ordit

L’Ordit. Teixint ecosistemes culturals i territoris

L’Ordit, el Programa de Cultura, Educació i Territori de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, té com objectiu teixir col·laboracions amb el territori més proper i amb la ciutat, per crear xarxes i ecosistemes comunitaris d’acció i producció cultural. 

El nom del programa, l’Ordit, fa referència al conjunt de fils llargs que es mantenen en tensió en un teler per així teixir una peça de roba. En el nostre cas, l’Ordit formenta, impulsa i teixeix relacions en processos de treball entre les pràctiques socials i culturals significatives del territori, amb vinculacions amb els agents locals, i les pràctiques artístiques contemporànies.

 

 

 • Missió

L’Ordit articula un ecosistema sostenible de treball en relació amb el seu entorn: entitats i col.lectius del districte de Sant Andreu, la comunitat del Recinte Fabra i Coats, i escoles i instituts (amb la col.laboració del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu), entre d’altres agents.

 

 •  Com funciona

Funcionem com un espai obert que es desenvolupa i se sosté amb la implicació de persones i col·lectius que comparteixen els seus sabers. És per tant un espai de participació plural i escolta activa des d’on assajar i posar en pràctica formes de producció i participació cultural democràtiques i arrelades al territori, imbricades en l’ecosistema social i cultural de la ciutat.

La Fundició és l’entitat responsable del desenvolupament del projecte.

ordit

LÍNIES DE TREBALL

 • Aquí és aquí. Treballem amb centres educatius.

  L’evolució del projecte de la fàbrica de creació i l’ecosistema del què n’és part en el transcurs dels darrers anys, així com la necessitat d’aplicar les directrius de la política pública transversal en els àmbits de cultura i educació tal com queden recollides en la mesura de govern 'Cap a una política pública de cultura i educació', han permès alhora que requereixen d’un nou impuls al programa de cultura, educació i territori de l’equipament.

  La qüestió de la construcció d’un espai públic que enforteixi les relacions entre la diversitat de persones i equipaments que habiten el recinte Fabra i Coats ha estat central pel treball de L’Ordit. Aquí és aquí recull diverses iniciatives orientades a afiançar un espai de recerca sobre el joc com estratègia i mètode de construcció d’ecosistemes oberts i jugables a l’espai públic de Sant Andreu. 

  Partint de les experiències prèvies s’activarà un grup de treball per intervenir el recinte FiC en termes d’orientació, diversitat i jugabilitat que impliqui els centres educatius del recinte en relació amb altres equipaments i veïnes del recinte. Analitzar la qualitat de l’espai públic des del joc i la llegibilitat del recinte ens permet abordar i encetar processos de creació col·lectiva sobre qüestions clau com l'habitabilitat, la seguretat, l’accessibilitat, la sostenibilitat o la perspectiva de gènere, navegant el període de transició cap a les obres de reforma de l’espai públic del recinte.

 

 • Oficina d'escolta. Treballem amb la comunitat de veïnes de la Fabra i Coats.

  L’Oficina d’escolta de l’Ordit està pensada com un espai de trobada amb els veïns i veïnes del recinte Fabra i Coats. Un punt de presa de contacte per començar un procés de coneixença mútua entre la Fàbrica de Creació i els nous veïns que respecti els temps i els interessos de les persones que han començat a viure al recinte. És per aquest motiu que ens volem dotar d’un espai propi des del qual començar a teixir relacions de veïnatge a través de processos de creació col·lectius. 

  Als Balcans existeix la tradició del komšiluk, un terme que ve del turc (significa barri i etimològicament ve de la paraula veí). Antigament, als barris de les ciutats balcàniques les cases tenien dos tipus de portes: les que les connectaven amb l’espai públic i les que connectaven les cases entre sí. Amb el temps el komšiluk, aquesta arquitectura de la interdependència, va esdevenir en una tradició basada en el respecte, el suport mutu, les relacions econòmiques i veïnals i les invitacions als esdeveniments familiars i comunitaris importants.

 

 • Memòries del lloc. Processos de memòria comunitària. El recinte Fabra i Coats és un espai de memòria de referència a Sant Andreu i ha estat subjecte de moltes temptatives per patrimonialitzar-lo des de les pràctiques artístiques. Proposem fer de la Fàbrica de Creació, un indret de memòria des d’on entreteixir les memòries més invisibles del territori del districte de Sant Andreu. L’Ordit impulsa processos de recerca i creació col·lectiva que paren atenció a les memòries del lloc des d’una perspectiva de feminista i interseccional, fixant-nos en la potència de la creació artística com indret de producció i reproducció de memòria. En col·laboració amb diferents entitats, col·lectius i equipaments de Sant Andreu hem anat conformant un espai de comunitat de memòria que obri noves lectures a la història del recinte FiC vista i viscuda per les dones.