La Fabra i Coats: Fàbrica de Creació serà la seu dissabte 28 de maig a partir de les 16 h de la mostra final de +Escena, projecte impulsat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) que dona suport als grups de teatre vinculats als instituts públics de Barcelona. + Escena acompanya els joves i les persones responsables dels grups teatrals, i ofereix formacions en nous llenguatges escènics i d’oficis teatrals, apostant per introduir els nois i noies en una creació escènica contemporània, arriscada i connectada amb les seves realitats i inquietuds. El projecte afavoreix el coneixement del teixit escènic de la ciutat i les aliances amb espais de referència i/o amb mostres i festivals públics o privats.

La Fàbrica de Creació ha estat escenari de dues formacions adreçades a l’alumnat, a finals de gener i a inicis de març. També de dirigides als responsables dels grups. Pel que fa a la mostra del darrer dissabte de maig, adoptarà un nou format: el clàssic escenari a la italiana serà substituït per una instal·lació (una sala diàfana) amb múltiples espais perquè cada grup representi la seva creació. El públic tindrà un paper actiu i circularà per la sala observant cada representació, i en acabat podrà conversar amb els intèrprets. A la present edició de +Escena han estat 9 grups i 82 els alumnes participants.

Més informació, en aquest enllaç.