Fabra i Coats: Fàbrica de Creació ha establert una aliança amb dos centres d’ensenyament de Sant Andreu, l’Institut del Vapor del Fil i l’Escola La Maquinista, en el marc del programa d’innovació pedagògica Ara Art, impulsat des del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, adreçat a centres d’ensenyament que vulguin repensar i revisar el seu projecte educatiu i currículum escolar des del prisma de les arts. 

L’aliança tindrà una durada de 3 anys (2021-2024) i permetrà que la Fàbrica de Creació i aquests centres construeixin nous projectes conjuntament, en els que conflueixin el llenguatge artístic i el pedagògic. Se’n beneficiaran tant els alumnes que participin en les accions que es concretin, com el professorat i els professionals del centre de creació, ja que el programa Ara Art no tan sols aporta un marc facilitador, sinó que també els professionals implicats accedeixen a formació per aproximar-se per una banda a la dimensió artística i, per l’altra, a la pedagogia. El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de Sant Andreu intervé també com a mediador i assessor del projecte, contribuint a l’establiment dels vincles adients entre tots els agents implicats.