Fins al 2 de juny resta oberta la convocàtoria CanalFiC!, una iniciativa de la Fundació Goteo, en col·laboració amb Fabra i Coats: Fàbrica de Creació i l’ l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per facilitar el finançament dels projectes dels residents actuals de la fàbrica. 

El pla combina el finançament col·lectiu (crowdfunding), a través de la plataforma Goteo, amb el suport institucional de l’ICUB. Se seleccionaran fins a dos projectes culturals localitzats i impulsats per residents, que tindran a disposició una borsa de 4.000€ (matchfunding) per complementar les aportacions monetàries que la ciutadania faci a les seves campanyes de micromecenatge. 

Els projectes seleccionats han de tenir un pressupost mínim de 4.000 €, que serà el finançament mínim a obtenir en la primera ronda de Goteo, de 40 dies. Durant aquesta primera ronda, un cop que el projecte hagi obtingut 2.000 € de donacions d’un mínim de cinquanta usuaris diferents, la Fundació Goteo, en col·laboració amb l'ICUB, aportaran una quantitat addicional de 2.000 € al projecte.

Els criteris de selecció dels projectes són els que segueixen:

-Grau de definició i concreció

-Viabilitat del projecte i el seu pressupost per al desenvolupament d'una campanya de finançament col·lectiu exitosa.

-Adaptació del pressupost del projecte al mínim requerit per la convocatòria.

-Es tindrà en compte l'equilibri entre els projectes del viver i dels residents artístics.

Per participar en la convocatòria cal accedir a aquest enllaç i clicar el botó 'Crea un projecte'. La resolució es farà pública el dia 10 de juny del 2021 a la web de Goteo i es comunicarà de forma individual a tots els projectes rebuts.

Trobareu tota la informació a l’apartat de bases del Canal FiC & Goteo.