas, la durada mínima és d’un mes i màxima de tres mesos.

Les residències de llarga durada son per artistes que requereixin d’un període més llarg perquè estan explorant i desenvolupant la seva carrera. La durada és d’un any tot i que es pot prorrogar durant més temps prèvia presentació d’una memòria de les accions dutes a terme durant l’estada.

Les convocatòries habituals

Les dues convocatòries habituals, per a projectes artístics i per a projectes culturals, tenen una durada màxima d’un any. La de projectes artístics s’adreça a artistes d’arts escèniques, arts visuals i arts en viu, cinema i audiovisual, transmèdia, literatura, etc… No hi entren els projectes de música o art sonor, que a partir d’ara ja tenen la seva pròpia convocatòria.

La convocatòria per a iniciatives culturals s’adreça a agents culturals, com gestors, productors, comunicadors, distribuïdors i altres professionals del sector cultural, i també té una durada d’un any.

Les bases complertes de les convocatòries i els formularis per a presentar-s’hi els trobareu en aquest enllaç.

..

Subscriu-te al nostre butlletí

Assabenta’t de les activitats destacades de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona. Residències artístiques, festivals, concerts, activitats educatives i moltes altres activitats.

Subscriu-te!